1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

- Chi phí của doanh nghiệp còn cao, sự nỗ lực trong việc giảm chi phí, hiệu quả sử

dụng nguyên vật liệu và lao động so với các công ty khác chưa được tốt và chưa

đạt được hiệu quả.

-Thông số nợ trên vốn chủ công ty Giấy Việt Trì khá cao so với bình quân ngành

cho thấy khả năng tự chủ về tài chính rất thấp, mức độ rủi ro tài chính của doanh

nghiệp khá cao.-ROA thấp hơn ROE cho thấy cơng ty đã sử dụng đòn bẩy nợ nhiều hơn, và điều

này đồng nghĩa công ty phải chịu một mức rủi ro tài chính cao hơn.-Chỉ số P/E của công ty bị giảm và thấp cho thấy cổ phiếu của công ty đang bị định

giá thấp.4. GIẢI PHÁP

Sau khi phân tích, nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của Cơng ty giấy Việt Trì qua

các năm từ 2014 đến 2018, nhận thấy công ty tuy có tốc độ phát triển tăng nhưng so

với ngành thì tốc độ này chưa đáng kể. Trước tình hình đó, cần có giải pháp để khắc

phục đưa cơng ty hoạt động kinh doanh tích cực để mở rộng thị phần của công ty trong

tương lai:

Thứ nhất, công ty cần nâng cao chất lượng dòng tiền bằng các biện pháp quản lý

chặt chẽ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty:

- Lập dự báo ngân quỹ và dự báo các khoản thu chi tiền một cách khoa học

để có thể chủ động trong q trình thanh tốn trong kỳ.

- Xây dựng định mức dự trữ vốn tiền mặt một cách hợp lý, vừa đảm bảo khả

năng thanh toán bằng tiền mặt cần thiết trong kỳ để giữ uy tín, vừa đảm bảo

khả năng sinh lợi của số vốn tiền mặt nhàn rỗi.

Thứ hai, công tác khoa học công nghệ cần được quan tâm đặc biệt. Vì quá trình

chuyển giao công nghệ sẽ tạo ra được sự dịch chuyển ngành bằng việc tạo ra sản phẩm

có chất lượng cao và chi phí thấp điều này tạo nên sự khác biệt so với đối thủ cạnh

tranh. Hiện nay máy móc của công ty chưa thực sự hiện đại bậc nhất bởi nguồn lực của

cơng ty còn hạn chế. Tuy nhiên cơng ty cũng nên đầu tư cơng nghệ ví dụ như Valmet

IQ - giải pháp quản lý chất lượng đo lường được và trên dây chuyền để tối ưu hoá các

quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối. Tuy ban đầu việc đầu tư sẽ làm giảm

NHÓM 372QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

tài sản nhưng về dài hạn sẽ làm tăng lợi nhuận cho cơng ty. Cơng tác kiểm tra, chăm

sóc, bảo dưỡng máy móc, thiết bị phải được quản lý chặt chẽ cụ thể 1 tháng/ 1 lần hạn

chế tối đa việc dừng sản xuất do sự cố thiết bị.

Thứ ba, công ty phải ban hành và áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, phù

hợp, tiếp tục tạo sự ổn định và không ngừng củng cố hệ thống các nhà phân phối hiện

có tại 63 tỉnh thành: vào các dịp lễ, tết các chương trình giảm giá, tri ân khách hàng,...

được diễn ra nhằm gia tăng giá trị thương hiệu cho công ty. Công tác dịch vụ chăm sóc

khách hàng phải ln được cải thiện, nâng cao: trong năm tổ chức nhiều đoàn đi kiểm

tra thực tế thị trường để tư vấn, hướng dẫn, giải quyết kịp thời mọi khiếu nại của khách

hàng đối với sản phẩm của công ty. Điều này giúp gia tăng đáng kể doanh thu bán

hàng của cơng ty.NHĨM 373QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHTÀI LIỆU THAM KHẢO

http://vppa.vn/thi-truong-giay-nam-2018-va-du-bao-nam-2019/

http://giayviettri.com/

https://vietstock.vn/

http://cafef.vn/

https://thoibaokinhdoanh.vn/co-phieu/co-phieu-nganh-giay-van-cho-phat1055572.html

Sách: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – Ts NGUYỄN THANH LIÊM _ ThS NGUYẾN THỊ

MỸ HƯƠNG – nhà xuất bản thống kê năm 2009NHĨM 374QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………NHÓM 375Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×