1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

7 Mô hình hóa chi tiết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 46 trang )


2.7.2 Phân tích tính cơng nghệ trong kết cấu chi tiết

-Tính cơng nghệ trong kết cấu là một tính chất của sản phẩm nhằm đảm bảo chất

lượng, tiêu hao kim loại là ít nhất, khối lượng gia cơng và lắp ráp là ít nhất, giá thành

sản phẩm hạ nhất trong một điều kiện sản xuất nhất định.-Các bề mặt trục có khả năng gia cơng bằng các dao tiện thơng thường.-Đường kính các cổ trục giảm dần về hai phía.-Ta có l/d=339/76<10 nên trục đủ độ cứng vững.-Trục là trục vít vì vậy bắt buộc phải gia cơng trước khi mài, khả năng bị biến dạng khi

nhiệt luyện là có nên sau khi nhiệt luyện cần nắn lại phôi và sửa hai lỗ tâm.-Khi gia công trục chúng ta phải gia công hai lỗ tâm hai đầu làm chuẩn định vị.

Không thể thay thế trục bậc bằng trục trơn được bởi vì đây là trục vít chúng ta phảicó những bậc để lắp ổ lăn hay lăp trục với các bộ phận khác của máy.

2.7.3 Mơ hình hóa chi tiết trục vít

- Sử dụng phần mềm soliworks để mơ hình hóa chi tiết222324Ta dùng lệnh insert để lơi ra bảng design table để thay đổi kích thước và tạo ra chi tiết cùng

nhóm.2.8xác định dạng sản xuất

2.8.1 * Ý nghĩa của việc xác định dạng sản xuất.

Dạng sản xuất là một khái niệm kinh tế - kỹ thuật đặc trưng có tính tổng hợp giúp

cho việc xác định hợp lý đường lối, biện pháp công nghệ và tổ chức sản xuất để chế tạo

ra sản phẩm đạt chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.

Để xác định dạng sản xuất ta căn cứ vào sản lượng hàng năm và khối lượng của

chi tiết gia công

2.8.2 * Xác định dạng sản xuất:

Ta dung phần mềm solidwork để tính khối lượng chi tiết:25Sản lượng hàng năm được xác định theo công thức sau :N = N0.m (1+α +β

100)Trong đó:

N - Số chi tiết được sản xuất trong một năm

N0- Số sản phẩm được sản xuất trong một năm (5000 chi tiết/năm)

m - Số chi tiết trong một sản phẩm m=1

α- Phế phẩm trong xưởng đúc α = (3-6) %

β- Số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ β = (5-7) %

- Dựa vào phần mềm Excel ta có bảng tính sau:

Khối lượng chi tiết(kg)

Dạng sản÷<44 200xuấtSản Lượng Hàng Năm

<10Đơn chiếc

Hàng loạt<100Hàng loạt500 5000Hàng loạt lớn5000 50000

>50000nhỏ

vừa

Hàng khối÷100 500

÷÷÷10 200

÷200 500

÷500 5000

>5000>200

<5÷55 100

÷100 300

÷300 1000

>100026Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (46 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×