1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b.Năng suất máy móc

b.Năng suất máy móc

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGt: Thời gian sang số , chuyển hướng. t = 5 (s)

8 �0,85 �20 � 1  0, 2  �0, 25

 604.4

3 �

� 20

6 ��

3000

3600 �Vậy: P=

(m3/ca)3.4.3 Năng suất của máy ủi đào nền đường

Bảng tra năng suất máy ủi tương ứng với phạm vi vận chuyểnhiệuAB.3212AB.3218AB.3224Công tác

xây lắp

Đào vận

chuyển đất

trong phạm

vi  50m

Đào vận

chuyển đất

trong phạm

vi  70m

Đào vận

chuyển đất

trong phạm

vi  100mThành phần

hao phíĐơn

vị

cơngNhân cơng 3/7

Máy thi cơng

Máy ủi 110CVca4,90

0,624Nhân công 3/7 Máy

thi công

Máy ủi 110CVcông4,90ca0,840Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy ủi 110CVcông4,90ca1,164Bảng khối lượng và số ca máy thi công trong các đoạn

Đoạn

Máy thi

KL

Cự

thi

Công việc

công

(m3)

ly(m)

công

Máy đào

1,25m3

7612.2Đoạn 1

Đoạn 2Cấp đất

IIIV/c từ mỏ vềôtô

HUYNDAI

12TV/c ngang đào bù

đắp

V/c dọc đào bù đắpMáy ủi

Máy ủiGVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53N/S

(m3/ca)Số ca325.7323.377612.2<500166.6745.67994.04<50160.256.201171.98

6922.59<50

<100160.25

1197.3

58.17TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGMáy đào

1,25m32998.22Ơ tơ

HUYNDAI

12T

2998.22

Máy đào

1,25m3V/c đổ đi3495.999.21185.216.2325.7310.73Ơ tơ

HUYNDAI

12T

3495.99<500166.6720.97Ơ tơ

HUYNDAI

12T2263.9<300185.212.23Ơ tơ

HUYNDAI

12T

2288.67<500166.6713.73325.7313.98Máy đào4552.57Máy ủi2164.82<10011918.2Máy ủi1240.23<50160.257.74Máy đào887.11325.732.72V/c từ mỏ vềƠtơ

HUYNDAI

12T887.11166.675.32V/c đổ điMáy đào

Ơtơ

HUYNDAI

12TV/c dọc đào bù đắp

V/c ngang đào bù

đắpĐoạn

III<300325.73702.13>300325.732.16702.13>300166.674.213.6. Cơng tác phụ trợ

Ngồi các cơng tác chính trong thi cơng nền đường còn có các cơng tác phụ trợ

để cho nền đường hoàn chỉnh đúng như thiết kế.

3.6.1 San sửa nền đàoGVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGSau khi đào bằng máy đào, khối lượng san sửa nền đào là khối lượng do

máy đào bỏ sót lại, chiều dày bình quân cho cả chiều rộng nền đường là 0.05

m. Dùng máy san để sửa nền đào với năng suất là 0.29ca/100m3 ( 344 m3/ca)

Rãnh biên theo cấu tạo đáy rãnh rộng0.4(m) , chiều sâu là 0.4 (m) , mái taluy

đào là 1:1.5 .Do đó diện tích cần đào rãnh là 0.4 (m^2) , Tất cả các công việc

được thực hiện bằng máy san

Năng suất: san sửa nền đào 344 (m3/ca)

Gọt ta luy: 2400 (m2/ca)

Đoạn2

3Đào rãnh: 240 (m3/ca)

San sửa nền đào

Gọt taluy

KL(m3)

Số ca

KL(m2)

Số ca

320

0.93

5683.61

2.37

405.3

1.18

4315.41

1.8Đào rãnh biên

KL(m3)

Số ca

200

0.83

300

1.253.6.2 San nền đắp

Sau khi sử dụng ô tô vận chuyển đất đến vị trí đắp sử dụng máy san để san đất.

năng suất máy san 850 m3/ca . Khối lượng đất cần san và lu cũng là khối lượng

đất đắp nền đường .

3.6.3. Lu lèn nền đắp

Sử dụng lu nặng bánh thép nặng DU8A để lu lèn nền đường đắp với độ chặt K

=0 .95. Năng suất lu 900 m3/ca

Bảng năng suất và số ca lu nền đường đắp1Khối lượng đất

đắp

(m3)

7612.22

311671.61

8183.28ĐoạnSan đất

Năng suất

Ca

850

8.96

13.7

850

3

850

9.63Lu lèn

Năng suất

Ca

900

8.46

12.9

900

7

900

9.093.7. Thành lập đội thi công nền

+ Đội I: Thi công phân đoạn đoạn I( từ Km0+00 – Km 0+600)

Đội I được biên chế như sau:

3 máy đào

6 ô tô huyndai 12T

1 lu nặng DU8A

1 máy san

15 nhân công

GVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGĐội 1 thi công trong 8 ngày

+ Đội II: thi công phân đoạn II ( từ Km 0+600 – Km 2+00 )

Đội II được biên chế như sau:

1 Máy đào

2 Ơ tơ huyndai 12T

4 máy ủi

1 lu nặng

1 máy san

12 công nhân

Đội II thi công trong 20 ngày

+ Đội III : Thi công phân đoạn III ( từ Km 2 + 00 – Km 3 +351 )

Đội III được biên chế như sau :

3 Máy đào

6 Ơ tơ huyndai 12T

4 máy ủi

1 lu nặng

1 máy san

18 công nhân

Đội III thi công trong 7 ngàyGVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNGCHƯƠNG 4

THIẾT KẾ THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG

4.1 Kết cấu mặt đường – phương pháp thi cơng

Mặt đường là cơng trình sử dụng nhiều loại vật liệu, khối lượng công tác

phân bố đồng đều trên tuyến. Diện thi công hẹp, kéo dài nên không thể tập

trung bố trí nhân lực, máy móc trải dài trên tồn tuyến thi cơng. Do vậy để đảm

bảo chất lượng cơng trình, nâng cao năng suất ta sử dụng phương pháp thi công

dây truyền.

Khi tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền phải giải quyết các vấn đề

sau

+ Hướng thi cơng : Trùng với hướng thi cơng chung tồn tuyến (B8-A8)

+ Xác định nguồn cung cấp nguyên vật liệu , tổ chức sản xuất và cung cấp

nguyên vật liệu

+ Xác định trình tự , nội dung và kĩ thuật thi cơng (Q trình cơng nghệ thi

cơng ) tổ chức các đơn vị thi cơng chun nghiệp bố trí các đoạn thi công và tổ

chức dây chuyền thi công

Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, kết cấu áo đường được chọn dùng là:

Bê tông nhựa hạt nhỏ3 cmBê tông nhựa hạt trung4 cmCấp phối đá dăm loại I19 cmCấp phối đá dăm loại II

28 cm

Điều kiện phục vụ thi công khá thuận lợi, cấp phối đá dăm được khai thác ở mỏ

trong vùng với cự ly vận chuyển là 3 km, bê tông nhựa được vận chuyển từ

trạm trộn đến cách vị trí thi cơng là 3 km.

Máy móc nhân lực: có đầy đủ các loại máy móc cần thiết, cơng nhân có đủ

trình độ để tiến hành thi cơng.

4.2. Tốc độ dây chuyền

a. Dựa vào thời hạn xây dựng cho phép

Do yêu cầu của chủ đầu tư, dự định thi công lớp mặt đường trong 25 ngày.

Tốc độ dây chuyền thi cơng mặt đường được tính theo cơng thức sau:

(m/ngày)

(CT 5.1)

Trong đó:

L = chiều dài đoạn tuyến thi cơng: L = 3351 m

T = số ngày theo lịch: T = 31 ngày;

t1-thời gian khai triển dây chuyền: t1 = 2 ngày;

t2-số ngày nghỉ (CN, ngày lễ, ngày mưa…): t2 = 6 ngày;GVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGVmin BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ – ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG3351.0

 145.7

(31- 2 - 6)

(m/ngày).Vậy:

b. Dựa vào điều kiện thi công

Khối lượng công việc không quá lớn, cơ giới hoá được nhiều.

c. Xét đến khả năng của đơn vị

Tiềm lực xe máy dồi dào, vốn đầy đủ, vật tư đáp ứng đủ trong mọi trường hợp.

Chọn V = 150 (m/ngày).

4.3 Tính năng suất máy móc

4.3.1 Năng suất máy lu.

Để lu lèn ta dùng lu nặng bánh thép DU8A, lu nặng bánh lốp TS280 và

lu nhẹ bánh thép D469 ( Có kèm theo bộ phận tạo rung ) (Sơ đồ lu trình bày

trong bản vẽ thi cơng mặt đường)

Năng suất lu tính theo cơng thức:

(km/ca) (CT5.2)

Trong đó:

T= thời gian làm việc 1 ca, T = 8h;

Kt= hệ số sử dụng thời gian của lu khi đầm nén mặt đường; Kt = 0,8

L= chiều dài thao tác của lu khi tiến hành đầm nén, L = 0,15 (Km);

V= tốc độ lu khi làm việc (Km/h);

N= tổng số hành trình mà lu phải đi: N = Nck.Nht = .Nht

Nck = số chu kỳ lu làm việc

nyc= số lần tác dụng đầm nén để mặt đường đạt độ chặt cần thiết;

n= số lần tác dụng đầm nén sau 1 chu kỳ (n = 2);

Nht= số hành trình máy lu phải thực hiện trong 1 chu kỳ xác định từ sơ

đồ lu;

= hệ số xét đến ảnh hưởng do lu chạy không chính xác ( = 1,2).

Bảng tính năng suất luSTTCơng việcLoại luNycV(km/h

)1Lu lòng

đườngDU8A4312240.660D469A

D469A(run

g)

TS28041.5480.998

202.5

49

636

600.37

0.352D469A

D469A(run4

81.5

34

98

360.99

0.442

3Lu móng

CPDD loại

II , lớp dưới

Lu móng

CPDD loại

II , lớp trênGVHD : TS BÙI PHÚ DOANH

SVTH : TRỊNH MINH HÒA - MSSV 6579.53NhtNP(km/ca

)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b.Năng suất máy móc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×