1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

1 Phân tích, đánh giá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 46 trang )


Hình 4.b sơ đồ ngun cơng trong excel44Hình 4.c thơng số tính tốn đồ gá454.2 Tính tốn giá thành sản phẩmHình 4.d bảng tính toan chi phi sản xuất

4.3 Kết luậnBằng việc sử dụng các phần mềm thiết kế: SolidWorks, AutoCad, phần mềm

quản lý và mã hóa số liệu: Microsoft Excel. Chúng ta đã xây dựng được một quy

trình cơng nghệ cho một nhóm chi tiết gối đỡ ổ bi. Trong đó các chi tiết trong

nhóm được mã hóa số liệu và quản lý bằng máy tính. Qua đó tạo điều kiện thuận

lợi, đáp ứng nhanh cho công việc sản xuất theo sản lượng yêu cầu và mã sản phẩm.

Giảm được thời gian thiết kế quy trình cơng nghệ, đáp ứng nhanh và lịnh hoạt công

tác sản xuất.

46Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (46 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×