1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách viết, các kí hiệu

Cách viết, các kí hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Hãy viết tập hợp E các số

tự nhiên lớn hơn 1 nhỏ hơn 5

và tìm phần tử của tập hợp E

E={2;3;4}

Các số 2 , 3 , 4 là phần tử của tập hợp E2. Cách viết, các kí hiệu

* Cách viết* Kí hiệu

Tập hợp A = { 0; 1; 2; 3 }- Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ

hơn 4

Ta viết: A = { 0; 1; 2; 3 } hay A = { 3; 2; 1;

0}…

Các số 0, 1, 2, 3 là phần tử của tập hợp

A

- Gọi B là tập hợp các chữ cái a, b, c

Ta viết: B = { a, b, c } hay B = { b, c, a }Các chữ cái a, b, c là phần tử của tập

hợp B1A – Đọc là 1 thuộc Ahoặc 1 là phần tử của A5A – Đọc là 5 không thuộcA hoặc 5 không là phần tử

của A2. Điền kí hiệu , hoặc chữ

cái thích hợp vào chố chấm

cho đúng, biết B = { a; b; c } B

a) a …….

b) 1

……Ba

b

c

c) ……  B3. Điền Đ(đúng), S(sai) vào các chỗ

chấm trong các cách viết dưới đây và

biết A = { 0; 1; 2; 3 } và B = { a; b; c }

a) aAS

……b) 3A……c) 5A ……d) 1AĐ

ĐS……S

……e) 3Bg) bB ……h) cB ……Đ

SBài 1:

TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

1. Các ví dụ

2. Cách viết, các kí hiệu

3. Bài tập3. Bài tập

Giải

?2. Viết tập hợp các chữ cái

trong từ “ NHA

TRANG ”Gọi M là tập hợp các chữ cái

trong từ “ NHA TRANG ”

M = { N; H; A; T; R; G }CHÚC EM HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách viết, các kí hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×