1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

b. Điều tra mực nước lũ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 110 trang )


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHIV.2.2. Tính tốn lưu lượng

Lưu lượng nước cực đại chảy về cơng trình được xác định theo cơng thức :

Qmax= Ap Hp F  (m3/s)

Trong đó :

Hp - là lượng mưa ngày lớn nhất ứng với tần suất thiết kế p%

F - là diện tích lưu vực Km2

 - là hệ số dòng chảy lũ phụ thuộc vào loại đất, cấu tạo lưu vực, lượng mưa ngày thiết kế

và diện tích lưu vực : với loại đất bề mặt là á cát (loại III),  được xác định theo bảng 9-6 [4]. Tra

bảng được = 0.855

 - là hệ số triết giảm lưu lượng do ao hồ đầm lầy, tra trong bảng 9-5 [4], khu vực khơng có

ao hồ  = 1

Ap - là mơ đun dòng chảy đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế trong điều kiện  = 1 (phụ thuộc

vào LS và sd)

Trị số đặc trưng địa mạo LS được tính theo cơng thức :

L - là chiều dài suối chính, Km

ILS - là độ dốc suối chính, tính theo phần nghìn

mLS - là hệ số nhám của lòng suối mLS, lấy theo bảng 9-3 [4], chọn m= 7

Thời gian tập trung nước trên lựu vực sd (phụ thuộc vào vùng mưa và đặc trưng địa mạo

thuỷ văn của sườn dốc lưu vực sd), sd được tra trong phụ lục 14, trang 255 [4].

sd tính theo công thức sau :

bsd - là chiều dài trung bình sườn dốc lưu vực, ( m)

bsd =(Km)

l - là tổng chiều dài các suối nhánh (Km), chỉ xét suối nhánh có chiều dài l i>

0.75B, l= 0 Km

B - là chiều rộng trung bình của sườn dốc

B= Với lưu vực 2 mái dốc;

B= Với lưu vực 1 mái dốc và khi đó ta có :

bsd = (m)

L - là chiều dài suối chính (Km)

msd - là hệ số nhám của sườn dốc , chọn msd = 0.15

Isd - là độ dốc của sườn dốc lưu vực, phần nghìn, xác định như sau: chọn trên bản đồ 5-6

hướng dốc nhất và lấy độ dốc trung bình của các dốc ấy, Isd= 73.75‰

Kết quả tính tốn thủy văn như sau:

Tra bảng phụ lục 14[4] có sd= 84.90 phút

Với LS= 7.99 và sd= 84.90 phút, tra bảng phụ lục 13[4] suy ra Ap= 0.0663

Vậy :

Qmax= Ap Hp F  = 0.06630.8552580.1441= 2.106 (m3/s)

Từ lưu lượng Q = 2.106 m3/s ta chọn 1 cống đường kính 1.5m. Cống làm việc ở chế độ không áp.THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5380TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHIV.2.3. Tính chiều sâu nước chảy tự nhiên

Giả thiết lần lượt chiều sâu nước chảy từ 0.10.5 m ta tính được lưu lượng Q ứng với chiều

sâu nước chảy theo công thức Sêdimaninh.

Q = (m3 /s) (CT 3.5)

Trong đó:

 - tiết diện dòng chảy

 = ( m2)

i - độ dốc lòng suối, i= 2.46%

C - hệ số Sêdymaninh: C=

Trong đó:

n = hệ số nhám, n = 0.07

R = bán kính thuỷ lực : R = (m)

 = chu vi ướt : = m’h(m)

2

2

m’ = 1  m1  1  m2 = 47.04= 47.04h

Bảng 4.1: Bảng quan hệ giữa Q = f(h )h (m)0.10.150.20.250.30.350.40.450.50.2350.5290.9401.4692.1152.8793.7604.7594.7047.0569.40811.76014.11216.46418.81621.168R0.0500.0750.1000.1500.1750.2000.225C8.6709.2769.7310.125

10.10

0

0.050

6

1.1805.875

23.52

0

0.25010.41210.68310.92311.14011.3370.0506

3

1.9180.0506

3

2.8930.0506

3

4.1310.0506

3

5.6560.050

6

7.4900.0506 0.0506 0.0506

3

3

3

Q

0.102

0.302

0.651

Lập đồ thì quan hệ Q = f(h)

iNội suy Q= 2.106 m3/s ra h= 0.31 m.THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5381TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHIV.2.4. Xác định mực nước dâng trước cống, độ dốc phân giới, tốc độ nước chảy trong cống

và ở hạ lưu cống.

a. Xác định mực nước dâng trước cống H

Với lưu lượng Q = 2.106 (m3/s) chọn cống không áp

Tra phụ lục 16 [4] có H = 1.16m

Kiểm tra:H = 1.16 m  1.2hcv=1.21.5 = 1.8m

Vậy điều kiện làm việc khơng áp của cống thoả mãn.

b. Tính vận tốc cửa vào

Công thức xác định:

Vcv=

Xét đến hệ số thu hẹp ở cửa vào ta có:

Ta có Vcv= 1.834(m/s)

c. Xác định mực nước phân giới hk

Tỷ số phụ thuộc vào tỷ số =

Tra bảng 10-3 tài liệu [8] ta có:

 hk = 0.51.5= 0.75 m

Ta có = 0.31m < 1.3= 1.30.75= 0.975 m. Nên nước chảy trong cống chảy theo chế độ chảy tự

do.

d. Xác định độ dốc phân giới ik

Đối với cống tròn độ dốc ik có thể xác định theo cơng thức:

Trong đó:

Kk= k.Ck.: đặc trưng lưu lượng, xác định theo bảng 10.3 [4] khi biết ; với d là

đường kính cống.

KkK

d

Có : . Tra bảng ta được

0.5

Kd= 24.d8/3= 241.58/3= 70.76

 Kk= 70.760.5= 35.38

Vậy độ dốc phân giới : ik= 0.4%

e. Xác định mực nước cuối cống h0

Đặt cống với độ dốc i = 0.4%

Ta có tỷ số phụ thuộc vào tỷ số

Trong đó:

K0, Kd : là đặc trưng của lưu lượng

K0=

Kd= 24d8/3= 241.58/3= 70.76

Tra bảng 10-3 [4] ta có:

 h0= 0.4831.5= 0.725 m

f. Xác định vận tốc nước chảy trong cống V0

Công thức xác định: V0 = w0

Trong đó: w0 đặc trưng của vận tốc

THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5382TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHTra bảng 10-3 [4] ta có:W0

 W d = 0.982

Với Wd= 30.5d2/3 = 30.51.52/3= 39.97 suy ra W0= 39.25

Vậy V0 = 39.25= 2.48 (m/s)

IV.2.5. Gia cố thượng lưu cống

Với độ dốc lòng suối nhỏ, vận tốc nước chảy ở cửa vào(V cv=1.834m/s) nhỏ hơn vận tốc

chống xói của lớp đá xây dày 16cm (V oxói= 2.81m/s) nên khơng phải làm những cơng trình đặc

biệt như dốc nước, bậc nước.

Đối chiếu với định hình cống 533.01.01 lựa chọn gia cố sân cống trước cửa vào được xây

đá cẩn thận bằng đá cỡ 16cm trên lớp đá dăm dày 10cm (chi tiết xem bản vẽ KT -11).

IV.2.6. Gia cố hạ lưu cống

Trong trường hợp chảy tự do, dòng nước khi ra khỏi cống với tốc độ cao ở vùng sau cơng

trình. Độ tăng khoảng 1,5 lần, ta có vận tốc ở cửa ra của cống V=1,5V0 (m/s)

Vậy Vhạ lưu=1.5V=1.5 2.48 = 3.72 (m/s)

Chọn vật liệu gia cố đá hộc xây vữa xi măng M150 dày 20cm trên lớp đệm đá dăm dày

10cm. Vận tốc cho phép khơng xói là V= 6.6 (m/s)

Chiều dài đoạn gia cố ở hạ lưu : theo kinh nghiệm: L gc = (3÷4)d , d là khẩu độ cống d=

1.5m  chọn Lgc= 5.0 m

Tường chống xói và chiều sâu tường chống xói

Cuối đoạn gia cố cần xây tường chống xói để bảo vệ phần xây lát, tường chống xói được

xây nghiêng góc 45º so với phần xây lát, chiều sâu tường chống xói phải lớn hơn chiều sâu xói ở

cuối cơng trình gia cố. Tường được xây bằng đá có gắn vữa xi măng. Xác định chiều sâu tường

xiên như sau :

Xác định chiều sâu xói ở hạ lưu đoạn gia cố theo 2 công thức sau:

+ Cơng thức thứ nhất (Trường hợp hố xói khơng bị hạn chế bởi điều kiện địa chất)

(1)

Trong đó:

+ Chiều sâu dòng chảy trước cơng trình, H= 1.16 (m)

+ Khẩu độ của cơng trình, b= 1.5 (m)

+ L: Chiều dài đoạn gia cố, L= 5.0 (m)

Có: hx1= 21.16 = 0.76m

Vậy chiều sâu xói tính theo cơng thức (1) là hx(1)= 0.76m

+ Cơng thức thứ hai (Trường hợp hố xói bị ảnh hưởng của điều kiện địa chất)

(2)

Trong đó:

hr , Vr là chiều sâu và tốc độ nước chảy tại mặt cắt khi ra khỏi cống

hr= 0.725m và Vr= 3.72m/s

V0x là tốc độ khơng xói của đáy suối tại vị trí tính xói, theo bảng 3-7 [4] ta có V0x= 0.7m/s

V là tốc độ nước chảy trong suối lúc tự nhiên

V=

THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5383Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (110 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×