Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. BẢO VỆ CHỐNG CHẠM TIẾP XÚC GIÁN TIẾP

II. BẢO VỆ CHỐNG CHẠM TIẾP XÚC GIÁN TIẾP

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IECTH1: Sơ đồTT : Terre Terre( Trung tính nối đất, vỏ thiết bị nối riêng )Đặc điểm sơ đồ TT:

- I chạm vỏ >> (cở vài chục Ampe), nhưng không đủ lớn để (CC, CB) cắt nhanh và chắc chắn sự cố này để bảo vệ an tồn cho

người. Vì vâỵ, muốn bảo vệ an toàn trong trường hợp này thì có thể thực hiện theo các cách sau:

+ Thực hiện nối đất thiết bị với trị số bé, tuy nhiên phương pháp này sẽ không kinh tế (tăng chi phí nối đất).

+ Thay việc nối vỏ thiết bị với hệ thống nối đất (sơ đồ TT) bằng biện pháp nối vỏ thiết bị với dây trung tính (sơ đồ TN).+Sử dụng thiết bị bảo vệ chống dòng rò (RCD).10II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảovệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồTN - C: Terre Neutral-Common11II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP2. Biện pháp bảovệchống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồTN - C: Terre Neutral-Common

Đặc điểm sơ đồ TN-C:- Dây trung tính vàPE được sửdụng chung gọi làdây PEN.

- Bốtrí bảovệchống chạm điện gián tiếp : sơ đồcódòng chạm vỏvàđiện áptiếp xúclớnnên cóthể dùng CB đểngắt điện trong trường

hợp hư hỏng cách điện.- Sơ đồTN –C đòi hỏi sự đẳng thế hiệu quả trong lưới với nhiều điểmnối đất lặp lại. Các vỏ thiết bò và vật dẫn tự nhiên sẽ nối với dâytrung tính.12II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồTN - C: Terre Neutral-Common

Đặc điểm sơ đồ TN-C:13II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồTN - C: Terre Neutral-Common

Đặc điểm sơ đồ TN-C:14II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảovệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồTN - C: Terre Neutral-Common

Phạm vi ứng dụng sơ đồ TN-C:- Sơ đồ TN – C không dùng nơi cókhả năng cháy nổ cao vì khi nối các vật dẫn tự nhiên của tòa nhà với dây PEN sẽ tạo nên dòng

chạy trong công trình gây nguy hiểm họa cháy vànhiễu điện từ.II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồTN - C: Terre Neutral-Common

Ưu và nhược sơ đồ TN-C:

Ưu điểm:Khuyết điểm:16II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảovệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồTN-S: Terre Neutral-Separate17II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảovệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồTN-S: Terre Neutral-Separate

Đặc điểm sơ đồ TN-S:-Dây PE tách biệt với dây trung tính vàđược đònh kích cỡtheo dòng sự cốlớnnhất cóthể xảy ra.-Tự động ngắt điện khi cóhư hỏng cách điện bằng cách sửdụng cácCB, cầu chì hoặc RCD.18II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảovệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồ TN-C-SII. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảovệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH 2: Sơ đồTN : Terre

Neutral

Sơ đồ TN-C-S

Đặc điểm sơ đồ TN-C-S:20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. BẢO VỆ CHỐNG CHẠM TIẾP XÚC GIÁN TIẾP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×