1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Máy nén khí tái sinh K-04

* Máy nén khí tái sinh K-04

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Đầu nén khí: lưu lượng Q= 15.870 m3/h; ∆P=3 bar

- Nguyên lý làm việc: Khi máy nén ly tâm làm việc, bánh cơng tác quay các

phần tử khí trong bánh công tác dưới ảnh hưởng của lực ly tâm dồn từ trong ra

ngoài theo theo chuyển động của máng dẫn và đẩy đi vào ống với áp suất cao hơn,

đó là q trình đẩy của máy nén. Đồng thời tại cửa vào của bánh cơng tác xuất hiện

một vòng có áp suất thấp dưới tác dụng của áp suất bên ngoài lớn hơn so với áp

suất của máy nén, dòng chất khí bị hút vào máy nén theo đường ống hút. Đó là qúa

trình hút của máy nén, các qúa trình hút và đẩy diễn ra liên tục, tạo nên một dòng

chảy liên tục qua máy nén.Để tăng áp suất nén, máy nén ly tâm được thiết kế nhiều

cấp nối tiếp. Khí nén sau khi ra khỏi cánh cơng tác thứ nhất được dẫn vào đầu hút

của cánh công tác thứ hai để tiếp tục tăng áp lên.- Chức năng: Các máy nén K-04 A/B có cơng suất 75 kW mỗi máy làm

nhiệm vụ nén 1 lượng khí khơ từ đầu hút phần nén của Turbo Compressor CC-01

(12500kg/h, 47 bar ở chế độ MF; 11500 kg/h, 34 bar ở chế độ GPP ) tới E-18 gia

nhiệt tới 230oC để tái sinh cho V-06 A/B. Chế độ vận hành bình thường của K-04

A/B là 1 làm việc 1 dự phòng và theo chế độ làm việc luân phiên.

b.Thông số vận hành:

Thông sốĐơn

vịK-01A/BLưu lượngNm3/d25000 37000kpa2700-4500Áp suất đầu vào/ra

Nhiệt độ vào/ra

Tốc độ quay0C12-26RPM650 – 900K-02/03

25000-37000

4500-7500

7500-11000

26-40

40-45

650 - 900Kết luận

Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh của nhà máy xử lý khí Dinh Cố, trực thuộc Tổng Cơng ty khí Việt Nam54(PVGAS). Tuy thời gian ngắn nhưng việc thực tập tại đây đã giúp chúng em củng

cố được phần kiến thức ở trường. Qua đó cũng bổ sung những hiểu biết về thực tế

hoạt động sản xuất, chức năng nhiệm vụ của từng phân xưởng trong nhà máy.

Trong thời gian hoàn thành báo cáo này, chúng em nhận được sự hướng dẫn

nhiệt tình của anh Hồ Văn Đang cán bộ nhà máy và thầy Lê Quốc Hoàng, đồng

hành với những kiến thức đã được đào tạo tại trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí đã

tạo điều kiện cho chúng em hiểu được phần nào về chế độ công nghệ và nguyên lý

vận hành của các thiết bị trong nhà máy. Nhờ đó, em mới hội tụ được những kiến

thức cơ bản cần thiết để hoàn thành được báo cáo này và sẽ cố gắng hoàn thiện

hơn nữa để có thể áp dụng cơng nghệ vào thực tế trong tương lai gần.

Do còn hạn chế về thời gian và kiến thức nên sẽ không tránh khỏi những

thiếu sót, kính mong q Thầy Cơ đóng góp ý kiến để bản báo cáo thực tập của

chúng em được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 5 tháng 8 năm 2014Nông Hồng Vĩnh55Tài liệu tham khảo

Lê Thế Duy, giáo trình Vận hành phân xưởng chế biến dầu, Trường cao đẳng nghề

Dầu khí ( lưu hành nội bộ ).

Lê Quốc Hồng, giáo trình Vận hành tháp chưng cất, Trường cao đẳng nghề dầu

khí ( lưu hành nội bộ ).

Lê Thế Duy, giáo trình Vận hành phân xưởng chế biến khí, Trường cao đẳng nghề

Dầu khí ( lưu hành nội bộ ).

Sổ tay vận hành, tài liệu của nhà máy xử lý khí Dinh Cố.TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ56KHOA DẦU KHÍBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI :TÌM HIỂU CƠNG NGHỆ TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ

DINH CỐGiáo viên hướng dẫn :LÊ QUỐC HỒNGSinh viên thực hiệnNÔNG HỒNG VĨNH:MSSV:CDDKVTVũng Tàu, ngày 05 tháng 08 năm 201457Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Máy nén khí tái sinh K-04

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×