1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan về phần mềm Proteus

Tổng quan về phần mềm Proteus

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy bắn bóng bàn tự độngSau đây mình sẽ hướng dẫn làm 1 phần mạch trong đồ án của mình và mơ phỏng

chạy thử. Sau này các bạn có thể dựa vào ví dụ này để làm những mạch khác. Bạn hãy

chạy chương trình và có dao diện như sau :GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành72Máy bắn bóng bàn tự độngGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành73Máy bắn bóng bàn tự độngGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành74Máy bắn bóng bàn tự độngGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành75Máy bắn bóng bàn tự độngIII. THIẾT KẾ MẠCH NGUYÊN LÝ

1.Sơ đồ nguyên lý của máyHình 4.7: Sơ đờ ngun lý của máy2.Thiết kế mạch inGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành76Máy bắn bóng bàn tự độngHình 4.8: Sơ đờ mạch in 2D máy bắn bóng bànSơ đồ 3D mạch máy bắn bóng bàn :GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan về phần mềm Proteus

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×