1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Địa lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Nội dung: Đặc trưng của 1 số Vùng nông nghiệp tiêu biểu ở

VN:

– Nhóm1: Vùng Đồng bằng S. Hồng

– Nhóm 2: Vùng Đồng bằng S. Cửu Long

– Nhóm 3: Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

– Nhóm 4: Vùng Tây Nguyên+ Thời gian trình bày là 5’.

+ Các nhóm khác có thể trao đổi và đánh giáVùng TDMNPB7

Vùng

nơng

nghiệp

Việt

NamVùng ĐBS. Hồng

Vùng Bắc Trung BộVùng Nam T Bộ

Vùng

TNVùng ĐNBộVùng ĐBS. Cửu Long7 vùng nông nghiệp ở Việt Nam:

Vùng TD và MNBB: Trồng cây CN ôn đới và cận

nhiệt(chè), cây ăn quả và chăn ni trâu bò

Vùng đồng bằng S. Hồng: Cây Lúa,thực phẩm,

chăn ni bò, lợn, gia cầm và thủy sản

Vùng Bắc Trung Bộ: Cây công nghiệp hàng năm và

lâu năm, chăn ni trâu bò và thủy sản

Vùng dun hải Nam Trung Bộ: Cây cơng nghiệp,

chăn ni lợn, bò và thủy sản

Vùng Tây Nguyên: Cây công nghiệp lâu năm

(càphê, chè, cao su, hồ tiêu..)và chăn ni bò

Vùng Đơng Nam Bộ: Cây cơng nghiệp, chăn ni bò

sữa và ni trồng thủy sản

Vùng đồng bằng S.Cửu Long: Lúa, cây công nghiệp

ngắn ngày, cây ăn quả, chăn nuôi vịt và thủy

sảnNhận xét và giải thích sự thay đổi về diện tích cây càphê và

diện tích ni trồng thủy sản của các vùng so với cả nước?Diện tích cây càphê

của Tây nguyên so với

cả nước (%)Diện tích ni trồng thủy sản

ở ĐBS. Cửu Long so với cả

nước(%)Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu ngành nghề của hộ nông thôn

ở Việt Nam qua các năm?%Cơ cấu ngành nghề của hộ nông thôn (%)Trang trại ở Việt Nam

• Hiện nay, tồn quốc có hơn 700 ngàn trang trại

• Quy mơ đất bình qn là 6,3 ha

• 80% các chủ trang trại là nơng dân, giải quyết

việc làm cho 20-25% lao động cả nước. 

• Vai trò tích cực của trang trại thể hiện ở cả 3

mặt: Kinh tế, xã hội và môi trườngTrang trại ở Việt Nam

• Tình hình phát triển hình thức trang trại sau 5 năm thực hiện

Nghị quyết 03/2000/NQ-CP, ngày 02-02-2000

• (Lấy ví dụ ở ĐakLak):

• Tính đến T3/2006 tồn tỉnh có 1406 trang trại, bình qn tăng

3.07%/năm.

• Có nhiều loại hình trang trại: Trồng cây hàng năm(292), cây lâu

năm(456), chăn nuôi(449), lâm nghiệp(39), nuôi trồng thủy

sản(34) và rất nhiều TT kinh doanh tổng hợp

• Xu hướng phát triển là tăng mạnh các TT chăn nuôi,cây hàng

năm, giảm nhẹ các TT cây lâu năm, hình thành các TT kinh

doanh tổng hợp trồng trọt- chăn ni- chế biếnNhững thay đổi chính trong tổ chức

lãnh thổ nơng vùng nghiệp ở Việt Nam

• Tập trung chun mơn hóa vàonhững vùng có điều kiện sản xuất

thuận lợi.

• Đa dạng hóa nơng nghiệp ở từng

vùng, đa dạng hóa ngành nghề kinh

tế nơng thơn.

• Phát triển kinh tế trang trại.Mục tiêu của những thay đổi tổ

chức lãnh thổ Vùng nông nghiệp ở

Việt Nam?Xu hướng thay đổi về TCLTNN vùng

ở Việt Nam nhằm:

• Khai thác tốt nhất các thế mạnh riêng biệt

của từng vùng.

• Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo việc

làm

• Giảm thiểu rủi ro về thị trường

• Thúc đẩy nền nơng nghiệp nước ta tiến lên

sản xuất hàng hóa theo quy mơ lớn.Kết luận

So sánh sự giống

nhau và khác nhau

về hướng chun

mơn hóa của các

vùng?Giải thích ngun nhân

về sự khác biệt đó?Vùng Đồng bằng S. Hồng

và Đồng bằng S. Cửu Long

Vùng Trung du Miền

núi phía Bắc và

vùng Tây NguyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×