1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c) Vẽ các đối tượng 2D

c) Vẽ các đối tượng 2D

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy bắn bóng bàn tự động

: Vẽ các biên dạng phức tạp: Vẽ hình chữ nhật

...vvv

- Các lệnh Constrain ( Lệnh ràng buộc ):Hình 2.9: Lệnh ràng buộc

Lệnh Constrain bao gồm:-: Lệnh ghi kích thước.-: Ràng buộc điểm.-: Ràng buộc 2 đường thẳng trùng nhau.-: Ràng buộc cung tròn, đường tròn theo đường tròn cho trước.-: Ràng buộc cố định 1 điểm.-: Ràng buộc song song.-: Ràng buộc vng góc.-: Ràng buộc trùng gốc tọa độ theo chiều ngang….- Các lệnh Pattem (Tạo thêm các phần):GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành29Máy bắn bóng bàn tự độngLệnh Pattem

Lệnh Pattem bao gồm:

-: Tạo ra các phần theo hàng và cột.-: Tạo ra các phần theo cung tròn.-: Tạo ra các phần đối xứng qua 1 đường thẳng.- Các lệnh Modify (Lệnh hiệu chỉnh):Hình 2.10: Lệnh Modify

Lệnh Modify bao gồm:

-: Di chuyển đối tượng.-: Cắt đối tượng.-: Thu nhỏ đối tượng.-: Copy đối tượng.-: Mở rộng, thêm dài đối tượng.

: Kéo đối tượng.-: Xoay đối tượng.GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành30Máy bắn bóng bàn tự động

-: Phân Chia đối tượng.

: Mở rộng đối tượng theo đối tượng cho trước.- Các lệnh Layout (Giao diện), lệnh Insert (Lệnh chèn), lệnh Format (Lệnh xóa),…

d) Tạo đối tượng 3D từ đối tượng 2D

Sau khi hoàn thiện xong bản vẽ 2D chúng ta sẽ tạo ra bản vẽ 3D bằng cách nhấnđể kết thúc môi trường vẽ 2D sang mơi trường 3D:Hình 2.11: Mơi trường 3D

Mơi trường này bao gồm các công cụ: Sketch, Create, Modify, Work Features,

Pattem, Surface…

Trong môi trường này chúng ta sử dụng chủ yếu là các công cụ Sketch, Create,

Modify, Work Features, Pattem.Lệnh Sketch ( Tạo bản vẽ 2D ):

Lệnh này cho phép chúng ta tạo ra môi trường 2D ngay trên các mặt phẳng được

chọn ở môi trường 3D.Lệnh Create (Tạo ra các biên dạng cơ bản: Hình hộp, Hình trụ, Hình cầu…)GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành31Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.12: Lệnh Create

Lệnh Create bao gồm:

- Lệnh Extrude: Tạo ra hình khối hộp theo biên dạng 2D từ Sketch trước đó:Hình 2.13: Hộp thoại Extrude

Bắt đầu lệnh Extrude xuất hiện hộp thoại như hình 2.13. Biểu tượng

cho phép cho ta chọn các đối tượng 2D, trên hộp thoại extents gồm các lựa chọn tạo ra

biên dạng theo khoảng cách, đến 1 mặt phẳng cho trước nào đó,hoặc giữa 2 mặt phẳng

nào đó.

: Cho phép ta Extrude toàn phần.

: Cho phép ta Extrude 2 đối tượng nhưng kết quả bỏ đi 1 đối tượng.GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành32Máy bắn bóng bàn tự động

: Cho phép ta Extrude 2 đối tượng nhưng kết quả là lấy phần chung của 2 đối

tượng.

: Extrude đối tượng theo phía bên trái, phải, sang 2 bên…

- Lệnh Revolve: Tạo biên dạng theo đường sinh là Sketch 2D theo 1 trục được tạo ra

từ trước đó.Hình 2.14: Hộp thoại Revolve

Hộp thoại Revolve xuất hiện ta chọnđể chọn đối tượng cần Revolve,chọn trục mà đối tượng được tạo ra xoay quanh.: Cho phép ta Revolve toàn phần.

: Cho phép ta Revolve 2 đối tượng nhưng kết quả bỏ đi 1 đối tượng.

: Cho phép ta Revolve 2 đối tượng nhưng kết quả là lấy phần chung của 2 đối

tượng.

Bên cạnh các lệnh Extrude,lệnh Revolve,các lệnh Loft,Sweep,Rib,Coil…để tạo ra

các biên dạng có hình dáng phức tạp hơn.

e) Mơi trường lắp ráp (Assembly)

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành33Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.15: Mơi trường Assembly

Sau khi hồn thiện các chi tiết 3D ta tiến hành lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm.Khởi

động mơi trường Assembly như hình trên.Chọn biểu tượng

mà ta muốn lắp ráp.Hình 2.16: Hộp thoại Place ComponentGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành34để Open các chi tiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c) Vẽ các đối tượng 2D

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×