1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG TRỤC LÒ XO NẠP BÓNG

II. LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG TRỤC LÒ XO NẠP BÓNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy bắn bóng bàn tự động-Để chế tạo chi tiết trục lò xo nạp bóng, chúng ta phải qua 5 ngun cơng. Trình tựquy trình cơng nghệ được thực hiện như sau:

+ Nguyên công 1 : Khỏa mặt đầu - khoan 2 lỗ chống tâm.

+ Nguyên công 2 : Gia công mặt trụ Ø16mm , L=86mm

+ Nguyên công 3 : Gia công mặt trụ Ø8mm , L=10mm.

+ Nguyên công 4 : Khoan lỗ Ø6mm, L=25mm.

+ Nguyên công 5 : Khoan lỗ Ø4mm,L=5mm

- Thực hiện quy trình cơng nghệ gia cơng

 Nguyên công 1: Khỏa mặt đầu - khoan 2 lỗ chống tâm.

+ Sơ đờ định vị:A

Ø16An

88

A-AnGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành18Máy bắn bóng bàn tự động+ Định vị: Chi tiết được định vị trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm

Khống chế 5 bậc tự do.

+Chọn máy : Tra bảng 9-3 sách [Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 3, trang16] ta chọn

máy tiện ren vít vạn năng T616 do nhà máy Cơ khí Hà nội sản xuất

+Chọn dao : Tra bảng 4-3[Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] ta chọn

Dao vai mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng T15K6 và chọn mũi khoan tâm.

+ Bước gia công :

Lần gá 1: Khỏa mặt đầu 1

Lần gá 2 : Khỏa mặt đầu 2

Lần gá 3: Khoan lỗ chống tâm 1

Lần gá 4: Đảo chiều và khoan lỗ chống tâm 2

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội Epoxi Nguyên công 2 : Gia công mặt trụ Ø16mm , L=86mm+ Sơ đờ định vị:

y

zw

x

n

86GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành19Máy bắn bóng bàn tự động+ Định vị : Dùng mũi tâm tự lựa khống chế 3 bậc tự do

Dùng mũi tâm xoay khống chế 2 bậc tự do

+ Kẹp chặt : Kẹp chặt bằng cơ cấu hãm của ụ động

+ Chọn máy : Tra bảng 9-3 sách [Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 3, trang16] ta

chọn máy tiện ren vít vạn năng T616 do nhà máy Cơ khí Hà nội sản xuất

+ Chọn dao : Tra bảng 4-3[Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] ta chọn

Dao vai mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

+ Bước gia công : Tiện mặt trụ Ø16mm , L=86mm

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội Epoxi

 Nguyên công 3 : Gia công mặt trụ Ø8mm , L=10mm.+ Sơ đồ định vị:10

y

zw

x

n

+ Định vị : Dùng mũi tâm tự lựa khống chế 3 bậc tự do

Dùng mũi tâm xoay khống chế 2 bậc tự doGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành20Máy bắn bóng bàn tự động

+ Kẹp chặt : Kẹp chặt bằng cơ cấu hãm của ụ động

+ Chọn máy : Tra bảng 9-3 sách [Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 3, trang16] ta

chọn máy tiện ren vít vạn năng T616 do nhà máy Cơ khí Hà nội sản xuất

+ Chọn dao : Tra bảng 4-3[Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] ta chọn

Dao vai mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng T15K6

+ Bước gia công : Tiện mặt trụ Ø8mm , L=10mm

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội Epoxi Nguyên công 4 :Khoan lỗ Ø6mm, L=25mm.

+ Sơ đồ định vị:+ Định vị: Chi tiết được định vị trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm

Khống chế 5 bậc tự do.

+Chọn máy : Tra bảng 9-3 sách [Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 3, trang16] ta chọn

máy tiện ren vít vạn năng T616 do nhà máy Cơ khí Hà nội sản xuất

+Chọn dao : Tra bảng 4-40 [Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] Chọn mũi

khoan ruột gà đuôi trụ Ø6mm

+ Bước gia công :Khoan lỗ Ø6mm, L=25mm

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành21Máy bắn bóng bàn tự động

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội Epoxi

 Nguyên công 5 :Khoan lỗ Ø4mm,L=5mm

+ Sơ đồ định vị:+ Định vị: Dùng khối V dài khống chế 4 bậc tự do

Dùng 1 chốt tỳ khống chế 1 bậc tự do

+Chọn máy : Tra bảng 9-21[Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 3] chọn máy khoan

đứng K125 do Việt Nam sản xuất.

+Chọn dao : Tra bảng 4-40 [Sổ tay công nghệ chế tạo máy,tập 1] chọn mũi khoan ruột

gà đuôi trụ Ø4mm

+ Bước gia công :Khoan lỗ Ø4mm, L=5mm

+ Dụng cụ kiểm tra : Thước cặp,Pan me hoặc calip có lắp đồng hồ so

+ Dung dịch tưới nguội: Dùng dung dịch tưới nguội EpoxiGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành22Máy bắn bóng bàn tự động

II.THIẾT KẾ CƠ KHÍ TRÊN PHẦN MỀM INVENTOR

1. Giới thiệu phần mềm Autodesk Inventor

Với phần mềm Autodesk Inventor bạn có thể:

Tạo các bản vẽ phác thảo (sketch) 2D và 3D, vật thể 3D và các bản vẽ sản xuất 2D.

Tạo các chi tiết máy (part), những đặc trưng phù hợp và các lắp ráp thứ cấp, tạo các

động học của lắp rắp trong nhiều vị trí khác nhau.

Thay đổi hay điều chỉnh các góc nhìn cùa mơ hình lắp ráp bằng cách dùng các yếu

tố điều khiển hiển thị.

Quản lí hàng ngàn chi tiết và các mơ hình lắp ráp lớn, phức tạp.

Dùng các ứng dụng Third-party, với giao diện chương trình ứng dụng (Application

Program Interface-API).

Dùng VBA để tiếp cận Autodesk Inventor API.Tạo chương trình để tự động các

chức năng sao chép.Trên thanh Menu, chọn Programmer Help.

Inventor có thể Nhập (Import) các file STEP,SAT, AutoCAD®, Autodesk®

Mechanical Desktop®(DWG) để dùng trong Autodesk Inventor.Xuất (Export) các file

Autodesk Inventor cho AutoCAD, Mechanical Desktop,và các file dạng IGES và

STEP.

Cộng tác với nhiều người trong quá trình thiết kế.

Kết nối các công cụ Web để tiếp cận các nguồn công nghiệp, các dữ liệu chia sẽ,

giao tiếp với các đồng nghiệp khác.

Dùng hệ thống hỗ trợ thiết kế được tích hợp giúp cho cơng việc của bạnGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành23Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.3: Giao diện chính phần mềm Autodesk INVENTOR

Để bắt đầu với một bản thiết kế bạn có thể mở một bản vẽ mới bằng cách nhấn tổ

hợp phím Ctrl+N hay vào thanh cơng cụ File\New hoặc từ thanh cơng cụ chọn biểu

tượng. Khi đó menu Create New File sẽ hiện ra cho phép bạn có thể lựa chọn:Ta chọn chuẩn Metric và Standard (mm).iptHình 2.4: Tab New File cho phép bạn có thể lựa chọn các tool thiết kế

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG TRỤC LÒ XO NẠP BÓNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×