1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Đội làm công tác chuẩn bị gồm :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 110 trang )


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH22 công nhân

Đội làm công tác chuẩn bị thi công trong 10 ngày (Từ ngày 01/09/2012 đến 10/09/2012)

V.5.2. Đội xây dựng cống

- Phương pháp: Thi công tuần tự

- Thành lập 2 đội xây dựng cống :

 Đội I : thi công các cống từ C1 đến C7 thời gian thi công là 31 ngày từ 05/09/2012 đến

10/10/2012

 Đội II : thi công từ cống C8 đến cống C12 thời gian thi công là 20 ngày từ 18/09/2012 đến

10/10/2012

Số nhân công của mỗi đội

:

15 người

Số máy thi công của mỗi đội :

1 Xe HUYNDAI 12T

1 Cần trục K51

1 Máy ủi D271A

1 Máy đào

V.5.3. Đội thi công nền

- Phương pháp: Thi công tuần tự

- Thành lập 3 đội thi công nền như sau :

 Đội I : thi công phân đoạn đoạn I (từ Km0+00 ÷ Km 0+698.55).Thời gian thi cơng từ

12/9/2012 đến 25/09/2012

Đội I được biên chế như sau:

1 máy đào

3 ô tô HUYNDAI 12T

1 máy ủi

1 lu nặng DU8A

1 máy san

22 nhân công

Đội I thi công trong 12 ngày.

 Đội II : thi công phân đoạn II (từ Km0+698.55 ÷ Km2+624.26).Thời gian thi công từ

25/09/2012 đến 25/10/2012

Đội II được biên chế như sau:

2 Máy đào

5 Ơ tơ HUYNDAI 12T

1 máy ủi

1 lu nặng DU8A

1 máy san

38 công nhân

Đội II thi công trong 26 ngày.

 Đội III : thi công phân đoạn III (từ Km2+624.26 ÷ Km 4+672.11).Thời gian thi công từ

25/10/2012 đến 13/11/2012

Đội III được biên chế như sau:

1 máy đào

2 ô tô HUYNDAI 12T

4 máy ủi

1 lu nặng DU8A

THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53107TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINH1 máy san

36 nhân công

Đội 3 thi công trong 17 ngày.

V.5.4. Đội thi công mặt đường

- Phương pháp : Thi công theo phương pháp dây chuyền

- Đội thi công mặt được biên chế như sau :

 Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm: thi công trong 36 ngày từ 11/10/2012 đến 21/11/2012

+ 12 ô tô tự đổ HUYNDAI 12 Tấn

+ 1 máy rải SUPPER 1600

+ 2 lu nhẹ D469A

+ 2 lu rung SV500

+ 2 lu lốp TS280

+ 1 lu nặng DU8A

+ 22 công nhân

 Thi công lớp mặt Bê tông nhựa: thi công trong 11 ngày.Từ ngày 22/11/2012 đến

04/12/2012

+ 12 ô tô tự đổ HUYNDAI 12 Tấn

+ 1 máy rải SUPPER 1600

+ 2 lu nhẹD469A

+ 2 lu lốp TS280

+ 2 lu nặng DU8A

+ 22 cơng nhân

V.5.5. Đội hồn thiện ( làm nhiệm vụ thu dọn, bù vá và bảo dưỡng mặt đường )

Đội hoàn thiện gồm :

5 nhân cơng

1 ơtơ HUYNDAI 12T

Đội hồn thiện làm việc trong 7 ngày từ 05/11/2012 đến 11/12/2012.

Ghi chú: Quan điểm thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo là thiết kế sao cho biểu đồ nhân lực và ụ tụ

huyndai 12T bin thiờn u

nhân công

2222

37137452

5686058225ô t ô HUYNDAI 12T

17

17THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53141212108TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].Đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4054 - 2005

[2].Thiết kế đường ô tô tập 1. Đỗ Bá Chương. NXB Giáo Dục 2003

[3].Thiết kế đường ô tô tập 2. . Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục. NXB Giáo Dục 2003.

[4].Thiết kế đường ô tô tập 3. Nguyễn Xuân Trục. NXB Giáo Dục 2003.

[5].Thiết kế đường ô tô tập 4. Dương Học Hải. NXB Giáo Dục 2003.

[6].Sổ tay thiết kế đường ô tô tập 1. Nguyễn Xuân Trục, Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng. NXB

Giáo Dục 2003.

[7].Áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế: 22 TCN 211 - 06 .NXB Giao thông vận tải

.Hà Nội-1993

[8].Áo đường cứng đường ô tô thiêu chuẩn thiết kế: 22 TCN 223- 95

[9].Định hình cống tròn : 533-01-01

[10].Điều lệ báo hiệu đường bộ : 22TCN-237-01

[11].Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn : 22TCN 18-79 [11]

[12].Quy trình khảo sát đường ơ tơ: 22TCN 263-2000

[13].Quy trình khảo sát thủy văn: 22TCN220-95

[14].Quy trình khoan thăm dò địa chất: 22TCN 82-85

[15].Nút giao thông trên đường ô tô. Đỗ Bá Chương, Nguyễn Quang Đạo, NXB Giáo Dục 2000

[16].Quy hoạch và thiết kế công trình giao thơng đơ thị. Nguyễn Xn Trục, NXB Giáo Dục 2011THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53109TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHTHẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.53110Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (110 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×