1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
N = 15% x N = = 64.430 (người)

N = 15% x N = = 64.430 (người)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhiệm vụ: Thiết kế hệ thống thoát nước cho Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nộiđến năm 202040N 3 + 60 N 4

1000

Qcnt =

(m3/ca).Trong đó:

N3 và N4 là số cơng nhân được tắm trong phân xưởng nguội và phân xưởng

nóng trong một ca.

40; 60 tiêu chuẩn thải nước của công nhân trong phân xưởng nguội và phân

xưởng nóng.

Theo các số liệu đã cho, ta có bảng xác định lưu lượng nước thải sinh hoạt và nước

tắm cho công nhân trong các nhà máy như sau:

Bảng 2.5 Bảng biên chế công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp

TT TSốr rngưo oờiBiênn n đượchếg gccơngtắmnhânP P trontheoX Xgcác cacác

n n

ó g

n uPX

P P C C C

X X a a ag ộ

in n I I I

ó gI In uIg ộ

i29

29

Đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành Cấp Thoát Nước - Trường Đại học Xây dựng, năm học 2012-2013SVTH :

Nguyễn Văn Hợp – MSSV : 780.53 – Lớp 53MN3GVHD: TS. Trần Thị Việt NgaNhiệm vụ: Thiết kế hệ thống thốt nước cho Quận Hà Đơng, Thành phố Hà Nộiđến năm 2020

S

n

%S %S %S % %S %S %S

g

ưi

I 25 82 1 5 6 1 41 41 25

I 31 72 9 1 6 12 31 31 31

6Dưới đây là bảng xác định nước thải bẩn sinh hoạt và nước tắm cho công

nhâncùng bảng phân bố lưu lượng nước thải sinh hoạt trong các nhà máy - Bảng 2.6

và Bảng2.7.30

30

Đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành Cấp Thoát Nước - Trường Đại học Xây dựng, năm học 2012-2013SVTH :

Nguyễn Văn Hợp – MSSV : 780.53 – Lớp 53MN3GVHD: TS. Trần Thị Việt NgaNhiệm vụ: Thiết kế hệ thống thoát nước cho Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nộiđến năm 2020Bảng 2.6 Tính tốn lưu lượng nước thải sinh hoạt của các xí nghiệp cơng nghiệp

Nh

à

C

ay1I231II23Cơng nhân

PX%SốNước thải sinh hoạtqQlượng(l/ng.ca)(m /ca)3Nước tắmKh%Ngườiq0(l/tắmng)Q(m3)k

1Nóng4020624592,792.5100206260121,56Lạnh60824725206,18360494940197,96Tổng10010309-298,97--7011-319,52Nóng4020624592,792.5100206260121,56Lạnh60824725206,18360494940197,96Tổng10010309-298,97--7011-319,52Nóng4010314546,402.510010316061,86Lạnh60412325103,0836024744098,96Tổng1005154-149,48--3505-160,82Nóng40406045182,702.590365460219,24Lạnh60947125236,78360568340227,32Tổng10013531-419,48--9337-446,56Nóng40406045182,702.590365460219,24Lạnh60947125236,78360568340227,32Tổng10013531-419,48--9337-446,56Nóng40347945156,562.590313260187,92Lạnh60811725202,93360487140194,84Tổng10011596-359,49--8003-382,7611111Dựa vào bảng 2.6 Sự dao động lưu lượng theo giờ và hệ số khơng điều hòa

chung – “Thốt nước” Tập 1 Mạng lưới thoát nước – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

2001 , ta thành lập bảng phân bố lưu lượng nước thải sinh hoạt của hai xí nghiệp cơng

nghiệp như sau31

31

Đồ án Tốt nghiệp chun ngành Cấp Thoát Nước - Trường Đại học Xây dựng, năm học 2012-2013SVTH :

Nguyễn Văn Hợp – MSSV : 780.53 – Lớp 53MN3GVHD: TS. Trần Thị Việt NgaNhiệm vụ: Thiết kế hệ thống thốt nước cho Quận Hà Đơng, Thành phố Hà Nộiđến năm 2020Bảng2.7 Bảng phân bố lưu lượng nước thải sinh hoạt từ các nhà máy

GiờC

aXí nghiệp cơng nghiệp I

PX nóng

PX nguộim3m322.8412.529.6052.4489.818.1214.846.2514.8029.6350.0520.428.1214.846.2514.8029.6350.0512.8920.428.1214.846.2514.8029.6350.0518.7538.6653.1815.6528.5918.7544.4072.99126.1729.0037.577.32106.3131.2557.0937.588.79145.89252.208.127.536.2512.8920.428.1214.846.2514.8029.6350.0513-148.127.536.2512.8920.428.1214.846.2514.8029.6350.05Tổng10092.79100206.2298.97100182.7100236.78419.48718.4514-1512.5011.6012.525.7737.3712.5022.8412.529.6052.4489.8115-168.127.536.2512.8920.428.1214.846.2514.8029.6350.0516-178.127.536.2512.8920.428.1214.846.2514.8029.6350.058.127.536.2512.8920.428.1214.846.2514.8029.6350.0515.6514.5218.7538.6653.1815.6528.5918.7544.4072.99126.1719-2031.2529.0037.577.32106.3131.2557.0937.588.79145.89252.2020-218.127.536.2512.8920.428.1214.846.2514.8029.6350.0521-228.127.536.2512.8920.428.1214.846.2514.8029.6350.05Tổng10092.79100206.18298.97100182.70100236.78419.48718.4522-2312.505.8012.512.8918.6912.5019.5712.525.3744.9463.6223-08.123.776.256.4410.218.1212.716.2512.6825.4035.610-18.123.776.256.4410.218.1212.716.2512.6825.4035.618.123.776.256.4410.218.1212.716.2512.6825.4035.6115.657.2618.7519.3326.5915.6524.5018.7538.0562.5589.143-431.2514.5037.538.6653.1631.2548.9337.576.10125.02178.184-58.123.776.256.4410.218.1212.716.2512.6825.4035.615-68.123.776.256.4410.218.1212.716.2512.6825.4035.61Tổng10046.40100103.08149.48100156.56100202.93359.49508.976-712.507-8

8-93%Qcamm%Qcam11.6012.525.7737.3712.508.127.536.2512.8920.428.127.536.2512.898.127.536.2515.6514.5211-1231.2512-139-10

10-1117-18

18-191-2

2-312333Tổngmm3Tổng%Qca%Qca3Xí nghiệp cơng nghiệp II

Tổng

PX nóng

PX nguội32

32

Đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành Cấp Thoát Nước - Trường Đại học Xây dựng, năm học 2012-2013SVTH :

Nguyễn Văn Hợp – MSSV : 780.53 – Lớp 53MN3GVHD: TS. Trần Thị Việt NgaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

N = 15% x N = = 64.430 (người)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×