1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b.Thông số vận hành:

b.Thông số vận hành:

Tải bản đầy đủ - 0trang

(PVGAS). Tuy thời gian ngắn nhưng việc thực tập tại đây đã giúp chúng em củng

cố được phần kiến thức ở trường. Qua đó cũng bổ sung những hiểu biết về thực tế

hoạt động sản xuất, chức năng nhiệm vụ của từng phân xưởng trong nhà máy.

Trong thời gian hoàn thành báo cáo này, chúng em nhận được sự hướng dẫn

nhiệt tình của anh Hồ Văn Đang cán bộ nhà máy và thầy Lê Quốc Hoàng, đồng

hành với những kiến thức đã được đào tạo tại trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí đã

tạo điều kiện cho chúng em hiểu được phần nào về chế độ công nghệ và nguyên lý

vận hành của các thiết bị trong nhà máy. Nhờ đó, em mới hội tụ được những kiến

thức cơ bản cần thiết để hoàn thành được báo cáo này và sẽ cố gắng hồn thiện

hơn nữa để có thể áp dụng cơng nghệ vào thực tế trong tương lai gần.

Do còn hạn chế về thời gian và kiến thức nên sẽ khơng tránh khỏi những

thiếu sót, kính mong q Thầy Cơ đóng góp ý kiến để bản báo cáo thực tập của

chúng em được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 5 tháng 8 năm 2014Nông Hồng Vĩnh55Tài liệu tham khảo

Lê Thế Duy, giáo trình Vận hành phân xưởng chế biến dầu, Trường cao đẳng nghề

Dầu khí ( lưu hành nội bộ ).

Lê Quốc Hồng, giáo trình Vận hành tháp chưng cất, Trường cao đẳng nghề dầu

khí ( lưu hành nội bộ ).

Lê Thế Duy, giáo trình Vận hành phân xưởng chế biến khí, Trường cao đẳng nghề

Dầu khí ( lưu hành nội bộ ).

Sổ tay vận hành, tài liệu của nhà máy xử lý khí Dinh Cố.TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ56KHOA DẦU KHÍBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI :TÌM HIỂU CƠNG NGHỆ TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ

DINH CỐGiáo viên hướng dẫn :LÊ QUỐC HỒNGSinh viên thực hiệnNƠNG HỒNG VĨNH:MSSV:CDDKVTVũng Tàu, ngày 05 tháng 08 năm 201457Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b.Thông số vận hành:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×