1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kích thước của rãnh biên trong điều hiện bình thường được thiết kế theo cấu tạo định hình mà không yêu cầu tính toán thủy lực. Tiết diện của rãnh được chọn là hình thang có chiều rộng đáy rãnh bằng 0,4(m), chiều sâu tính toán từ mặt đất tự nhiên tối thiểu

Kích thước của rãnh biên trong điều hiện bình thường được thiết kế theo cấu tạo định hình mà không yêu cầu tính toán thủy lực. Tiết diện của rãnh được chọn là hình thang có chiều rộng đáy rãnh bằng 0,4(m), chiều sâu tính toán từ mặt đất tự nhiên tối thiểu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kích thước của rãnh biên trong điều hiện bình thường được thiết kế theo cấu tạo định hình mà không yêu cầu tính toán thủy lực. Tiết diện của rãnh được chọn là hình thang có chiều rộng đáy rãnh bằng 0,4(m), chiều sâu tính toán từ mặt đất tự nhiên tối thiểu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×