1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1: Tiết diện cột chọn sơ bộ

Bảng 1: Tiết diện cột chọn sơ bộ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD115-63-41-2GVHD: Nguyễn Vy ThanhB5,0329,121107,91329,5115609200450C5,0322,361154,11384,9120426200300D5,0322,361154,11384,9120426200300E5,0329,121010,81213105478200300F3,3614,56679,3815,370887250300A3,3614,5611381365,6118748250450B5,0329,1216672000,4173984300550C5,0322,3617362083181130250450D5,0322,3617362083181130250450E5,0329,1215211825158696300500F3,3614,5610221226,4158609250400A3,3614,5615201824158609300500B5,0329,1222262671232261300700C5,0322,3623182782241913300700D5,0322,3623182782241913300700E5,0329,1220322438212000300650F3,3614,5613651638142435300500A3,3614,562282198434198434300600B5,0329,12278533423342350700C5,0322,36290034803480350700D5,0322,36290034803480350700E5,0329,12254230503050350700F3,3614,56170820502050300600V.2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC

V.2.3.1TỈNH TẢI

Tầng mái

hsm =0,09 mSVTH: Nguyễn Trung TrựcTrang 6Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11GVHD: Nguyễn Vy ThanhTrọng lượng bản thân dầm

Trong lượng bản thân bản sàn :

Tải trọng do sàn truyền vào

Tải trọng tác dụng vào nhịp AB; BC; DE; EF có dạng hình thang nên ta có:Tải trọng tác dụng vào nhịp CD có dạng tam giác nên ta có:

Tải trọng tập trung tại nút khungNút A

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs =SA.gs = 6,76 x 3,528 = 23,85 kN

Nút B

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs = SB.gs = 13,52 x 3,528 = 47,70 kN

Nút C

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs =SC.gs = 9,54 x 3,528 = 33,66 kN

Nút D

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs =SD.gs = 9,54 x 3,528 = 33,66 kN

Nút E

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs = SE.gs = 13,52 x 3,528 = 47,70 kN

Nút F

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs = SF.gs = 10,66 x 3,528 = 37,61 kN

SVTH: Nguyễn Trung TrựcTrang 7Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11GVHD: Nguyễn Vy ThanhTầng 1-2-3-4-5-6-7-8-9

Trọng lượng bản thân dầm

Trọng lượng tường

Trọng lượng bản thân sàn

Tải trọng do sàn truyền vào:

Tải trọng tác dụng vào nhịp AB; BC; DE; EF có dạng hình thang nên ta có:Tải trọng tác dụng vào nhịp CD có dạng tam giác nên ta có:

Tải trọng tập trung tại nút khung

 Do dầm truyền vào:

Gd = gd *L=1,87 x 5,2 = 9,72 kN

 Do tường truyền vào :

Gt = gt *L= 6,04 x 5,2 = 31,41 kN

 Do trọng lượng bản thân cột truyền vào:

GC = bc*hc*γb*ng*ht

Nút A

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs =SA.gs = 6,76 x 4,67 = 31,57 kN

Nút B

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs = SB.gs = 13,52 x 4,67 = 63,14 kN

Nút C

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs =SA.gs = 9,54 x 4,67 = 63,14 kN

Nút D

Diện tích do sàn truyền vào:SVTH: Nguyễn Trung TrựcTrang 8Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11GVHD: Nguyễn Vy ThanhGs =SA.gs = 9,54 x 4,67 = 44,55 kN

Nút E

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs =SA.gs = 13,52 x 4,67 = 63,14 kN

Nút F

Diện tích do sàn truyền vào:

Gs = SF.gs = 10,66 x 4,67 = 49,78 kN

Bảng 2:tổng hợp tĩnh tải

NhịpMáiABBCCDDEEFgd1,981,981,981,981,98gstd12,3712,376,6212,3712,37�g14,3514,358,6014,3514,35gd1,871,871,871,871,87gt6,046,046,046,046,04gstd16,3716,378,7616,3716,37�g24,2824,2816,6724,2824,28TầngBảng 3:Tổng hợp tải trọng nút

Nút

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

Tầng 6A

87,8

87,8

85,28

85,28

82,14

82,14B

124,78

124,78

121,88

121,88

118,11

118,11SVTH: Nguyễn Trung TrựcC

106,19

106,19

103,29

103,29

100,78

100,78D

106,19

106,19

103,29

103,29

100,78

100,78E

124,78

124,78

120,63

120,63

116,85

116,85F

104,75

104,75

103,49

103,49

99,30

99,30Trang 9Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11Tầng 7

Tầng 8

Tầng 9

Tầng 1079,41

79,41

76,06

72,7113,71

113,71

108,46

104,27GVHD: Nguyễn Vy Thanh96,16

96,16

89,87

85,6896,16

96,16

89,87

85,68112,66

112,66

108,46

104,2798,25

98,25

94,27

90,91V.2.3.1. HOẠT TẢI

 Tầng máiPst = 0,75×1,3 = 0,975

Tải phân bố đều:

Do sàn truyền vào:

Tải trọng tác dụng vào nhịp AB; BC; DE; EF có dạng hình thang nên ta có:Tải trọng tác dụng vào nhịp CD có dạng tam giác nên ta có:

Tải trọng tập trung tại nút khung

Nút A

Diện tích do sàn truyền vào:

Ps =SA.Ps = 6,76 x 0,975 = 6,59 kN

Nút B

Diện tích do sàn truyền vào:

Ps = SB.Ps = 13,52 x 0,975 = 13,18 kN

Nút C

Diện tích do sàn truyền vào:

Ps =SC.Ps = 9,54 x 0,975 = 9,30 kN

Nút D

Diện tích do sàn truyền vào:

Ps =SD.Ps = 9,54 x 0,975 = 9,30 kN

Nút E

Diện tích do sàn truyền vào:

Ps =SE.Ps = 13,52 x 0,975 = 13,18 Kn

Nút FSVTH: Nguyễn Trung TrựcTrang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1: Tiết diện cột chọn sơ bộ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×