1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kết quả đạt được

1 Kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng Tra cứu, tìm kiếm thơng tin của độc giả

 Mượn sách của độc giả

 Quản lý quá trình mượn sách

 Quản lý quá trình trả sách

 Báo cáo, thống kê

 Công tác quản lý không quá phức tạp như trước.

 Dễ triển khai để phát triển phần mềm.

 Nâng cao được ý tưởng sáng tạo của sinh viện cũng như đối với nhóm

chúng em.

 Đã thực thi được code theo như mong muốn của cá nhân cũng như

mong muốn của thủ thư trong nghiệp vụ quản lý thư viện.7.2 Hạn chế

Do thời gian ngắn cộng với khối lượng cơng việc lớn nên trong q trình thực

hiện đồ án nhóm chúng em còn gặp phải một số hạn chế:

-Mã thẻ thư viện chưa được mã hóa mã vạch-Thơng tin sách, độc giả trong hệ thống phải nhập thủ công-Các kịch bản xủa lý đồng thời chưa thực tế-Hệ thống phục vụ cơng tác quản lý còn chưa chun nghiệp-Do đây là hệ thống mới, nên họ khó tiếp nhận phần mềm khi được mang

đến-Do công việc phân công với mỗi thành viên chưa rõ ràng nên công việc

của một thành viện này làm bị trùng lắp với công việc của thành viện

khác nên tốn thời gian làm đồ án của nhóm.7.3. Hướng phát triển101Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngĐể khắc phục các hạn chế của nhóm chúng em cũng như phát triển phần mềm

nên nhóm có đề xuất một số giải pháp sau:

- Phần mềm sau này có thể được triển khai cho các thư viện lớn hơn, có tổ

chức và liên kết cao hơn như Thư viện Trung tâm Đại học quốc gia.

- Có thể kết nối các thư viện vừa và nhỏ với thư viện chính.

- Có thể thêm một số chức năng thêm nữa mà nhóm chúng em chưa thực

hiện được: quét mã vạch cho thẻ thư viện khi tới thư viện, hỗ trợ import dữ

liệu sách từ Excel.

- Phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ.

- Quản lý một cách chi tiết mà người mượn không cần tới tận thư viện để

kiểm tra (kết nối với điện thoại thơng minh và máy tính mở mọi nơi)

Phụ lục 1: Bảng phân cơng cơng việc

Thiết kế sơ đồ,

cài đặt chương

trình

Đăng nhậpNguyễn

Kim ThảoTrương Thị

Mỹ LinhTrà Thảo

Nguyên

XTìm kiếm sáchXĐổi mật khẩuXQuản lý thủ thưXQuản lý đầu

X

sách

Quản lý mượn

sách

Quản lý trả sách

Xem thông tin

tài khoản

Quản lý thông

tin độc giả

Quản lý thông

tin độc giả

102Nguyễn Thị

Cẩm HoàiX

X

X

X

XĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnmượn sách

Quản lý thông

tin độc giả

mượn sách quá

hạn

Quản lý nhà

xuất bản

Quản lý phiếu

nhập sách

Báo cáo thống

GVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngXX

XCông đoạn Nguyễn Kim

ThảoXTrương Thị

Mỹ LinhPhân tích Nghiên cứu đề  Nghiên cứu

bài tốn

tài

đề tài

Phân tích chức  Phân tích

năng

chức năng

Thiếtkế

CSDLXây dựng

CSDL

Chuẩn bị dữ

liệu mẫuXây dựng  Cài đặt stored

giao tác

cho độc giả,

nhân viên

 Kiểm định và

hiệu chỉnh

stored cần

thiết.103Trà Thảo

NguyênNguyễn Thị

Cẩm Hoài Khảo sát

thực thế

 Tìm hiểu các

mơ hình liên

quan tới đề

tài của nhóm

 Hiệu chỉnh

 Hiệu chỉnh  Hiệu chỉnh

lược đồ quan lược đồ quan lược đồ quan

hệ

hệ

hệ.

 Mô tả rang

 Cài đặt lược  Chuẩn bị dữ

buộc

đồ quan hệ

liệu mẫu Cài đặt

stored xóa

sách khơng

ai mượn,

tình trạng

sách, thống

kê số lượng

sách.

 Kiểm định

và hiệu

chỉnh stored

cần thiết. Khảo sát

thực tế

 Phân tích

chức năng Cài đặt

stored quản

lý các thông

tin của độc

giả mượn

sách, mượn

sách quá

hạn, thống

kê số lượng

sách.

 Kiểm định

và hiệu

chỉnh stored

cần thiết. Cài đặt

stored thêm

sách, xóa

sách, mượn

trả sách,

thêm độc

giả.

 Kiểm định

và hiệu

chỉnh stored

cần thiết.Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnThiết kế Thiết kế giao

phần mềm diện nhà xuất

bản, phiếu nhập

sách

Lập trình Cài đặt màn

hình quản lý

danh mục, quản

lý mượn trả

sách

Kiểm thử Tự kiểm thử

tính năng của

mìnhGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngThiết kế giao

diện thủ thưThiết kế giao

diện độc giả,

tìm kiếmThiết kế fiao

diện quản lý

mượn trả sáchCài đặt màn

hình đăng

nhập, menu

danh mục thủ

thư

Tự kiểm thử

tính năng của

mìnhCài đặt màn

hình cho quản

lý độc giả,

thống cáo báo

cáo

Tự kiểm thử

tính năng của

mìnhCài đặt màn

hình tìm kiếm

sách,

Tự kiểm thử

tính năng của

mìnhPhụ lục 2: Tài liệu tham khảo

[1] http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-phan-tich-thiet-ke-he-thong-quan-lythu-vien-sach-69258/

[2] Đồ án môn học PTTKHTTT theo hướng đối tượng trên website môn học

[3]https://www.academia.edu/12538794/h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_qu%E1%BA

%A3n_l%C3%BD_th%C6%B0_vi%E1%BB%87n?fbclid=IwAR3Uvqk-o70ma2lNI1Nj0OJpxK3SGl_EDq3PElYi4p9l5NFWkpiPBdXBI4104Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện105GVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×