1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán các lực tác dụng

Tính toán các lực tác dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy bắn bóng bàn tự động

F23: Lực ly tâm do bánh 2 xe gây ra

Fms2: Lực ma sát giữa bóng và bánh xe 2

T2: Momen xoắn của trục 2

Fqt : Lực qn tính của quả bóng

Fđ : Lực đẩy của bóng

Với các thơng số sau:

Quả bóng đường kính 40mm, nặng 3g.

Bánh xe bắn bóng có đường kính 50 mm

Khoảng cách giữa 2 bánh xe bắn bóng là 38 mm

Chọn Motor có cơng suất 15W, có số vòng quay là 4000 vòng/phút

a. Gia tốc của quả bóng

Giả sử ban đầu quả bóng chuyển động với vận tốc 0,04(m/s) và sau 4(s) thì quả

bóng được di chuyển đến vị trí vào 2 bánh xe quay:

Gia tốc của quả bóng là:

Theo CT (1-10) tài liệu tham khảo[1] ta có:

av t v 0 0, 04 0, 01(m / s 2 )

t t0

4b. Lực quán tính của quả bóng

Theo CT (2-32) tài liệu tham khảo[1] ta có:

Lực qn tính của quả bóng là:

Fqt1=m.a= 0,003.0,01=3.10-5(N)

c. Mơmen xoắn trên trục động cơ

Theo CT tính mơmen trên trục cơ, tài liệu tham khảo[2]

Ta có:

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành15Máy bắn bóng bàn tự động

T  T1  T2 9,55.106.P 9,55.106.0, 015 35,81( N .mm)

n

4000d. Lực tác dụng lên quả bóng

Do hai động cơ có các thơng số giống nhau nên có thể coi là lực tác dụng lên quả

bóng bằng nhau:

Lực tác dụng lên quả bóng là:

Theo CT (3-17) tài liệu tham khảo[1] ta có:

T 0,035 1, 4( N )

r

0,025

F13=F23=Áp dụng cơng thức tính mơmen cân bằng quanh trục quay cố định

Theo CT (2-12) tài liệu tham khảo[3]

Ta có phương trình sau:�m  F13.(38+25).10-3+F23.25.10-3-Fms1.(38+25).10-3-Fms2.25.10-3+Fqt.(19+25).10-3+P.

(19+25).10-3 = 0.

= 1,2.63.10-3+1,2.25.10-3-Fms1.63.10-3-Fms2.25.10-3+3.10-5.44.10-3+9,8.44.10-3=0

Do Fms1=Fms2=Fms. Ta có:

Fms. 88.10-3=110,7.10-3

Fms= 1,25 (N)

Vậy lực ma sát của quả bóng là: 1,25(N)

Áp dụng phương trình cân bằng lực theo 1 phương cụ thể:

Ta có:

Fđ= F13+F23+FQT-2.Fms

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành16Máy bắn bóng bàn tự động

= 1,4+1,4+3.10-5-2.1,25 =0,5(N)

Lực đẩy của quả bóng là:0,5(N)

e. Tính vận tốc bắn ra của bóng

Theo CT (2-4) tài liệu tham khảo [1] ta có:

Fđ=m.v2.r

v

0,5 25,8(m / s)

m.r

0,003.0, 25Vậy, tốc độ bắn ra của quả bóng là: 25,8(m/s)II. LẬP QUY TRÌNH GIA CƠNG TRỤC LỊ XO NẠP BĨNG

-Chọn phơi đúc, do hình dáng của phơi gần giống hình dáng của chi tiết.

Chi tiết được làm bằng thép C45 đây là một loại thép trong nhóm thép cacbon.Kết cấu có chất lượng tốt, độ cứng vừa phải, sử dụng làm chi tiết trục là phù hợp nhất.8625

86Hình 2.2: Bản vẽ kết cấu trục lò xo

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành1716104Máy bắn bóng bàn tự động-Để chế tạo chi tiết trục lò xo nạp bóng, chúng ta phải qua 5 ngun cơng. Trình tựquy trình cơng nghệ được thực hiện như sau:

+ Ngun công 1 : Khỏa mặt đầu - khoan 2 lỗ chống tâm.

+ Nguyên công 2 : Gia công mặt trụ Ø16mm , L=86mm

+ Nguyên công 3 : Gia công mặt trụ Ø8mm , L=10mm.

+ Nguyên công 4 : Khoan lỗ Ø6mm, L=25mm.

+ Nguyên công 5 : Khoan lỗ Ø4mm,L=5mm

- Thực hiện quy trình cơng nghệ gia cơng

 Ngun cơng 1: Khỏa mặt đầu - khoan 2 lỗ chống tâm.

+ Sơ đờ định vị:A

Ø16An

88

A-AnGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán các lực tác dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×