1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

3 Ứng dụng phần mềm máy tính để mã hóa tính toán các thông số từng nguyên công.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 46 trang )


BướcRZTa2ZbminPhơi

Tiện

thơ

Tiện

tinh

Mài

thơ

Mài

tinh1502505050624203010

5dtínhT(µm)dmindmax2Zmin2Zmax28,423 100028,4229,42204826,375 16026,3726,531,762,9237,527526,1010026,1026,20,270,4620157026,032526,0326,055 0,070,0891532026,011626,0126,018 0,020,027Bảng 3.3.1.a bảng lượng dư gia cơng3.3.2 Ngun cơng khỏa mặt đầu và khoan tâm

Phân tích : Chi tiết gia công được định vị trên khối V, chuyển động dọc trục được

khống chế bằng chốt tỳ, áp vào mặt đầu của bậc trục bánh răng.

- Chi tiết được kẹp chặt nhờ 2 khối V ngắn

Chọn chế độ cắt

-Lập bảng excel tính tốn chết độ cắt (bảng 3.3.2.b)32Bảng 3.3.2.a bảng chế độ cắt,chọn máy trong excel

3.3.3 Nguyên cơng tiện thơ và tiện tinh đầu A

Phân tích

- Định vị :: Chi tiết được định vị trên 2 mũi chống tâm; một đầu (đầu B ) được kẹp tốc

cong hạn chế 5 bậc tự do.

-Kẹp chặt : Dùng lực từ dòng ụ động cố định trên 2 mũi tâm (hình 3.3.3.a)

33Chọn chế độ cắtLập bảng excel tính tốn chết độ cắt (bảng 3.3.3.b)3.3.3.a

cơng tiện thơ,tinh đầu AHình

ngunBảng 3.b bảng chế độ cắt khi tiện đầu A

3.3.4 Nguyên công tiện thơ và tiện tinh đầu BPhân tích

- Định vị :: Chi tiết được định vị trên 2 mũi chống tâm; một đầu (đầu B ) được kẹp tốc

cong hạn chế 5 bậc tự do.

-Kẹp chặt : Dùng lực từ dòng ụ động cố định trên 2 mũi tâm (hình 3.4.a)

Chọn chế độ cắt

Lập bảng excel tính tốn chết độ cắt (hình 3.4.b)34Hình 3.4.a sơ đồ khi tiện đầu BHình 3.4.b bảng chế độ cắt khi tiện đầu B

3.3.5 Nguyên công tiện ren

-Chi tiết được định vị bằng mâm cặp ba chấu tự định tâm ở một đầu (định vị 2 bậc tự do còn

đầu kia được định vị và kẹp chặt bằng cách chống tâm-Chọn chế độ theo bảng excel (hình 3.5. b)35Hình 3.5.b bảng chế độ cắt khi tiện ren vít3.3.6 Ngun cơng nhiệt luyện36Sau khi gia cơng ta đem nhiệt luyện để chi tiết đạt độ cứng vững

30-35HRC.

-Phương pháp ta chọn là tôi và ram chi tiết.

+Chi tiết được nung nóng đến 720ºC giữ nhiệt độ 2-3 giờ, sau đó làm nguội chi tiết bằng

cách nhúng chi tiết vào nước muối, rồi nhúng vào dầu.

+Khi chi tiết nguội ta lai nung chi tiết đến nhiệt độ 250ºC, ta giữ nguyên nhiệt độ khoảng

1.5-2 giờ, sau đó hạ nhiệt độ xuống để chi tiết nguội từ từ.3.3.7 Nguyên công mài ổ trụcMài tròn ngồi có thể thực hiện bằng hai phương pháp: mài có tâm và mài khơng

tâm.

+Mài có tâm: là phương pháp mài có tính vạn năng cao, chi tiết được gá vào hai lỗ tâm

hoặc một đầu mâm cặp còn đầu kia chống tâm.

Lỗ tâm là chuẩn thống nhất được dùng trong các nguyên công trước lên đảm bảo được

lượng dư đều.37+Mài không tâm: Đặc điểm của đá mài không tâm là chuẩn định vị của chi tiết gia cơng.

Mài vơ tâm có thể thực hiện bằng hai cách chạy dao: Chạy dao dọc và chạy dao ngang.

Dựa vào đặc điểm của hai phương pháp trên ta sử dụng phuơng pháp mài có tâm.-Định vị: Chi tiết được định vị trên 2 mũi chống tâm.một đầu được kẹp với tốc congChi tiết được khống chế 5 bậc tự do.

- Kẹp chặt : Dùng lực từ dòng ụ động cố định trên 2 mũi chống tâm.3.3.8 Nguyên công mài ren vítChi tiết được định vị bằng cách chống tâm hai đầu, chống xoay bằng cách lắp thêm một

cái tốc tiện. Một đầu hạn chê 3 bậc tự do đầu kia hạn chê hai bậc tự do.

Mục đích để nâng cao độ nhẵn bóng của bề mặt ren đạt Ra = 0,63, hiệu chỉnh những sai

số chung về dạng răng, bước và độ đảo, những biến dạng sau khi nhiệt luyện, làm sạch

các ôxit và các vết lồi lõm, do đó khi làm việc sẽ giảm tiếng ồn.

Mài ren ta dùng phương pháp mài ren bằng đá mài dạng trục vít. -Định vị: Chi tiết được

định vị trên 2 lỗ tâm, đầu A của trục được kẹp bằng tốc cong:

Định vị 1 lỗ tâm cố định khống chế 3 bậc tự do.

Định vị 1lỗ tâm quay khống chế 2 bậc tự do.38Hình 3.8 thơng số khi mài răng

3.3.9 Ngun công kiểm tra

-Gá chi tiết trên hai mũi chống tâm.

-Dùng đồng hồ so kiểm tra độ ô van của cổ trục Ø26<0.01mm

+Sơ đồ kiểm tra:3.4 Tính tốn thiết kế đồ gá cho nguyên công khoan tâm- khỏa mặt đầu

Thiết kế đồ gá chuyên dùng để khỏa mặt đầu và khoan tâm

1 .Các thành phần của đồ gá:Cơ cấu định vị: các khối V ngắn ;chốt tỳCơ cấu kẹp chặt: Cơ cấu đòn kẹp,mỏ kẹpCơ cấu dẫn hướng:Bạc dẫn hướng, then dẫn hướng trên bàn máy phayCơ cấu so daoThân đồ gá,đế gáCơ cấu định vị kẹp chặt đồ gá trên bàn máy

2.Xác định phương pháp định vị:

39Chi tiết được định vị 5 bậc tự do.

Định vị 4 bậc bằng mặt trụ qua 2 khối V ngắnĐịnh vị 1 bậc bằng chốt tỳCác cơ cấu định vị là cố định.40Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (46 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×