1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. QUY ĐỊNH VỀ DÂY BẢO VỆ PE VÀ PEN

III. QUY ĐỊNH VỀ DÂY BẢO VỆ PE VÀ PEN

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. QUY ĐỊNH VỀ DÂY BẢO VỆ PE VÀ PEN

Bảng giá trị K: phụ thuộc loại vật liệu, cách điện, nhiệt độ

K (A.s-0,5/mm2)Vỏ bọc cách điện

PVCXLPE160250Nhiệt độ ban

đầu:300CNhiệt độ ban

đầu:300CĐồng143176Nhôm95116Thép5264Nhiệt độ ban

đầu:300CNhiệt độ ban

đầu:300CĐồng115143Nhôm7694Nhiệt độ cuối cùng (0C)

Dây bọc không đặt chung với cáp hay dây trần tiếp xúc với vỏ cápDây dẫn trong cáp nhiều lõi5051RCD:Residual Current Device1I. MUÏC ĐÍCH SỬ DỤNG RCDsRCD 1 Pha2I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RCDsRCD 3 Pha3I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RCDsIEC 60364 đềnghò sửdụng 30 mA RCDs đểbảo vệ:

Dùng 30 mA RCDs bảo vệ người:- 30 mA RCDs cung cấp 2 loại bảovệchống :

- Tiếp xúc trực tiếp

- Tiếp xúc gián tiếp

4I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RCDsNguy cơ tiếp xúc trực tiếp trong điều kiện bình thường Đểnâng cao tính liên

tục cung cấp điện: tối đa 5 đến 10 ổcắm

hoặc đèn cho mỗi30 mA RCD30 mA30 mAXe m xét dòng điện ròtự nhiên của mỗi phụ

tải5 đến 10 đèno

tái đa5 đến 10 o

å cắmo

tái đa5II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs

1. Đặc điểm6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. QUY ĐỊNH VỀ DÂY BẢO VỆ PE VÀ PEN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×