1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Đoạn nối siêu cao

b. Đoạn nối siêu cao

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPB chiều rộng phần xe chạy , B=7 m

iphu thêm độ dốc dọc phụ lấy =0,5% =0,005

E : độ mở rộng phần xe chạy trên đường cong

Do đoạn chuyển tiếp không tính trong thiết kế cơ sở nên ta chọn theo Bảng 14 –

(TCVN-4054-05)

Độ dốc siêu cao (isc) và chiều dài đoạn nối siêu cao (L) phụ thuộc vào bán kính

đường cong nằm (R) và tốc độ thiết kế (Vtk).

Bảng 2.7 : Độ dốc siêu cao (isc) và chiều dài đoạn nối siêu cao (Lnsc)

R (m)1500300300250250200200175175150150125isc0.020.030.040.050.060.07L(m)5050505560702.2.3.5. Độ mở rộng phần xe chạy trong đường cong

Xe chạy trong đường cong yêu cầu phải mở rộng phần xe chạy. Độ mở rộng bố trí

cả ở hai bên, phía lưng và phía bụng đường cong, khi gặp khó khăn có thể bố trí một bên,

phía bụng hay phía lưng đường cong.

Tính tốn cho hai loại xe là:

+ Xe có khổ xe dài nhất là xe tải nặng có 2 trục sau Maz 200: khoảng cách

từ trống va đến trục sau: LA= 7.000m

+ Xe con Volga : khoảng cách từ trống va đến trục sau là LA = 3.337m

Đường có 2 làn xe, độ mở rộng E được tính theo cơng thức

E = (m)

Kết quả tính tốn:

Bảng 2.8 : Độ mở rộng phần xe chạy tính tốn

R(m)250200175150125Exe tải(m)0.580.670.730.820.93Exe con (m)0.420.480.520.560.63Theo [1], độ mở rộng phần xe chạy trong đường cong nằm đối với đường 2 làn xe

và xe tải chiếm ưu thế lấy theo bảng sau:

Bảng 2.9 : Độ mở rộng phần xe chạy hai làn xe trong đường cong nằm

R250200<200150<150100<10070<7050<5030Emr (m)0.60.70.91.21.52.0GVHD: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG

SVTH: PHẠM ĐĂNG THÔNG – LỚP: 55CD7 – MSSV: 10768.55TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPSo sánh hai bảng tính tốn ở trên ta có bảng 2.10 để tính tốn mở rộng phần xe

chạy trong đường cong nằm như sau :

Bảng 2.10 : Độ mở rộng phần xe chạy hai làn xe trong đường cong nằm

R250200175150125Emr (m)0.60.80.81.01.0Độ mở rộng chọn trong bảng 2.10 được bố trí trên bụng và lưng đường cong. Trị

số độ mở rộng bố trí ở bụng và lưng đường cong lấy bằng 1/2 giá trị trong bảng 2.10

Bảng 2.10 được lấy sao cho đảm bảo giá trị độ mở rộng trên mỗi nửa là bội số của

0.1m, nhằm tiện cho thi công.

Độ mở rộng được đặt trên diện tích phần lề gia cố. Dải dẫn hướng (và các cấu tạo

khác như làn phụ cho xe thơ sơ…), phải bố trí phía tay phải của độ mở rộng. Nền đường

khi cần mở rộng, đảm bảo phần lề đất còn ít nhất là 0.5m

Đoạn nối mở rộng làm trùng với đoạn nối siêu cao và bố trí một nửa nằm trên

đường thẳng và một nửa nằm trên đường cong.

Trên đoạn nối, mở rộng đều (tuyến tính). Mở rộng 1m trên chiều dài tối thiểu 10m.

2.2.3.6. Chiều dài đoạn chêm giữa hai đường cong nằm

Đoạn thẳng tối thiểu cần chêm giữa hai đường cong có siêu cao là :

m (m)

Trong đó: L1. L2 (m) lần lượt là chiều dài chọn bố trí đoạn nối siêu cao ứng với bán

kính R1 , R2 (m)

Vì chưa cắm được tuyến cụ thể trên bình đồ nên chưa thể biết giá trị cụ thể của

bán kính R1 và R2 là bao nhiêu, do vậy để tiện dụng về sau, ở đây cho một nhóm bán kính

này (R1) ghép với bất kỳ một nhóm bán kính khác (R 2) từ đó tính ra trị số m tương ứng.

Sau này trong giai đoạn thiết kế bình đồ tuyến, tuỳ từng trường hợp cụ thể ta sẽ vận dụng

bảng 2.11 để kiểm tra chiều dài các đoạn chêm m xem có đủ khơng.

Bảng 2.11 : Trị số chiều dài tối thiểu đoạn chêm

R (m)1500300300250250200200175175150150125L(m)50505055607015003005050505052.555603002505050505052.555602502005050505052.55560GVHD: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG

SVTH: PHẠM ĐĂNG THƠNG – LỚP: 55CD7 – MSSV: 10768.55TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2001755552.552.552.55557.562.51751506055555557.560651501257060606062.565702.2.3.7. Xác định bán kính tối thiểu đường cong đứng

Đường cong đứng được thiết kế tại những nơi đường đỏ đổi dốc có hiệu đại số 2

độ dốc dọc > 10‰ (do đường thiết kế là đường cấp III, tốc độ thiết kế 60Km/h)

a. Xác định Rlồiminmin2S12

d1  d 22- Theo điều kiện đảm bảo tầm nhìn 1 chiều: Rlồi =

S1=75m – mục 2.2.3.2

d1 là khoảng cách từ mắt người lái tới mặt đường, d = 1.2(m)

d2 là chiều cao chướng ngại vật, d2=0.1m

Thay số ta được Rlồimin = 1411.3m. Làm tròn Rlồimin = 1412 m

S22

- Theo điều kiện đảm bảo tầm nhìn 2 chiều: Rlồimin = 8d1S2=150m – mục 2.2.3.2

d1 là khoảng cách từ mắt người lái tới mặt đường, d = 1.2(m)

Thay số ta được Rlồimin = 2343.75m. Làm tròn Rlồimin = 2344 m

Theo bảng 19 [1] giá trị Rlồimin = 2500 (m)

Kiến nghị: Chọn: Rlồimin = 2500 m

b. Xác định bán kính đường cong lõm Rlõmmin

Theo điều kiện hạn chế về lực ly tâm nhằm đảm bảo sức khỏe cho hành khách và

nhíp xe khơng bị quá tải (gia tốc ly tâm lấy a= 0.5m/s2)

Rlõm=

Trên cơ sở bảo đảm tầm nhìn ban đêm :

Rlõm=

Trong đó:

hp - là chiều cao đèn pha xe con kể từ mặt đường lên, hp= 0.75m

S1 - là tầm nhìn một chiều, S1= 75m

α - là góc tỏa của chùm ánh sáng đèn pha (theo chiều đứng) α = 1º

Đối chiếu với bảng 19 [1] giá trị Rlõmmin = 1000 m

Kiến nghị chọn: Rlõmmin = 1500 (m)

GVHD: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG

SVTH: PHẠM ĐĂNG THÔNG – LỚP: 55CD7 – MSSV: 10768.55TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBảng 2.12: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuậtSTTCác chỉ tiêu kỹ thuậtĐơn vị(1)

1(2)

Cấp thiết kế(3)2Vận tốc thiết kế3Lưu lượng xe năm thứ 154Bề rộng 1 làn xeKm/h

xcqđ/n

đ

m5Bề rộng phần xe chạym6Bề rộng nền đường7Theo

tính

tốn

(4)Theo

TCVN

4054-05

(5)

IIIKiến nghị

chọn TK

(6)

III60603290> 300032903.93.53.57.87.07.0m1010Bề rộng lề gia cốm21.021.08Bề rộng lề đấtm20.520.59Số làn xelàn0.472210Bán kính đường cong nằm minm128.8512513011Bán kính khơng siêu caom4731500150012Bán kính tối thiểu thơng thườngm38825030013Dốc ngang lề đất606014Dốc ngang mặt đường và lề gia cố202015Độ mở rộng trên đường cong nằmmChỉ tiêubảng2-1016Chiều dài đoạn nối siêu caomChỉ tiêubảng2-717Chiều dài đoạn thẳng chêmmChỉ tiêubảng2-1118Tầm nhìn 1 chiềum64757519Tầm nhìn 2 chiềum12015015020Tầm nhìn vượt xem36035036021Bán kính đường cong đứng lồi minm23442500250022Bán kính đường cong lõm minm136610001500GVHD: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG

SVTH: PHẠM ĐĂNG THÔNG – LỚP: 55CD7 – MSSV: 10768.55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Đoạn nối siêu cao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×