1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs2. Các chủng loại của RCD7II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs2. Các chủng loại của RCDRReRsediisuidauRl

aC

slu

eC

irdrCurueiriarnrclcteuC

nBiuttrteC

rCBairrikreenecartuukiOiO

DetrvBe evev(rrCiCicecaBeuBeukr)()(rR

eReC

r n(tD

R()RCCCBBO))8II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs3. Thơng số đặc trưngUn = 230 V ~ In = 40

A

IΔ n = 30mA

1492 - RCD2Un = 230/400 V ~ In = 40 A

IΔ n = 30mA

1492 – RCD4

9II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ÑOÄNG RCDs4. Cấu tạo chi tiếtCuộn dây điều khiển sự đóng lại tiếp

điểm 4 khi nhấn Reset

Tiếp điểm đầu vàoTiếp điểm đầu raCuộn dây cảm

ứngDây thửMạch cảmNút RESETTiếp điểm đóng mở RCDứng

Nút TEST10II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs4. Cấu tạo chi tiếtRCDCB

Circuit Breaker11II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN LÝHOẠT ĐỘNG RCDs5. Nguyên ylùhoạt động

a. Khi thiết bòlàm việc bình thườngI& L + I& N = 0

⇒ φ& L + φ& N = 0

I& C = 012II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN L

ÝHOẠT ĐỘNG RCDs

5. Nguyên ylùhoạt động

b. Khi thiết bò chạm vỏI&L + I&N ≠0I&C⇒φ&L + φ&N ≠0

⇒I&C ≠0Fault13II. CẤUTẠO V

ÀNGUYÊN L

ÝHOẠT ĐỘNG RCDs

5. Nguyên ylùhoạt ñoäng

c. Mạch TESTCUT14III.ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN 1h.Sự phù ợp RCD với sơ

đồ an toàna. Sơ đồ TT15III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

1. Sự phù hợp RCD với sơ đồ an toàn

b. Sơ đồ TN-C16III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

1. Sự phù hợp RCD với sơ đồ an toàn

b. Sơ đồ TN-SKhi hư hỏng cách điện :17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×