1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Địa lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm và đặc điểm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Khái niệm và đặc điểm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặc điểm

• Phân cơng lao động theo lãnh thổ cùng với việc

kết hợp tự nhiên- kinh tế- nguồn lao động là cơ

sở để hình thành các mối liên hệ qua lại theo

khơng gian.

• Khía cạnh ngành và khía cạnh lãnh thổ quan hệ

chặt chẽ với nhau trong q trình TCLTNN.

• Các đặc điểm không gian của sản xuất bắt

nguồn từ tính chất của việc khai thác và sử dụng

các điều kiện sản xuất hiện có.

• Hiệu quả (kinh tế, xã hội) là tiêu chuẩn hàng đầu

trong việc TCLTNN.Ở Việt Nam, có các hình thức tổ chức Lãnh thổ NN

nào? Đặc điểm của các hình thức đó ở Việt Nam?

• Hộ gia đình: Là hình thức sản xuất theo quy mơ đất đai

nhỏ, theo hộ gia đình, trình độ kỹ thuật mang tính truyền

thống.

• Trang trại: Quy mơ lớn, KT hiện đại

• Hợp tác xã nơng nghiệp: Hợp tác, hỗ trợ của nhiều hộ

nơng dân.

• Nơng trường quốc doanh: Quy mơ lớn, của Nhà nước

quản lý

• Thể tổng hợp nơng nghiệp: Kết hợp chặt chẽ của các xí

nghiệp nơng nghiệp và các xí nghiệp cơng nghiệp trên 1

lãnh thổ

• Vùng nơng nghiệp: Là hình thức cao nhất của tổ chức

lãnh thổ NN2. Tổ chức lãnh thổ nơng nghiệp ở

Việt Nam

• Xí nghiệp nông nghiệp: Hợp tác xã, Nông trường,

Trang trại. Là hình thức cơ sở, trong đó có sự thống

nhất giữa lực lượng lao động với công cụ và đối

tượng để sản xuất.

• Thể tổng hợp nơng nghiệp: Là hình thức kết hợp một

số XNNN có mối liên kết về lãnh thổ. Ở Việt Nam có

Vành đai nơng nghiệp quanh các thành phố.

• Vùng nơng nghiệp: Vùng NN là những lãnh thổ sản

xuất NN tương đối đồng nhất về điều kiện tự nhiên,

kinh tế, xã hội nhằm phân bố hợp lý và chun mơn

hóa sản xuất trên cơ sở sử dụng hiệu quả nhất các

điều kiện sản xuất trong nội bộ vùng và các vùng khác

trong cả nước. Việt Nam có 7 VNN+ Nội dung: Đặc trưng của 1 số Vùng nơng nghiệp tiêu biểu ở

VN:

– Nhóm1: Vùng Đồng bằng S. Hồng

– Nhóm 2: Vùng Đồng bằng S. Cửu Long

– Nhóm 3: Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

– Nhóm 4: Vùng Tây Nguyên+ Thời gian trình bày là 5’.

+ Các nhóm khác có thể trao đổi và đánh giáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm và đặc điểm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×