1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Khối lượng vật liệu cống tròn BTCT và tính toán hao phí máy móc, nhân công

2 Khối lượng vật liệu cống tròn BTCT và tính toán hao phí máy móc, nhân công

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGĐể vận chuyển và lắp đặt cống dự kiến tổ bốc xếp gồm :

- Một xe Huyndai trọng tải 12 T vận chuyển cống

- Một cần trục bánh xích K51 cẩu đốt cống lên xe và cẩu đốt cống từ xe

xuống để lắp đặt

- Nhân lực lấy từ số công nhân hạ chỉnh cống

Tốc độ xe chạy trên đường tạm: + Không tải 30km/h

+ Có tải 20km/h.

Thời gian quay đầu 5 phút, thời gian bốc xếp 1 đốt cống mất 15 phút.

Thời gian của một chuyến xe là: t=

n = Số đốt cống vận chuyển trong một chuyến xe

+ Cống 100 mỗi chuyến chở được 8 ống cống.

+ Cống 150 mỗi chuyến chở được 6 ống cống.

+ Đơn vị đúc ống cống cách đầu tuyến thiết kế là 3 Km

Bảng tính tốn khối lượng công tác vận chuyển và lắp đặt cống

Số

đốt

cốngKhẩu

độSố đốt

cống tối

đa/1chuyến3.119Thời

gian

1chuyếnsố ca8Cự ly

v/c

(km)103.090.4363.434112.170.4763.839106.70.44STTCống1C12C2123C3111.0m

1.5m

1.5m4

5

6

7

8C4

C5

C6

C7

C811

11

11

12

111.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m6

8

6

6

84.129

4.370

4.640

4.892

5.688108.15

109.35

110.7

119.46

115.940.45

0.455

0.461

0.497

0.4839C9121.5m65.859124.300.51710C1066.025125.1311121.5m

Tổng+ Bốc dỡ đốt cống dùng cần trục K51

NTc .K t .q

tckNăng suất tính như sau

Tc Thời gian làm việc của 1 ca: Tc = 8 (h)

Kt Hệ số sử dụng thời gian : Kt = 0.75

q Số đốt cống đồng thời bốc dỡ được q = 1

tck Thời gian 1 chu kì bốc dỡ tck = 5’GVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.530.52

4.723TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGVậyNBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG8 �0.75 ��

1 60

 72

5

(đốt/ca)STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Cống

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10Số

đốt

11

12

11

11

11

11

12

11

12

12TổngNăng

suất lắp

đặt

(đốt/ca)

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72Số ca

0.153

0.167

0.153

0.153

0.153

0.153

0.167

0.153

0.167

0.1671.5862.2.2. Tính tốn khối lượng đào đắp hố móng và số ca cơng tác

Khối lượng đất đào được tính theo cơng thức: V = a.H .L

Trong đó:

a= Chiều rộng đáy hố móng, a = Ø + 2 (m);

L=Chiều dài cống

H= Chiều sâu hố móng ( tính từ mặt đất tự nhiên đến đáy hố móng.

Tiến hành đào móng cống bằng máy đào có dung tích gầu ≤0.8 m3. Tra

DMXDCB24/2005 AB.2511: Năng suất =100/0.316=316.46 (m3/ca).

Khi đào hố móng tiến hành đào rộng ra mỗi bên 1m để người xuống đi lại thi

công, với cống ở nền đắp phải đắp lớp đất xung quanh cống để giữ cống và

bảo quản cống trong khi chưa làm nềnGVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Cống

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10L(m)

11

12

11

11

11

11

12

11

12

12BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGa(m)

3.0

3.5

3.5

3.5

3.0

3.5

3.5

3.0

3.5

3.5H(m)

0.55

1.04

0.42

0.83

0.55

1.04

0.42

0.22

0.25

1.03V(m3)

18.15

43.68

16.17

31.96

18.15

40.04

17.64

7.26

10.5

43.26Năng

suất

(m3/ca)

316.46

316.46

316.46

316.46

316.46

316.46

316.46

316.46

316.46

316.46Số ca

máy

0.057

0.138

0.051

0.10

0.057

0.126

0.056

0.023

0.033

0.1370.778Tổng2.2.3. Cơng tác móng và gia cố

Móng cống sử dụng móng loại II (định hình 533-01-01) có lớp đệm đá dăm dày

10 cm (do đất nền là á sét).

2.2.3.1. Công tác làm móng cống

Khối lượng cơng tác làm móng cống và nhân cơngSTT

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10Khẩu

độ

1.0m

1.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5mTổng

chiều

dài

cống

(m)

11

12

11

11

11

11

12

11

12

12Khối lượng/1m

ống cống

Đá

dăm

(m3)

0.28

0.38

0.38

0.38

0.28

0.38

0.38

0.28

0.38

0.38Nhân

cơng

0.41

0.56

0.56

0.56

0.41

0.56

0.56

0.41

0.56

0.56TổngKhối lượng tồn

Đá cống

dăm

(m3)

3.08

4.56

4.18

4.18

3.08

4.18

4.56

3.08

4.56

4.56Nhân

cơng

4.51

6.72

6.16

6.16

4.51

6.16

6.72

4.51

6.72

6.7240.0258.892.2.3.2. Xác định khối lượng gia cố thượng hạ lưu cống

- Gia cố thượng lưu: Lát khan một lớp đá dày 20cm trên lớp đá dăm dày

10cm

- Gia cố hạ lưu: Lát khan lớp đá dày 20cm trên lớp đá dăm dày 10cm

GVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGKhối lượng gia cố thượng lưu, hạ lưu

Gia cố thượng lưuGia cố hạ lưuSTTKhẩu

độDiện tích

gia cố

(m2)KL đá

hộc (m3)KL đá

dăm

(m3)Diện

tích gia

cố(m2)KL đá

hộc

(m3)KL đá

dăm

(m3)C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C101.0m

1.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m17.86

20.23

20.23

20.23

17.86

20.23

20.23

17.86

20.23

20.233.572

4.046

4.046

4.046

3.572

4.046

4.046

3.572

4.046

4.0461.786

2.023

2.023

2.023

1.786

2.023

2.023

1.786

2.023

1.78620.3

22.25

22.25

22.25

20.3

22.25

22.25

20.3

22.25

22.254.06

4.45

4.45

4.45

4.06

4.45

4.45

4.06

4.45

4.452.03

2.23

2.23

2.23

2.03

2.23

2.23

2.03

2.23

2.23Tổng hợp số công gia cố thượng, hạ lưuSTT

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10Khẩu

độ

1.0m

1.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

TổngKhối lượng đá hộc

xây vữa xi măng

KL

7.632

8.496

8.496

8.496

7.632

8.496

8.496

7.632

8.496

8.496Cơng/m

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

1.9182.3683Cơng

14.58

16.23

16.23

16.23

14.58

16.23

16.23

14.58

16.23

16.23

157.35Lớp đệm đá dăm

KL

3.82

4.25

4.25

4.25

3.82

4.25

4.25

3.82

4.25

4.25

41.21Cơng/m3

1.48

1.48

1.48

1.48

1.48

1.48

1.48

1.48

1.48

1.482.2.4. Tính tốn khối lượng xây lắp 2 đầu cống

Tổng hợp số công xây lắp 2 đầu cốngSTTKhẩu

độVật liệu

Đá hộc

xây

Cát(m3)

vữaXi

măng

(Kg)GVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HỊA - MSSV 6579.53Nhân cơng

3.5/7(cơng)Cơng

5.65

6.29

6.29

6.29

5.65

6.29

6.29

5.65

6.29

6.29

60.98TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGC1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C101.0m

1.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

Tổng11

15.5

15.5

15.5

11

15.5

15.5

11

15.5

15.5141.5BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐƠ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG5.2

6.2

6.2

6.2

5.2

6.2

6.2

5.2

6.2

6.21700

2350

2350

2350

1700

2350

2350

1700

2350

235059 2155020.9

29.45

29.45

29.45

20.9

29.45

29.45

20.9

29.45

29.45268.852.2.5.Tính tốn cơng tác phòng nước mối nối cống

Tổng hợp số cơng phòng nước mối nối cốngSTT

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10Ø(m)

1.0m

1.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5mTổngSố đốt

11

12

11

11

11

11

12

11

12

12Đay(Kg)

7.44

9.21

8.45

8.45

7.44

8.45

9.21

7.44

9.21

9.2184.51Vật liệu

Giấy

Nhựa(Kg)

dầu

15.84

170.28

25.92

278.64

23.76

255.42

23.76

255.42

15.84

170.28

23.76

255.42

25.92

278.64

15.84

170.28

25.92

278.64

25.92

278.64222.482391.66Nhân cơng

3.5/7(cơng)

5.94

9.24

8.47

8.47

5.94

8.47

9.24

5.94

9.24

9.2480.192.2.6. Tính tốn khối lượng đất đắp trên cống

Với cống nền đắp phải tính khối lượng đất đắp xung quanh cống để giữ và bảo

quản cống khi chưa làm nền. Khối lượng đất sét đắp thi công bằng máy ủi

D271A lấy đất cách cống 20m và đầm sơ bộ bằng trọng lượng bản thân cho

từng lớp đất có chiều dày từ 20  30cm.

Sơ đồ đất đắp như sau:GVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG0.5m1.5dd1:11:1Tổng hợp ca máy đắp đất trên cốngSTT

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10Khẩu

độ

1.0m

1.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5mLcốngKhối

lượng(m)

11.0

12.0

11.0

11.0

11.0

11.0

12.0

11.0

12.0

12.0(m3)

28.49

53.76

49.28

49.28

28.49

49.28

53.76

28.49

53.76

53.76TổngĐịnh mức

(ca/100m3)

0.501

0.501

0.501

0.501

0.501

0.501

0.501

0.501

0.501

0.501448.35Số ca

0.14

0.27

0.25

0.25

0.14

0.25

0.27

0.14

0.27

0.272.252.2.7. Tính tốn số ca máy cần thiết để vận chuyển vật liệu

Đá hộc, đá dăm, xi măng và cát được vận chuyển bằng xe Huyndai 12T với cự

ly vận chuyển 3 km.

Năng suất vận chuyển được tính theo cơng thức sau :

Trong đó :

T = Thời gian làm việc của một ca T = 8h

P = Tải trọng của xe P = 12 T

Kt = Hệ số sử dụng thời gian Kt = 0,8

Ktt= Hệ số sử dụng tải trọng ktt = 1

V1 = Vận tốc khi xe có tải V1 = 20 km/h

V2 = Vận tốc khi xe khơng có tải V2 = 25 km/h

t : Thời gian xếp dỡ vật liệu t = 8 phút

Pvc PxTxK t xK tt

8 x12 x0.8 x1L L

3

3

8

 t

 

V1 V2

20 25 60 = 190.4 T/caGVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐƠ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG(Đá hộc có :  = 1,9 t/m3 , đá dăm có :  = 1,8 t/m3 ,cát vàng có :  = 1,7 t/m3

Ximăng là 1.5T/ m3 Khối lượng cần vận chuyển các vật liệu trên được tính

bằng tất cả các khối lượng vật liệu cần thiết cho từng công tác khác

Tổng hợp số ca vận chuyển vật liệu

ST

T

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10Khẩu

độ

1.0m

1.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5mĐá hộc(m3)

KL

Ca

18.63

0.19

24

0.24

24

0.24

24

0.24

18.63

0.19

24

0.24

24

0.24

18.63

0.19

24

0.24

24

0.24Đá dăm(m3)

KL

Ca

6.9

0.065

8.81 0.083

8.81 0.083

8.81 0.083

6.9

0.065

8.81 0.083

8.81 0.083

6.9

0.065

8.81 0.083

8.81 0.083Cát(m3)

KL

Ca

5.2

0.046

6.2

0.055

6.2

0.055

6.2

0.055

5.2

0.046

6.2

0.055

6.2

0.055

5.2

0.046

6.2

0.055

6.2

0.055Xi măng(Kg)

KL

Ca

1700

0.009

2350

0.013

2350

0.013

2350

0.013

1700

0.009

2350

0.013

2350

0.013

1700

0.009

2350

0.013

2350

0.0132.3. Tổng hợp công xây dựng cống

Bảng tổng hợp số cơng xây dựng cống

STTØ(m)Làm

móngGia cốXây lắp

hai đầu

cốngPhòng

nước mối

nốiTổng

cộngC1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C101.0m

1.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m4.51

6.72

6.16

6.16

4.51

6.16

6.72

4.51

6.72

6.7220.23

22.52

22.52

22.52

20.23

22.52

22.52

20.23

22.52

22.5220.9

29.45

29.45

29.45

20.9

29.45

29.45

20.9

29.45

29.455.94

9.24

8.47

8.47

5.94

8.47

9.24

5.94

9.24

9.2451.58

67.93

66.6

66.6

51.58

66.0

67.93

51.58

67.93

67.93Bảng tổng hợp số ca máy, số cơng và số ngày cơng tác cho từng vị trí cốngSTTØ(m)Máy ủi

D271AC11.0m0.14Số ca máy

Cần

Máy đào

trục

K51

0.057

0.153GVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HỊA - MSSV 6579.53Huyndai

12TSố cơng

lao

động0.7451.58Số

ngày

cơng

tác

2TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGC2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C100.167

0.153

0.153

0.153

0.153

0.167

0.153

0.167

0.1671.5m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m

1.0m

1.5m

1.5m0.27

0.25

0.25

0.14

0.25

0.27

0.14

0.27

0.270.138

0.051

0.10

0.057

0.126

0.056

0.023

0.033

0.1370.861

0.831

0.841

0.765

0.852

0.888

0.793

0.908

0.91167.93

66.6

66.6

51.58

66.0

67.93

51.58

67.93

67.933

3

3

2

3

3

2

3

3Dự kiến sử dụng 1 đội gồm 26 công nhân

Số máy thi công của đội:

1 Xe huyndai 12T

1 Cần trục K51

1 Máy ủi D271A

1 Máy đào

Dự kiến thi công trong 27 ngàyCHƯƠNG 3

THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

3.1 Giới thiệu chung

Đất tại khu vực xây dựng là đất á sét dùng để đắp nền đường tốt. Bề

rộng nền đường B = 9 m, ta luy đắp 1:1.5 , ta luy đào 1:1.0

Độ dốc thiết kế nhỏ nên thuận lợi cho việc thi công cơ giới.

3.2 Thiết kế điều phối đất

Cơng tác điều phối đất có ý nghĩa rất lớn, có liên quan mật thiết với việc chọn

máy thi công cho từng đoạn và tiến độ thi cơng cả tuyến. Vì vậy khi tổ chức thi

cơng nền đường cần làm tốt công tác điều phối đất, cần dựa trên quan điểm về

kinh tế – kỹ thuật có xét tới ảnh hưởng tới cảnh quan mơi trường chung toàn

tuyến.

3.2.1 Nguyên tắc

a. Điều phối ngang

Đất ở phần đào của trắc ngang chuyển hoàn toàn sang phần đắp với

những trắc ngang có cả đào và đắp. Vì bề rộng của trắc ngang nhỏ nên bao giờ

cũng ưu tiên điều phối ngang trước, cự ly vận chuyển ngang được lấy bằng

khoảng cách trọng tâm của phần đào và trọng tâm phần đắp.

b. Điều phối dọcGVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGKhi điều phối ngang không hết đất thì phải tiến hành điều phối dọc, tức

là vận chuyển đất từ phần đào sang phần đắp theo chiều dọc tuyến. Muốn tiến

hành công tác này một cách kinh tế nhất thì phải điều phối sao cho tổng giá

thành đào và vận chuyển đất là nhỏ nhất so với các phương án khác. Chỉ điều

phối dọc trong cự ly vận chuyển kinh tế được xác định bởi công thức sau: Lkt

= k(l1 + l2 + l3) .

Trong đó:

k =Hệ số xét đến các nhân tố ảnh hưởng khi máy làm việc xuôi dốc tiết

kiệm được công lấy đất và đổ đất (k= 1,1).

l1, l2, l3 lần lượt là cự ly vận chuyển ngang đất từ nền đào đổ đi, từ mỏ

đất đến nền đắp và cự ly có lợi khi dùng máy vận chuyển (l 3 = 15m với

máy ủi).

Tuy nhiên, do yêu cầu đảm bảo cảnh quan nơi vùng tuyến đi qua nên ưu

tiên phương án vận chuyển dọc hết đất từ nền đào sang nền đắp hạn chế đổ đất

thừa đi chỗ khác.

3.2.2 Trình tự thực hiện

Lập bảng tính tốn khối lượng đất theo cọc 100m và khối lượng đất tích

luỹ theo cọc

Từ bảng tính tốn vẽ biểu đồ khối lượng đất theo cọc 100m và biểu đồ

đường cong tích luỹ đất

3.2.3 Điều phối đất

Để tiến hành công tác điều phối dọc ta phải vẽ đường cong tích luỹ đất .

Sau khi vạch đường điều phối đất xong ta tiến hành tính tốn khối lượng

và cự ly vận chuyển thoả mãn điều kiện làm việc kinh tế của máy và nhân lực.

Các loại vận chuyển được xét:

Khối lượng vận chuyển ngang đào bù đắp Vn

Khối lượng vận chuyển dọc đào bù đắp trong phạm vi từng đoạn 100m

V0

Khối lượng vận chuyển dọc đào bù đắp giữa các đoạn 100m Vd

Khối lượng đất vận chuyển ngang đổ đi Vđổ

Khối lượng đất vận chuyển từ mỏ về Vmỏ

Một số dạng sơ đồ tính tốn cơ bảnGVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Khối lượng vật liệu cống tròn BTCT và tính toán hao phí máy móc, nhân công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×