1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ

THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- Tránh qua các khu vực có địa chất phức tạp, đầm lầy, ao hồ, đại hình khơng ổn

định, mực nước ngầm cao

- Tại những vùng có khó khăn về bình đồ phải tiến hành đi bước compa:

H - là chênh cao giữa hai đường đồng mức liên tiếp, H = 5m

- là tỷ lệ bản đồ ()

id - là độ dốc dọc đều của tuyến, id = imax - 0.02= 0.05

Do đó:

λ = = 1.0 cm (trên bình đồ)

3.2. Xác định điểm khống chế

Qua các điểm nơi khống chế: các điểm khống chế có thể là các điểm sau:

+ Điểm đầu và điểm cuối tuyến:

Cao độ điểm D4: 975m

Cao độ điểm D5 : 985m

+ Vị trí vượt sơng thuận lợi: ( Được tính tốn trong Chương 4)

+ Cao độ khu dân cư, thị trấn, thành phố: Khơng có

+ Nơi giao nhau với các tuyến giao thơng khác: Khơng có

+ Điểm đèo yên ngưa: Xem trên bình đồ.

3.3. Các phương án tuyến đề xuất

Hai điểm D4 – D5 cách nhau 3773.60m tính theo đường chim bay theo hướng

Đơng Đơng Nam.

Quan sát trên bình đồ, điểm đầu tuyến D4 nằm sườn một đỉnh núi cạnh đó có một

đèo yên ngựa, điểm cuối tuyến D5 nằm cạnh một con suối về phía Đơng Nam . Qua khảo

sát sơ bộ, địa chất khu vực quanh đường nối hai điểm đều có địa chất tương đối tốt, và

địa hình khơng q dốc rất tốt để triển tuyến qua. Tuy nhiên có khá nhiều suối trong khu

vực đường nối hai tuyến và có vài con suối khá lớn bắt buộc phải cắt qua ở giũa tuyến. Vì

vậy số cơng trình thốt nước ngang đường dự tính sẽ khá nhiều.

Địa hình ngay phía dưới có địa hình tương đối hiểm trờ. Rất khó khăn trong việc

đi tuyến và thi công sau này..

Các phương án triển tuyến trên bờ Bắc : tuyến này sẽ ngăn hơn do gần đường

chim bay nối hai điểm. nhưng địa hình tương đối nhiều chỗ khúc quanh co. Vì vậy đường

đen có thể sẽ nhiều răng cưa

Các phương án triển tuyến trên bờ Tây Nam : Tuyến này có vẻ sẽ thoải hơn nhưng

tuyến xa hơn và phải đi qua nhiều suối có lưu lượng lớn. vì vậy phải bố trí hệ thống thốt

nước khó khăn hơn.

Đoạn cuối tun D5 có địa hình tương đối khó khăn. Vì vậy chỉ có 1 con đường là

đi ven theo suối

Trong đó:GVHD: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG

SVTH: PHẠM ĐĂNG THÔNG – LỚP: 55CD7 – MSSV: 10768.55TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPVới quan điểm triển tuyến như trên có thể vạch ra được khá nhiều các phương án

tuyến. Tuy nhiên trong số đó cần loại đi các phương án mà yếu điểm đã thấy rõ cũng như

các phương án kém hơn so các phương án được đề xuất. Qua so sánh lựa chọn, ở đây xin

đưa ra 2 phương án để đưa vào phân tích đánh giá:

 Phương án 1: Tuyến đi men sườn suối Đông:

Xuất phát từ điểm đầu tuyến D4 (Km0+00) triển tuyến ngay theo hướng ĐơngNam tầm Km1+300m. Sau đó đi theo hướng Tây-Nam đến tầm Km2+500 thì lại rẽ

hướng Đơng-Nam đến tầm 250m. Rồi đi tiếp theo hướng Nam hơi chếch phía Đơng. Đến

Km3+600 lại đi tiếp hướng Đơng tầm 600m men theo suối thẳng đến điểm D5

Phương án 2: Đi men sườn hướng Tây Nam:

Xuất phát từ điểm đầu tuyến D4 (Km0+00) triển tuyến ngay theo hướng Tây-Nam

tầm km1+100m. Đi qua đèo yên ngựa theo hướng Nam chếch hướng Đông đên

Km1+800. Đi qua đèo núi hướng Tây-Nam đến tầm Km2+200. Sau đó đi hướng Đơng

hơi chếch hướng Nam tầm 700m. Đến đây trùng với Phương án 1. Kiến nghị đi giống

phương án 1 qua điểm đèo yên ngựa sau đó men suối theo hướng Đơng đến điểm D5.

Phương án thể hiện chính xác các hướng ngoặt và điểm ngoặt, gốc ngoặt được thể

hiện trên bình đồ và trong bảng trong Phụ lục Chương 3.

3.4. Tính tốn các yếu tố của đường cong nằm

Chọn Rnằm cố gắng bố trí Rnằm lớn để đảm bảo điều kiện xe chạy (nên chọn 2

đường cong liền kề có tỷ số giữa hai bán kính Ri và Ri+1 2.0)

Chiều dài đường cong

:

K = (m)

Phân cự

:

P = (m)

Chiều dài đoạn tiếp tuyến :

T = R  tg (m)

Kết quả tính tốn :

+ Bảng yếu tố cong nằm phương án tuyến 1 thể hiện trong bảng 1.3.3 phụ lục

+ Bảng yếu tố cong nằm phương án tuyến 2 thể hiện trong bảng 1.3.4 phụ lục

3.5. Kết quả thiết kế

Bảng 3.1 : Bảng tổng hợp các yếu tố bình đồ 2 phương án

STTChỉ tiêu1Phương án tuyến

IIIChiều dài tuyến (m)4190.45 m4403.17 m2Hệ số triển tuyến1.111.173Số góc ngoặt10114Rnằmmin (m)150200GVHD: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG

SVTH: PHẠM ĐĂNG THƠNG – LỚP: 55CD7 – MSSV: 10768.55TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP----------------------------------------CHƯƠNG 4

QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

4.1. Tổng quan

Tuyến D4 – D5 được thiết kế mới, chạy qua vùng miền núi có điều kiện địa chất

thuỷ văn tương đối ổn định. Mực nước ngầm nằm khá sâu nên khơng phải thiết kế hệ

thống thốt nước ngầm cũng như ngăn chặn sự phá hoại của nó. Dọc theo tuyến có cắt

qua một số khe tụ thuỷ và một vài con suối. Tại những vị trí này thiết kế bố trí các cống

nhằm đảm bảo thốt nước từ lưu vực đổ về. Để thoát nước mặt đường và lưu vực lân cận

(từ hai taluy đổ xuống) thiết kế làm các rãnh dọc và cống cấu tạo (tối đa 500m phải có

một cống). Trong trường hợp dốc dọc lớn thì rãnh biên có thể thốt lưu lượng lớn nên có

thể bố trí 2 cống xa hơn 500m. Trường hợp lưu lượng từ lưu vực đổ về rãnh biên lớn có

thể chọn giải pháp tăng kích thước rãnh biên hoặc giải pháp làm rãnh đỉnh thu nước.

4.2. Thiết kế thoát nước dọc biên

4.2.1. Rãnh biên

Rãnh biên được thiết kế ở các đoạn nền đường đắp thấp (thấp hơn 0,6m), ở tất cả

các nền đường đào, nền đường nửa đào, nửa đắp, có thể bố trí ở một bên đường hoặc ở cả

hai bên của nền đường. Mục đích thiết kế rãnh dọc là thoát nước mặt đường lề đường và

diện tích đất dành cho đường làm nền đường khơ ráo, đảm bảo cường độ và ổn định nền.

Rãnh có thể có dạng hình thang, hình tam giác. chữ nhật, tròn… Ở đây ta thiết kế

rãnh hình thang, vì khả năng thốt nước của nó tốt.

Kích thước của rãnh hình thang lấy theo cấu tạo:40

c

m1:

11:

1120cm40cm 40cm 40cmTiết diện ngang của rãnh được dùng ở đây là hình thang, vì nó dễ thốt nước và dễ

thi cơng. Chiều rộng đáy rãnh là 0,4m, chiều sâu của rãnh tối thiểu là 0,3m ( từ mép nềnGVHD: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG

SVTH: PHẠM ĐĂNG THƠNG – LỚP: 55CD7 – MSSV: 10768.55TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPđắp đến đáy rãnh là 0,7÷0,8m tối đa là 1,0÷1,2m ), taluy rãnh nền đường đào lấy bằng độ

dốc taluy đường đào theo cấu tạo địa chất, taluy rãnh nền đường đắp là 1:1,5.

- Độ dốc của rãnh được lấy theo độ dốc dọc của đường đỏ và tối thiểu ≥5 0/00, cá

biệt có thể lấy ≥30/00 với chiều dài đoạn tuyến <50m, sao cho đảm bảo khơng lắng đọng

phù sa ở đáy rãnh và thốt nước nhanh. Ở nơi có độ dốc rãnh lớn hơn độ dốc gây xói đất

thì được gia cố cho phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình nơi đó để đảm bảo chống xói

với chiều cao gia cố mái dốc là cao hơn mức nước tính tốn chảy trong rãnh là 0,1m.

- Trong tuyến thiết kế thì độ dốc dọc ln lớn hơn 50/00 nên đảm bảo thốt nước ,

và khơng có rãnh đào nào q 500m nên khơng cần thiết phải làm gia cố rãnh 2

4.2.2. Rãnh đỉnh

Rãnh đỉnh dùng để thoát nước và thu nước từ sườn lưu vực khơng cho nước chảy

về các vị trí trũng: ao, hồ,...

Được bố trí ở những nơi sườn núi có độ dốc ngang khá lớn và diện tích lưu vực tụ

nước lớn mà rãnh dọc khơng thốt kip.

Với hệ thống cơng trình thốt nước dọc và thốt nước ngang được bố trí trên tuyến

thì đảm bảo thốt nước hết cho tuyến đường, nên ta khơng cần bố trí rãnh đỉnh.

4.3. Thiết kế thoát nước ngang đường

4.3.1. Số liệu thiết kế

- Khu vực tuyến đi qua địa phận TP.Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình nằm trong vùng

mưa II.

- Tần suất tính toán p% = 4%, ( Bảng 30 – TCVN 4054 – 05; Với đường cấp III)

- Lượng mưa ngày ứng với tần suất p%=4% (theo phụ lục 15 sách Thiết kế Đường

Ơtơ tập 3 – [4] ) tại TP.Hòa Bình là H4% = 277mm.

- Đất á sét (cấp III).

4.3.2. Xác định lưu vực

- Xác định vị trí và lý trình của cơng trình thốt nước trên bình đồ và trắc dọc

- Xác định đường tụ thuỷ, phân thuỷ để phân chia lưu vực

- Nối các đường phân thuỷ, tụ thuỷ để xác định lưu vực của từng cơng trình

- Xác định diện tích lưu vực

Bình đồ khoanh vùng lưu vực được cho trong phần phụ lục.

4.3.3. Tính tốn thuỷ văn

Tuyến đường theo cấp thiết kế đường cấp III có Vtk = 60 Km/h

Tần suất lũ tính tốn thiết kế cho cống p= 4%

Lưu lượng nước cực đại chảy về công trình được xác định theo cơng thức 9-17,[4]:

GVHD: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG

SVTH: PHẠM ĐĂNG THƠNG – LỚP: 55CD7 – MSSV: 10768.55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×