1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi:

Bài toán sắp xếp chỗ ngồi:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Chu trình đường đi Eluer và ứng dụng

ChiếnGVHD: Trần Qu ốccho đỉnh lẻ nằm ở nửa đường tròn trên và đỉnh chẵn nằm ở nửa đường tròn dưới.

Ta có ngay chu trình Hamilton đầu tiên là 1,2, ..., n,1. Các đỉnh được giữ cố định,

xoay khung theo chiều kim đồng hồ với các góc quay:

n  3 360 0

360 0

360 0

360 0

, 2.

, 3.

, ...,

.

,

2 n 1

n 1

n 1

n 1

n 3

n 1

ta nhận được

khung phân biệt với khung đầu tiên. Do đó ta có

chu

2

2

trình Hamilton phân biệt.

Ví dụ 5: Giải bài tốn sắp xếp chỗ ngồi với n=11.

Có (111)/2=5 cách sắp xếp chỗ ngồi phân biệt như sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

1 3 5 2 7 4 9 6 11 8 10 1

1 5 7 3 9 2 11 4 10 6 8 1

1 7 9 5 11 3 10 2 8 4 6 1

1 9 11 7 10 5 8 3 6 2 4 1

55733912141111207

931865

91140873Nhóm thực hiện: Nhóm 21

65221408911

61739215711

123Đề tài: Chu trình đường đi Eluer và ứng dụng

ChiếnGVHD: Trần Qu ốcKẾT LUẬN

Từ các ứng dụng của “ Chu trình, đường đi Eluer và ứng dụng” ta có thể giải

lớp các bài toán.. Các ứng dụng được minh họa bằng các ví dụ, bài tốn cụ thể

và dễ hiểu. Từ đó lý thuyết đồ thị ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng

trong việc áp dụng để giải quyết các bài tốn thực tế nhờ vào việc tìm ra ngày

càng nhiều các định lý, cơng thức và thuật tốn. Lý thuyết đồ thị khơng những có

nhiều ứng dụng trong thực tế mà còn là cơng cụ đắc lực cho ngành cơng nghệ

thơng tin. Nó giúp cho chúng ta mơ tả một cách dễ dàng các bài toán phức tạp cụ

thể, để từ đó ta có thể mã hố các bài tốn đó vào máy tính. Ngồi ra lý thuyết đồ

thị được sử dụng để giải quyết các bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện

Nhóm thực hiện: Nhóm 224Đề tài: Chu trình đường đi Eluer và ứng dụng

ChiếnGVHD: Trần Qu ốcnay có rất nhiều tài liệu, sách, giáo trình đã viết về lý thuyết đồ thị với những nội

dung, đầy đủ giúp cho những người muốn nghiên cứu về lý thuyết đồ thị tham

khảo.

Đề tài được hướng dẫn nhiệt tình của thầy PGS.TSKH Trần Quốc Chiến.

Tập thể nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy.

Mặc dù đã cố gắng nhưng đề tài cũng không tránh khỏi thiếu sót. Tập thể

nhóm mong nhận ý kiến của thầy và các bạn để đề tài hoàn thiện hơn.Tài liệu tham khảo

[1] Trần Quốc Chiến : Giáo trình Lý thuyết đồ thị và ứng dung. Đà Nẵng 2007.

[2] Nguyễn Tô Thành, Nguyễn Đức Nghĩa: Giáo trình Tốn rời rạc. Trường Đại

học bách khoa Hà Nội. Hà Nội 1994.

[3] Nguyễn Cam, Chu Đức Khánh : Lý thuyết đồ thị. NXB TP Hò Chí Minh

1999.

[4] Nguyễn Xn Quỳnh: Cơ sở Tốn rời rạc và ứng dụng. NXB Giáo dục. Hà

Nội 1995.Nhóm thực hiện: Nhóm 225Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài toán sắp xếp chỗ ngồi:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×