Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CẤU HÌNH HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

III. CẤU HÌNH HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. VẬT LIỆU

- Cọc nối đất:

- Cáp nối :- Liên kết giữa cáp và cọc: hàn hóa nhiệt CADWELD

- Hóa chất GEM: giảm điện trở hệ thống nối đất (nếu cần)8V. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HTNĐ Bước 1:Bước 2:Hệ số mùa(km = 1,2 ÷ 1,8):

Bố trí điện cực

Thanh ngangĐộ chơn sâu, mkmGhi chú0,51,45÷1,8Khi đo ẩm lấy trị số lớn và ngược lại0,8÷11,25÷1,45khơ lấy trị số nhỏ

9Cọc thẳng đứng0,81,2÷1,4V. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HTNĐ

Máy đo điện trở suất của đấtH/C2R

S/P24pole

ES/P1

E/C1E/C1ES/P1S/P2H/C21020m=> Đọc giá trị R trên màng hình:20m20mV. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HTNĐ

Bước 3: Xác định cấu hình HTNĐ:Bước 4: Xác định điện trở nối đất 1 cọc (rc) TH1: Hệ thống nối đất

(Không GEM)

- Điện trở nối đất của điện cực đơn:cọc chiềudài L, đường kínhdMặt đấth

CọcLd

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CẤU HÌNH HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×