1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan về mô hình MVC

1 Tổng quan về mô hình MVC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng- Controller – View sẽ lấy những hình ảnh, nút bấm…hoặc hiển thị

dữ liệu được trả ra từ Controller để người dùng có thể quan sát và

thao tác. Trong sự tương tác này cũng có thể khơng có dữ liệu

được lấy từ Model và khi đó nó chỉ chịu trách nhiệm hiển thị đơn

thuần như hình ảnh, nút bấm…

- Controller – Model là luồng xử lý khi controller tiếp nhận yêu

cầu và các tham số đầu vào từ người dùng, controller sẽ sử dụng

các lớp/hàm trong Model cần thiết để lấy ra những dữ liệu chính

xác.

-3.1.4.25View – Model có thể tương tác với nhau mà khơng qua

Controller, nó chỉ đảm nhận hiển thị dữ liệu chứ không phải qua

bất kỳ xử lý nghiệp vụ logics nào.MVC làm việc, hoạt đông như thế nào?Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngĐây là một cách đơn giản để mô tả lại luồng sự kiện được xử lý trong

MVC:

- User tương tác với View, bằng cách click vào button, user gửi yêu

cầu đi.

- Controller nhận và điều hướng chúng đến đúng phương thức xử lý ở

Model.

- Model nhận thông tin và thực thi các yêu cầu.

- Khi Model hoàn tất việc xử lý, View sẽ nhận kết quả từ Model và

hiển thị lại cho người dùng.3.1.5. Ưu điểm và nhược điểm của MVC

3.1.5.1. Ưu điểm

- MVC làm cho ứng dụng trở nên trong sáng, giúp lập trình viên

phân tách ứng dụng thành ba lớp một cách rõ ràng. Điều này sẽ rất

giúp ích cho việc phát triển những ứng dụng xét về mặt lâu dài cho

việc bảo trì và nâng cấp hệ thống.

- MVC hiện đang là mơ hình lập trình tiên tiến bậc nhất hiện nay,

điều mà các framework vẫn đang nổ lực để hướng tới sự đơn giản

và yếu tố lâu dài cho người sử dụng.

- Thể hiện tính chun nghiệp trong lập trình, phân tích thiết kế. Do

được chia thành các thành phần độc lập nên giúp phát triển ứng

dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp, bảo trì...3.1.5.2. Nhược điểm

- Mặc dù, MVC tỏ ra lợi thế hơn nhiều so với cách lập trình thơng

thường. Nhưng MVC ln phải nạp, load những thư viện đồ sộ để

xử lý dữ liệu. Chính điều này làm cho mơ hình trở nên chậm chạp

hơn nhiều so với việc code tay thuần túy.26Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng- MVC đòi hỏi người tiếp cận phải biết qua OOP, có kinh nghiệm

tương đối cho việc thiết lập và xây dựng một ứng dụng hồn

chỉnh. Sẽ rất khó khăn nếu OOP của người sử dụng còn yếu.

- MVC tận dụng mảng là thành phần chính cho việc truy xuất dữ

liệu. Nhất là với việc sử dụng active record để viết ứng dụng.

Chúng ln cần người viết phải nắm vứng mơ hình mảng đa

chiều.

- Đối với dự án nhỏ việc áp dụng mô hình MC gây cồng kềnh, tốn

thời gian trong quá trình phát triển. Tốn thời gian trung chuyển dữ

liệu của các thành phần.3.2 Tổng quan về hệ quản trị cơ cở dữ liệu Oracle

3.2.1. Cơ sở dữ liệu Oracle là gì?

Cơ sở dữ liệu (Oracle Database) là một tập các đơn vị dữ liệu. Mục

đích của cơ sở dữ liệu là lưu trữ và tìm lại được các thơng tin được lưu

trữ. Máy chủ CSDL là chìa khóa của việc giải quyết vấn đề quản lý

thông tin. Thông thường một máy chủ có thể quản lý một tập dữ liệu

trong mơi trường có nhiều người dùng có thể đồng thời truy cập cùng

dữ liệu. Tất cả được hoàn thành với hiệu năng cao. Máy chủ CSDL có

thể ngăn cản truy cập trái phép và cung cấp giải pháp hiệu quả tỏng việc

lấy lại dữ liệu khi có bất kỳ sự cố nào.

Oracle Database là CSDL đầu tiên được thiết kế chuyên dụng cho tính

tốn mạng lưới (grid computing), tính mềm dẻo nhất và chi phí hiệu quả

nhất cho việc quản lý thơng tin và ứng dụng. Kiến trúc mạng lưới tính

tốn của tổ chức tạo ra các vũng (pools) rộng lớn của ngành cơng

nghiệp (industry-standard), mođun hóa lưu trữ và máy chủ. Với kiến

trúc này, mỗi hệ thống mới có thể nhanh chóng chuẩn bị từ vũng của các

thành phần khác. Khơng cần áp lực cao, bởi vì sức chứa có thể dễ dàng

thêm hoặc đặt lại tài nguyên chung nếu cần.

3.2.2. Tổng quan về kiến trúc Oracle

Oracle được kiến trúc theo mơ hình 3 lớp: lớp dữ liệu. lớp xử lý, lớp bộ

nhớ.

27Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng- Lớp dữ liệu (File systems): lớp dữ liệu bao gồm các tập tin dữ liệu

được tổ chức lưu trữ tại các đĩa cứng của một hoặc nhiều máy chủ

khác nhau (tính phân tán của CSDL Oracle). Khi có các u cầu truy

xuất từ phía các máy trạm, các thành phần bên trong dữ liệu đã được

các xử lý bên dưới nạp đúng phần dữ liệu cần truy xuất trướ đó từ đĩa

cứng vào bên trong bộ nhớ của máy chủ. Điều này giúp cho tốc độ

truy xuất được hiệu quả hơn. Thông tin bên trong một CSDL Oracle sẽ

có nhiều loại tập tin dữ liệu khác nhau. Tiêu biểu là một số loại tập tin

sau:

 Tập tin tham số (init file): là tập tin chứa các thông tin cơ sở liên

quan đến tên CSDL, vị trí các tập tin điều khiển, các tham số...

 Tập tin dữ liệu (database file): là tập tin chứa dữ liệu thật sự của

CSDL

 Tập tin điều khiển (control file): là tập tin chứa các thông tin liên

quan đến ngày giờ tạo CSDL, vị trí của CSDL...

- Lớp xử lý bên dưới (Background processes): lớp xử lý bên dưới tại

máy chủ sẽ đảm bảo cho mối quan hệ giữa phần CSDL vật lý và phần

hiển thị trong bộ nhớ được khớp nhau. Cũng giống như lớp dữ liệu,

các xử lý được chia ra làm nhiều loại khác nhau:

 Xử lý ghi vào CSDL (database writer)28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về mô hình MVC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×