1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu phần mềm Autodesk Inventor

Giới thiệu phần mềm Autodesk Inventor

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.3: Giao diện chính phần mềm Autodesk INVENTOR

Để bắt đầu với một bản thiết kế bạn có thể mở một bản vẽ mới bằng cách nhấn tổ

hợp phím Ctrl+N hay vào thanh cơng cụ File\New hoặc từ thanh cơng cụ chọn biểu

tượng. Khi đó menu Create New File sẽ hiện ra cho phép bạn có thể lựa chọn:Ta chọn chuẩn Metric và Standard (mm).iptHình 2.4: Tab New File cho phép bạn có thể lựa chọn các tool thiết kế

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành24Máy bắn bóng bàn tự độngHoặc chúng ta có thể mở trực tiếp các tool thiết kế bằng cách kích vào mũi tên bên

cạnh New sẽ xuất hiện hộp thoại:- Part: là công cụ để thiết kế các bản vẽ chi tiết dạng 3D, các file này có phần mở rộng

Sheet Metal.ipt, Standard.ipt.

- Assembly: Sau khi đã có các bản vẽ chi tiết bạn sử dụng công cụ Assembly để lắp ráp

các chi tiết thành cụm chi tiết, thành một cơ cấu hay máy hoàn chỉnh

các file này có phần mở rộng Standard.iam,Weldment.iam.

- Drawing: Khi đã có bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp thì ta sử dụng cơng cụ Drawing

để biểu diễn các hình chiếu, mặt cắt từ các bản vẽ chi tiết hay bản vẽ lắp đã có ở trên

các file này có phần mở rộng Standard.iwg.

-Presentation: Công cụ này cho phép chúng ta mơ phỏng q trình lắp ráp và tháo dỡ

sản phẩm thiết kế các file nay có phần mở rộng Standard.ipn.

a) Mở một file đã có

Sau khi khởi động phần mềm Autodesk Inventor Professinal 2013 bạn chọn biểu

tượng Open:, hoặc từ menu File\Open, hoặc tổ hợp phím Ctrl+O hộp thoại Openxuất hiện như hình:GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành25Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.5: Mở 1 File có sẵn

Sau đó ta chọn đường dẫn đến file mà mình muốn mở rồi chọn Open.Bên dưới

Inventor 2013 còn cho phép mở theo tên File name. File of type (Các loại file được hỗ

trợ) bao gồm: *.iam,*.idw,*.dwg,*.ipt,*.ipn….Nếu như bạn khơng thể nhớ rõ file mình

muốn mở ở đâu Inventor có thêm cơng cụ Find tìm kiếm cho bạn.

b) Lưu file

Chọn biểu tượng I Pro trên góc trái màn hình sẽ xuất hiện menu với các lựa chọn:

New,Open,Save,Save As,Export,Manage…Từ đây bạn có thể lựa chọn kiểu loại lưu

file mà bạn muốn Save hoặc Save As như hình dưới:

- Nếu bạn chọn Save thì có thêm 2 lựa chọn: Save (Lưu chi tiết bạn chọn lưu) và Save

All (Lưu tất cả các chi tiết)

- Nếu bạn chọn Save As thì có thêm các lựa chọn: Save As, Save Copy As, Save Copy

As Template ….GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành26Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.6: Menu lưu File

Trên thah công cụ ta chọn biểu tượng hoặc vào File → Save (Save as) khi đó xuất

hiện bảng:

Khi đó ta chọn nơi lưu file và chọn SaveGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành27Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.7:Lưu dẫn File

c) Vẽ các đối tượng 2DHình 2.8: Vẽ các biên dạng 2D

Trên thanh cơng cụ ta chọn Sketch, sau đó xuất hiện , có rất nhiều biên dạng cho ta

lựa chọn:

: Đường thẳng.

: Đường tròn.: Vẽ cung tròn.

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành28Máy bắn bóng bàn tự động

: Vẽ các biên dạng phức tạp: Vẽ hình chữ nhật

...vvv

- Các lệnh Constrain ( Lệnh ràng buộc ):Hình 2.9: Lệnh ràng buộc

Lệnh Constrain bao gồm:-: Lệnh ghi kích thước.-: Ràng buộc điểm.-: Ràng buộc 2 đường thẳng trùng nhau.-: Ràng buộc cung tròn, đường tròn theo đường tròn cho trước.-: Ràng buộc cố định 1 điểm.-: Ràng buộc song song.-: Ràng buộc vng góc.-: Ràng buộc trùng gốc tọa độ theo chiều ngang….- Các lệnh Pattem (Tạo thêm các phần):GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành29Máy bắn bóng bàn tự độngLệnh Pattem

Lệnh Pattem bao gồm:

-: Tạo ra các phần theo hàng và cột.-: Tạo ra các phần theo cung tròn.-: Tạo ra các phần đối xứng qua 1 đường thẳng.- Các lệnh Modify (Lệnh hiệu chỉnh):Hình 2.10: Lệnh Modify

Lệnh Modify bao gồm:

-: Di chuyển đối tượng.-: Cắt đối tượng.-: Thu nhỏ đối tượng.-: Copy đối tượng.-: Mở rộng, thêm dài đối tượng.

: Kéo đối tượng.-: Xoay đối tượng.GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành30Máy bắn bóng bàn tự động

-: Phân Chia đối tượng.

: Mở rộng đối tượng theo đối tượng cho trước.- Các lệnh Layout (Giao diện), lệnh Insert (Lệnh chèn), lệnh Format (Lệnh xóa),…

d) Tạo đối tượng 3D từ đối tượng 2D

Sau khi hoàn thiện xong bản vẽ 2D chúng ta sẽ tạo ra bản vẽ 3D bằng cách nhấnđể kết thúc mơi trường vẽ 2D sang mơi trường 3D:Hình 2.11: Môi trường 3D

Môi trường này bao gồm các công cụ: Sketch, Create, Modify, Work Features,

Pattem, Surface…

Trong môi trường này chúng ta sử dụng chủ yếu là các công cụ Sketch, Create,

Modify, Work Features, Pattem.Lệnh Sketch ( Tạo bản vẽ 2D ):

Lệnh này cho phép chúng ta tạo ra môi trường 2D ngay trên các mặt phẳng được

chọn ở môi trường 3D.Lệnh Create (Tạo ra các biên dạng cơ bản: Hình hộp, Hình trụ, Hình cầu…)GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành31Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.12: Lệnh Create

Lệnh Create bao gồm:

- Lệnh Extrude: Tạo ra hình khối hộp theo biên dạng 2D từ Sketch trước đó:Hình 2.13: Hộp thoại Extrude

Bắt đầu lệnh Extrude xuất hiện hộp thoại như hình 2.13. Biểu tượng

cho phép cho ta chọn các đối tượng 2D, trên hộp thoại extents gồm các lựa chọn tạo ra

biên dạng theo khoảng cách, đến 1 mặt phẳng cho trước nào đó,hoặc giữa 2 mặt phẳng

nào đó.

: Cho phép ta Extrude tồn phần.

: Cho phép ta Extrude 2 đối tượng nhưng kết quả bỏ đi 1 đối tượng.GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành32Máy bắn bóng bàn tự động

: Cho phép ta Extrude 2 đối tượng nhưng kết quả là lấy phần chung của 2 đối

tượng.

: Extrude đối tượng theo phía bên trái, phải, sang 2 bên…

- Lệnh Revolve: Tạo biên dạng theo đường sinh là Sketch 2D theo 1 trục được tạo ra

từ trước đó.Hình 2.14: Hộp thoại Revolve

Hộp thoại Revolve xuất hiện ta chọnđể chọn đối tượng cần Revolve,chọn trục mà đối tượng được tạo ra xoay quanh.: Cho phép ta Revolve toàn phần.

: Cho phép ta Revolve 2 đối tượng nhưng kết quả bỏ đi 1 đối tượng.

: Cho phép ta Revolve 2 đối tượng nhưng kết quả là lấy phần chung của 2 đối

tượng.

Bên cạnh các lệnh Extrude,lệnh Revolve,các lệnh Loft,Sweep,Rib,Coil…để tạo ra

các biên dạng có hình dáng phức tạp hơn.

e) Mơi trường lắp ráp (Assembly)

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành33Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.15: Mơi trường Assembly

Sau khi hoàn thiện các chi tiết 3D ta tiến hành lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm.Khởi

động môi trường Assembly như hình trên.Chọn biểu tượng

mà ta muốn lắp ráp.Hình 2.16: Hộp thoại Place ComponentGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành34để Open các chi tiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu phần mềm Autodesk Inventor

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×