1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn phôi đúc, do hình dáng của phôi gần giống hình dáng của chi tiết.

Chọn phôi đúc, do hình dáng của phôi gần giống hình dáng của chi tiết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy bắn bóng bàn tự động-Để chế tạo chi tiết trục lò xo nạp bóng, chúng ta phải qua 5 ngun cơng. Trình tựquy trình cơng nghệ được thực hiện như sau:

+ Nguyên công 1 : Khỏa mặt đầu - khoan 2 lỗ chống tâm.

+ Nguyên công 2 : Gia công mặt trụ Ø16mm , L=86mm

+ Nguyên công 3 : Gia công mặt trụ Ø8mm , L=10mm.

+ Nguyên công 4 : Khoan lỗ Ø6mm, L=25mm.

+ Nguyên công 5 : Khoan lỗ Ø4mm,L=5mm

- Thực hiện quy trình cơng nghệ gia cơng

 Nguyên công 1: Khỏa mặt đầu - khoan 2 lỗ chống tâm.

+ Sơ đờ định vị:A

Ø16An

88

A-AnGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành18Máy bắn bóng bàn tự động+ Định vị: Chi tiết được định vị trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm

Khống chế 5 bậc tự do.

+Chọn máy : Tra bảng 9-3 sách [Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 3, trang16] ta chọn

máy tiện ren vít vạn năng T616 do nhà máy Cơ khí Hà nội sản xuất

+Chọn dao : Tra bảng 4-3[Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] ta chọn

Dao vai mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng T15K6 và chọn mũi khoan tâm.

+ Bước gia công :

Lần gá 1: Khỏa mặt đầu 1

Lần gá 2 : Khỏa mặt đầu 2

Lần gá 3: Khoan lỗ chống tâm 1

Lần gá 4: Đảo chiều và khoan lỗ chống tâm 2

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội Epoxi Nguyên công 2 : Gia công mặt trụ Ø16mm , L=86mm+ Sơ đờ định vị:

y

zw

x

n

86GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành19Máy bắn bóng bàn tự động+ Định vị : Dùng mũi tâm tự lựa khống chế 3 bậc tự do

Dùng mũi tâm xoay khống chế 2 bậc tự do

+ Kẹp chặt : Kẹp chặt bằng cơ cấu hãm của ụ động

+ Chọn máy : Tra bảng 9-3 sách [Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 3, trang16] ta

chọn máy tiện ren vít vạn năng T616 do nhà máy Cơ khí Hà nội sản xuất

+ Chọn dao : Tra bảng 4-3[Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] ta chọn

Dao vai mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

+ Bước gia công : Tiện mặt trụ Ø16mm , L=86mm

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội Epoxi

 Nguyên công 3 : Gia công mặt trụ Ø8mm , L=10mm.+ Sơ đồ định vị:10

y

zw

x

n

+ Định vị : Dùng mũi tâm tự lựa khống chế 3 bậc tự do

Dùng mũi tâm xoay khống chế 2 bậc tự doGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành20Máy bắn bóng bàn tự động

+ Kẹp chặt : Kẹp chặt bằng cơ cấu hãm của ụ động

+ Chọn máy : Tra bảng 9-3 sách [Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 3, trang16] ta

chọn máy tiện ren vít vạn năng T616 do nhà máy Cơ khí Hà nội sản xuất

+ Chọn dao : Tra bảng 4-3[Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] ta chọn

Dao vai mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

+ Bước gia công : Tiện mặt trụ Ø8mm , L=10mm

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội Epoxi Nguyên công 4 :Khoan lỗ Ø6mm, L=25mm.

+ Sơ đồ định vị:+ Định vị: Chi tiết được định vị trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm

Khống chế 5 bậc tự do.

+Chọn máy : Tra bảng 9-3 sách [Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 3, trang16] ta chọn

máy tiện ren vít vạn năng T616 do nhà máy Cơ khí Hà nội sản xuất

+Chọn dao : Tra bảng 4-40 [Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] Chọn mũi

khoan ruột gà đuôi trụ Ø6mm

+ Bước gia công :Khoan lỗ Ø6mm, L=25mm

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành21Máy bắn bóng bàn tự động

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội Epoxi

 Nguyên công 5 :Khoan lỗ Ø4mm,L=5mm

+ Sơ đồ định vị:+ Định vị: Dùng khối V dài khống chế 4 bậc tự do

Dùng 1 chốt tỳ khống chế 1 bậc tự do

+Chọn máy : Tra bảng 9-21[Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 3] chọn máy khoan

đứng K125 do Việt Nam sản xuất.

+Chọn dao : Tra bảng 4-40 [Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] chọn mũi khoan ruột

gà đuôi trụ Ø4mm

+ Bước gia công :Khoan lỗ Ø4mm, L=5mm

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội EpoxiGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành22Máy bắn bóng bàn tự động

II.THIẾT KẾ CƠ KHÍ TRÊN PHẦN MỀM INVENTOR

1. Giới thiệu phần mềm Autodesk Inventor

Với phần mềm Autodesk Inventor bạn có thể:

Tạo các bản vẽ phác thảo (sketch) 2D và 3D, vật thể 3D và các bản vẽ sản xuất 2D.

Tạo các chi tiết máy (part), những đặc trưng phù hợp và các lắp ráp thứ cấp, tạo các

động học của lắp rắp trong nhiều vị trí khác nhau.

Thay đổi hay điều chỉnh các góc nhìn cùa mơ hình lắp ráp bằng cách dùng các yếu

tố điều khiển hiển thị.

Quản lí hàng ngàn chi tiết và các mơ hình lắp ráp lớn, phức tạp.

Dùng các ứng dụng Third-party, với giao diện chương trình ứng dụng (Application

Program Interface-API).

Dùng VBA để tiếp cận Autodesk Inventor API.Tạo chương trình để tự động các

chức năng sao chép.Trên thanh Menu, chọn Programmer Help.

Inventor có thể Nhập (Import) các file STEP,SAT, AutoCAD®, Autodesk®

Mechanical Desktop®(DWG) để dùng trong Autodesk Inventor.Xuất (Export) các file

Autodesk Inventor cho AutoCAD, Mechanical Desktop,và các file dạng IGES và

STEP.

Cộng tác với nhiều người trong quá trình thiết kế.

Kết nối các công cụ Web để tiếp cận các nguồn công nghiệp, các dữ liệu chia sẽ,

giao tiếp với các đồng nghiệp khác.

Dùng hệ thống hỗ trợ thiết kế được tích hợp giúp cho cơng việc của bạnGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành23Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.3: Giao diện chính phần mềm Autodesk INVENTOR

Để bắt đầu với một bản thiết kế bạn có thể mở một bản vẽ mới bằng cách nhấn tổ

hợp phím Ctrl+N hay vào thanh cơng cụ File\New hoặc từ thanh cơng cụ chọn biểu

tượng. Khi đó menu Create New File sẽ hiện ra cho phép bạn có thể lựa chọn:Ta chọn chuẩn Metric và Standard (mm).iptHình 2.4: Tab New File cho phép bạn có thể lựa chọn các tool thiết kế

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành24Máy bắn bóng bàn tự độngHoặc chúng ta có thể mở trực tiếp các tool thiết kế bằng cách kích vào mũi tên bên

cạnh New sẽ xuất hiện hộp thoại:- Part: là công cụ để thiết kế các bản vẽ chi tiết dạng 3D, các file này có phần mở rộng

Sheet Metal.ipt, Standard.ipt.

- Assembly: Sau khi đã có các bản vẽ chi tiết bạn sử dụng công cụ Assembly để lắp ráp

các chi tiết thành cụm chi tiết, thành một cơ cấu hay máy hồn chỉnh

các file này có phần mở rộng Standard.iam,Weldment.iam.

- Drawing: Khi đã có bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp thì ta sử dụng cơng cụ Drawing

để biểu diễn các hình chiếu, mặt cắt từ các bản vẽ chi tiết hay bản vẽ lắp đã có ở trên

các file này có phần mở rộng Standard.iwg.

-Presentation: Công cụ này cho phép chúng ta mô phỏng quá trình lắp ráp và tháo dỡ

sản phẩm thiết kế các file nay có phần mở rộng Standard.ipn.

a) Mở một file đã có

Sau khi khởi động phần mềm Autodesk Inventor Professinal 2013 bạn chọn biểu

tượng Open:, hoặc từ menu File\Open, hoặc tổ hợp phím Ctrl+O hộp thoại Openxuất hiện như hình:GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành25Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.5: Mở 1 File có sẵn

Sau đó ta chọn đường dẫn đến file mà mình muốn mở rồi chọn Open.Bên dưới

Inventor 2013 còn cho phép mở theo tên File name. File of type (Các loại file được hỗ

trợ) bao gồm: *.iam,*.idw,*.dwg,*.ipt,*.ipn….Nếu như bạn không thể nhớ rõ file mình

muốn mở ở đâu Inventor có thêm cơng cụ Find tìm kiếm cho bạn.

b) Lưu file

Chọn biểu tượng I Pro trên góc trái màn hình sẽ xuất hiện menu với các lựa chọn:

New,Open,Save,Save As,Export,Manage…Từ đây bạn có thể lựa chọn kiểu loại lưu

file mà bạn muốn Save hoặc Save As như hình dưới:

- Nếu bạn chọn Save thì có thêm 2 lựa chọn: Save (Lưu chi tiết bạn chọn lưu) và Save

All (Lưu tất cả các chi tiết)

- Nếu bạn chọn Save As thì có thêm các lựa chọn: Save As, Save Copy As, Save Copy

As Template ….GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn phôi đúc, do hình dáng của phôi gần giống hình dáng của chi tiết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×