1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn AnhHình 1.1: Sơ đồ khối của mạch.

Chức năng của từng khối:

 Khối xử lý trung tâm: vi điều khiển PIC 16F887 điều khiển toàn bộ hoạt

động của mạch: nhận dữ liệu giải mã DTMF từ bộ giải mã.

DTMF(MT8870) sau đó đưa ra tín hiệu điều khiển bật /tắt thiết bị điện.

 Khối thu và giải mã DTMF:Khối này có nhiệm vụ nhận tín hiệu DTMF

từ điện thoại di động thu và sau đó giải mã thành mã nhị phân 4 bit đưa

vào khối xử lý trung tâm.

 Khối nguồn nuôi: Là khối cơ bản nhất nó cung cấp dòng ni cho tồn bộ

linh kiện trong mạch. Nó tạo ra điện áp ổn định thoả mãn các chỉ số về

điện áp và dòng .

 Khối bật tắt thiết bị điện: Là khối sử dụng Relay để đóng /ngắt mạch hoạt

động của các thiết bị điện khối này nhận tín hiệu từ VĐK PIC 16F877A.

 Khối tín hiệu phản hồi: Là khối báo hiệu các trạng thái điều khiển của

mạch điều khiển. Khi đăng nhập thành cơng hay thất bại, điều khiển

bật/tắt thiết bị thì hệ thống đều đưa ra tín hiệu âm thanh để người điều

khiển khẳng định được lệnh điều khiển là đúng hay sai và “việc điều

khiển thiết bị có thực hiện được hay không ?”.

1.3. Nguyên lý hoạt động

Mạch điều khiển được ghép với đường Audio, GND của điện thoại di động thu

với đề tài này em sử dụng điện thoại Nokia 1280. Mạch có chức năng sau:

+ Điều khiển bật /tắt các thiết bị điện..

Để điều khiển được các thiết bị điện thì đầu tiên người điều khiển phải gọi điện

tới số máy nơi lắp đặt mạch điều khiển. Điện thoại được gọi, được mắc với mạch điều

4ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn Anhkhiển qua đường Audio và Gnd (thiết bị muốn điều khiển on/off được mắc vào mạch

điều khiển). Sau một thời gian nhất định thì điện thoại tự động nhấc máy. Sau đó

người điều khiển sẽ nhấn đưa ra lệnh điều khiển các thiết bị thông qua các mã điều

khiển bật/tắt thiết bị điện.

1.3.1. Thực hiện bật tắt thiết bị điện

Để bật /tắt được thiết bị thì trước tiên người điều khiển gọi đến thuê bao điện

thoại nối với thiết bị khi điện thoại đó nhấc máy thì ta bấm các nút điều khiển.

Ví dụ như khi bật thiết bị 1 ta bấm phím 1 lần một. Muốn tắt thiết bị 1 ta bấm

phím 1 lần thứ 2.

Nếu thiết bị được bật thì Speaker phản hồi lại bằng 2 tiếng Bip.

Nếu thiết bị được tắt thì Speaker phản hồi lại bằng 1 tiếng Bip.

1.4 . Thiết kế phần cứng

1.4.1. Thiết kế mạch nguyên lý

Dựa trên sơ đồ khối mạch nguyên lý được thiết kế tổng thể trên 5 khối.Hình 1.2: Sơ đồ mạch nguyên lý hệ thống

5ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn Anh1.4.2. Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm là vi điều khiển PIC16F877A, là IC có 40 chân, với 5 cổng

vào ra là Port A(RA0÷RA5), Port B(RB0÷RB7), Port C(RC0÷RC7), Port

D(RD0÷RD7), Port E(RE0÷RE2). Nó có 8K Flash ROM và 368 Byte RAM. Sơđồ chi

tiết như sau:Hình 1.3: Sơ đồ nguyên lý của PIC16F877A trong mạch

Chân RESET là chân số 1 của PIC (chân MCLR) PIC sẽ reset khi chân này ở

mức thấp. Bộ dao động thạch anh (20 MHz) được nối với chân 13 và 14 của vi điều

khiển, bộ dao động có thêm tụ 22p tăng sự ổn định cho nguồn xung nhịp của hệ thống.

PIC được cấp nguồn qua hai cặp chân VSS và VDD. Hai cặp chân VSS là chân 12 và

31 nối đất còn hai cặp chân VDD là chân 11 và 32 nối lên nguồn +5V do bộ nguồn

nuôi cung cấp.

6ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn AnhCác cổng của PortD chân RD0 đầu ra của tín hiệu phản hồi nối với speaker. Các

cổng của PortA (từ RA0 đến RA3) là lối vào của tín hiệu DTMF đã được mã hố

thành mã nhị phân 4 bit. Các cổng RB được nối với Board mạch điều khiển thiết bị

điện.

1.4.3. Khối thu và giải mã DTMF

Giải mã DTMF được thực hiện bằng vi mạch chuyên dụng IC MT8870 nhờ thế

mà việc giải mã trở nên đơn giản hơn. Sơ đồ nguyên lý kết nối của IC MT8870 trong

mạch được trình bày như hình dưới:Hình 1.4: Sơ đồ nguyên lý kết nối trong mạch của IC MT8870.1.4.4. Khối nguồn nuôi7ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn AnhDùng IC LM2756T để tạo nguồn +5V ổn định cấp tồn mạch cho mạch. Sơ đồ ngun

lý như hình dưới:Hình 1.6: Sơ đồ nguyên lý nguồn nuôi của mạch

1.4.5. Khối điều khiển thiết bị điệnHình 1.7 : Sơ đồ nguyên lý khối đóng ngắt thiết bị điện.

8ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn AnhKhối điều khiển thiết bị điện sử dụng Relay để đóng/ ngắt mạch điện khối cơng suất

này nhận lệnh điều khiển từ VĐK PIC 16F877A.

1.4.6. Khối tín hiệu phản hồiHình 1.8: Sơ đồ nguyên lý khối tín hiệu phản hồi

Khối tín hiệu phản hổi nhận tín hiệu từ VĐK khiển để đưa ra các âm thanh phản hồi

ứng với trạng thái của hệ thống.

1.4.7. Mạch in thực tế sau khi thiết kế

Dựa trên sơ đồ nguyên lí mạch in được thiết kế 1 lớp có diện tích 7x15 cm.9ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn AnhHình 1.9: Sơ đồ mạch in thực tế sau thiết kế.

1.5. Thiết kế phần mềm.

Mã lập trình:

#includeint1 gt1, gt2, gt3, gt4;

char num=0,val=0;

char read_BCD()

{

if(input(PIN_A0))val |= 0x01;

if(input(PIN_A1))val |= 0x02;

if(input(PIN_A2))val |= 0x04;

if(input(PIN_A3))val |= 0x08;

return(val);

}

void kiemtra1(){

gt1 = INPUT(pin_c0);

if(gt1==1)

{ output_high(pin_d0);delay_ms(200);output_low(pin_d0);delay_ms(50);output_high(

pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);}

if(gt1==0){ output_high(pin_d0);delay_ms(200);output_low(pin_d0);delay_ms(50);}

}

void kiemtra2(){

10ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn Anhgt2 = INPUT(pin_c1);

if(gt2==1)

{ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);output_high(

pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);}

if(gt2==0){ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);}

}

void kiemtra3(){

gt3 = INPUT(pin_c2);

if(gt3==1)

{ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);output_high(

pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);}

if(gt3==0){ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);}

}

void kiemtra4(){

gt4 = INPUT(pin_c3);

if(gt4==1)

{ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);output_high(

pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);}

if(gt4==0){ output_high(pin_d0);delay_ms(100);output_low(pin_d0);delay_ms(50);}

}

void main()

{

int1 m=1;

set_tris_a(0xFF);

set_tris_c(0xff);

set_tris_d(0x00);

set_tris_b(0b00000001);

output_b(0x00);

output_d(0x00);

while(true)

{

if((input(PIN_B0))&&(m==1)){num=read_BCD();val=0;m=0;}

if((input(PIN_B0))==0)m=1;

switch(num)

{

case 0:break;

case 1:

{

output_toggle(PIN_B1);

num=0;

break;

}

case 2:

{

11ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn Anhoutput_toggle(PIN_B2);

num=0;

break;

}

case 3:

{

output_toggle(PIN_B3);

num=0;

break;

}

case 4:

{

output_toggle(PIN_B4);

num=0;

break;

}

case 5:

{

kiemtra1();

num=0;

break;

}

case 6:

{

kiemtra2();

num=0;

break;

}

case 7:

{

kiemtra3();

num=0;

break;

}

case 8:

{

kiemtra4();

num=0;

break;

}

}}}12ĐAMH Hệ thống nhúngGVHD Nguyễn Tuấn AnhĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN:

1.Ưu điểm:- Dễ dàng điều khiển bật/tắt được các thiết bị trong gia đình khi ở xa theo

mong muốn.

2.Nhược điểm:

- Do khơng có mật khẩu để bảo mật việc điều khiển thiết bị trong gia đình

nên bất cứ một thuê bao nào cũng có thể điều khiển được các thiết bị.

3. Kết luận:

Với hoạt động như trên, từ mô phỏng trên phần mềm hồn tồn có thể đưa ra làm

mạch thật.

Đây là một đề tài rất có ứng dụng trong thực tế nên chúng em sẽ cố gắng để

hoàn thiện đề tài,và phù hợp với nhu cầu thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[1]. Bộ môn tin học công nghiệp – Khoa điện tử - Trường ĐHKTCN-TN , bài

giảng hệ thống nhúng, năm 2010.

[2]. Bài giảng Vi xử lý- Vi điều khiển – Bộ mơn Kỹ thuật Máy tính – ĐH Kỹ thuật

Cơng

Nghiệp Thái Nguyên – 2009

[3]. Tài liệu tham khảo trên các trang web :

http://www.microchip.com

http://www.picvietnam.com/

http://www.dientuvietnam.net/forums/13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×