1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện.

2 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT IIGVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG+D  0.8 �1.4 phụ thuộc vào tải trọng, chọn D=1.

m  30 �35 đối với bản loại dầm.

m  40 �45 đối với loại bản kê.

l1 : cạnh ngắn của ô bản.+hmin : chiều dày tối thiểu theo quy định đối với từng loại sàn.+

+

+Bảng 2-1. Sơ bộ kích thước tiết diện sàn.

STTÊN Ơ SÀNKÍCH THƯỚC Ơ SÀN

l2 (m)

4.1TỶ SƠ

l1/l2LOẠI Ơ

SÀNHỆ SỐ

mDhbtt

(mm)hbchọn

(mm)1.05Bản kê40197.51001S1l1 (m)

3.92S23.453.90.88Bản kê401861003S32.33.91.7Bản kê40127.580`4Ssn2.33.91.7Bản kê40157.5805Sm3.453.90.88Bản kê401861002.2.2 Chọn kích thước tiết diện dầm.

-Theo kinh nghiệm tiết diện dầm được chọn sơ bộ theo công thức:

+k

�l

m

gdhxrhxfh

b  (0.3 �0.5)hdhd +

 Trong đó:

+ Đối với dầm phụ m  12 �16

+ Đối với dầm chính m  8 �15

+ Đối với dầm dọc m  12 �20

+ l là chiều dài nhịp dầm.

+ k là hệ số tải trọng k  1 �1.3Bảng 2-2. Sơ bộ kích thước tiết diện dầm.

VỊ TRÍLOẠI DẦMSVTH: PHAN MINH TÚl

(mm)Hệ Số mHệ số khd

(mm)hdchonTrang 3b

(mm)Nhịp A,BD2,D5,D64100(8-15)1(277,33-512,5)300300Nhịp B,CD2,D4,D66900(8-15)1(460-862)600300Nhịp C,DD2,D4,D62300(8-15)1(153,3-287,5)300200Dầm dọcD7-D10

D11-D14

D15-D183900(12-20)1(195-325)3002002.2.3 Chọn kích thước tiết diện cột.

-Kích thước tiết diện cột phụ thuộc vào tải trọng, kích thước cột, vật liệu sử dụng,

yê u cầu sử dụng, môi trường sử dụng, loại cột, khi chọn tiết diện cột phải đảm

bảo điều kiện về độ bền và độ ổn định của cột.

Cột chịu nén do tải trọng đứng và chịu mômen chủ yếu do tải trong ngang. Nếu

nhà bố trí hệ lõi, vách, tường chịu phần lớn tải gió thì cột chịu nén gần đúng tâm.

Vì vậy thường chọn sơ bộ kích thước các cột theo trị số lực dọc ước định.

Diện tích tiết diện cột Ao được xác định theo cơng thứcN

Ao  k �

Rb

 Trong đó:

+ k  1 �1.5 : hệ số kể đến ảnh hưởng của mômen uốn, độ mảnh của cột, hàm lượng

cốt thép, lấy tùy thuộc vào vị trí của cột. Cột giữa lấy k=1.2, cột biên lấy k=1.3.

+ Rb=145 (daN/cm2) : cường độ chịu nén tính tốn của bê tơng.

+ N: lực dọc trong cột,được tính tốn theo cơng thức gần đúng như sau:N  q �S xq N  q �S xq (kN) Với:

+ q: tải trọng tương đương tính trên mỗi mét vng mặt sàn trong đó gồm tải

trọng thường xuyên và tạm thời trên sàn. Thông thường với nhà có chiều

dày bé (10 �14)cm , có ít tường, kích thước cột và dầm bé lấyq  (10 �14)kN/ m 2 .

+

+Sxq: tổng diện tích mặt sàn truyền tải vào cột đang xét.

Kiểm tra về ổn địnhb 

-lo

�ob  31

bTrong đó+ lo   .H

+ b : bề rộng tiết diện cột

+ H: chiều cao tầng.

Đối với khung nhà nhiều tầng liên kết cứng giữa dầm và cột có từ 2 nhịp trở lên, đổ

BTCT toàn khối hệ số   0.7

Giả thiết chọn chiều sâu chơn móng: Hm=1.2m.ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT IIGVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANGBảng 2-3. Sơ bộ kích thước tiết diện cột.

Cột trụcTầng l(m) Sxq(m2) q(kN/m2)A4

3

2

13.8

3.8

3.8

58

8

8

810

10

10

10B4

3

2

13.8

3.8

3.8

521.45

21.45

21.45

21.4510

10

10

10C4

3

2

13.8

3.8

3.8

517.94

17.94

17.94

17.9410

10

10

10D4

3

2

13.8

3.8

3.8

54.49

4.49

4.49

4.4910

10

10

10SVTH: PHAN MINH TÚkAo(cm2)b(cm

)h(cm

)Ac(cm2)bKiểm tra1.

3

1.

3

1.

3

1.

3

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

2

1.

3

1.

3

1.

3

1.

371.72

71.72

71.72

71.7220

20

20

2030

30

30

30600

600

600

60013.3

13.3

13.3

13.3Đạt

Đạt

Đạt

Đạt177.5

177.5

177.5

177.520

20

20

2030

30

30

30600

600

600

60013.3

13.3

13.3

13.3Đạt

Đạt

Đạt

Đạt148.4

148.4

148.4

148.420

20

25

2530

30

35

35600

600

600

60013.3

13.3

13.3

13.3Đạt

Đạt

Đạt

Đạt40.2

40.2

40.2

40.220

20

25

2530

30

35

35600

600

875

87513.3

13.3

13.3

13.3Đạt

Đạt

Đạt

ĐạtTrang 5CHƯƠNG 3LẬP SƠ ĐỒ TÍNH TỐN KHUNG NGANG.3.1 Mục đích.

Mục đích: chuyển từ sơ đồ thật sang mơ hình để dễ dàng tính tốn.3.2 Các giả thiết.

Trong hệ thống kết cấu thuần khung, trường hợp các khung ngang giống nhau, bố trí trên

mặt bằng với các khoảng cách bước khung đều đặn thì có thể tách khung ngang thành

khung phẳng để tính tốn độc lập. Trong trường hợp này, chấp nhận những giả thiết đơn

giản hóa sau:

Tải trọng đứng gây ra chuyển vị ngang bé nên sự cùng làm việc của các khung khơng

đáng kể, có thể bỏ qua để tính như hệ gồm các khung độc lập.

Tính tốn khung ngang được thực hiện theo sơ đồ khung phẳng theo phương cạnh ngắn

của cơng trình( phương có độ cứng và độ ổn định kém hơn).

Mơ hình hóa kết cấu khung thành các thanh đứng(cột) và các thanh ngang(dầm), liên kết

cứng với nhau tại nút cứng.

Khung được tính theo sơ đồ đàn hồi, để đơn giản ta lấy nhịp tính tốn từ trục đến trục.

Khơng tính đến những tải trọng và tác động bất thường như: động đất, biến dạng không

đều của nền, các tác động cục bộ….

Liên kết giữa cột với móng là liên kết ngàm tại mặt móng.

Chiều sâu chơn móng tùy thuộc vào địa chất cơng trình, nếu khơng xác định được địa

chất có thể giả thiết hm=1.2-1.5m.

Thiên về an toàn bỏ qua sự làm việc của đà kiềng, xem cột tầng 1 cao 4.5m.

Có thể san phẳng độ cao của trục dầm để đưa cơng trình về cùng một độ cao khi độ chênh

cao nhỏ hơn 1/10 chiều cao tầng.

Trục dầm nhip AB: 300/2=150(mm)

Trục dầm nhip BC: 600/2=300(mm)

Trục dầm nhip CD: 300/2=150(mm)ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT IIGVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANGCHƯƠNG 4

MẶT BẰNG TRUYỀN TẢI TẦNG 2

Tĩnh tải phân bốBảng 4-4. Tĩnh tải phân bố tầng 2,3,4.

Kí hiệu

gABgBCgCDTĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG 2,3,4

Loại tải trọng và cách tính

1. Tải trọng từ sàn 2 ơ S2 truyền vào dưới dạng hình

tam giác với tung độ lớn nhất: =2*3.928*2.4/2

=2*3.44*2.4/2

2. Trọng lượng bản thân dầm để phần mềm sap tự tính

1. Tải trọng từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình thang

với tung độ lớn nhất:

=2*3.928*4.45/2

=2*3.44*4.45/2

2. Trọng lượng bản thân dầm để phần mềm sap tự tính.

1.Trọng lượng bản thân dầm để phần mềm sap tự tính

2.Trọng lượng từ sàn S3 truyền vào dưới dạng hình tam

giác với tung độ lớn nhất

=2*3.928*1.7/2 =2*3.44*1.7/29.43

8.25617.48

15.316.68

5.85Bảng 4-5. Tĩnh tải tập trung tầng 2,3,4.

Kí hiệuTĨNH TẢI TẬP TRUNG TẦNG 2,3,4

Loại tải trọng và cách tính

1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300:

=2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

=2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2SVTH: PHAN MINH TÚ4.6

4.2

Trang 7GAGBGB’GC2. Do trọng lượng sàn S2 truyền về có

dạng hình thang

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*3.928

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*3.44

3. Trọng lượng lan can hành lang bằng tường

gạch dày 100 xây trên dầm cao 0.9 m

=2.6*0.9*3.8

=2.28*0.9*3.8

Tổng Cộng

1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300

=2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

=2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

2. Trọng lượng tường 200 xây trên dầm dọc dày

200 cao (3.5-0.3)=3.2(m)

=4.58*3.2*3.8

=4.08*3.2*3.8

3. Do Trọng lượng sàn S2 truyền về dạng hình

thang

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*3.928

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*3.44

4. Do Trọng lượng sàn S1 truyền về hình tam

giác

=1/2*1.9*3.8*3.928

1/2*1.9*3.8*3.4412.26

10.733

8.9

7.8

25.7522.714.6

4.2

55.69

49.613

12.26

10.733

14.18

12.418Tổng Cộng

86.73

1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300:

=2*1.1*25*0.2*(0.3-0.1)*3.8/2

4.18

=2*25*0.2*(0.3-0.1)*3.8/2

2. Do Trọng lượng từ sàn S1 truyền về hình tam

giác

28.36

2*1/2*1.9*3.8*3.928

2*1/2*1.9*3.8*3.4464.526Tổng Cộng

1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300

=2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

=2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/228.6372. Trọng lượng tường 200 xây trên dầm dọc dày

200 cao: (3.5-0.3)=3.2(m)

=4.58*3.2*3.8

=4.08*3.2*3.8

3. Do trọng lượng từ sàn S1 truyền hình tam32.543.824.8374.6

4.255.69

49.613ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT IIGVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANGgiác

=3.928*1.9*3.8*1/2

=3.44*1.9*3.8*1/2

4. Do Trọng lượng sàn S3 truyền về hình thang

=3.928*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2

=3.44*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2

Tổng CộngGDgABgBCgCD12.418

9.849

8.626

84.321. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300

= 2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

= 2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

2. Tải trọng từ sàn S3 truyền vào với tải hình

thang:

=3.928*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2

=3.44*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2

3. Trọng lượng lan can hành lang bằng tường

100 xây trên dầm cao 0.9m

=2.6*0.9*3.8

=2.28*0.9*3.8Tổng Cộng

Bảng 4-3. Tĩnh tải phân bố tầng mái.

Kí hiệu14.184.6

4.2

9.849

8.626

8.9

7.8

23.347TĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG MÁI

Loại tải trọng và cách tính

1. Tải trọng từ sàn S5 truyền vào dưới dạng tam giác

với tung độ lớn nhất:

=2*3.14*2.4/2

2*2.72*2.4/2

2. Trọng lượng bản thân dầm để phần mền sap tự tính

1. Tải trọng từ sàn S4 truyền vào dưới dạng hình

thang với tung độ lớn nhất:

= 2*6.943*4.45/2

=2*6.05*4.45/2

2. Trọng lượng bản thân dầm để phần mềm sap tự

tính

1. Trọng lượng bản thân dầm để phần mềm sap tự

tính

2. Tải trọng từ sàn S6 truyền vào dưới dạng hình tam

giác

=2*3.14*1.7/2

2*2.72*1.7/2SVTH: PHAN MINH TÚ74.83720.6067.53

6.52830.896

26.9235.34Trang 94.624Bảng 2-1. Tĩnh tải tập trung tầng mái.

TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẦNG MÁI

Kí hiệu

Loại tải trọng và cách tính

1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300:

=2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

=2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

GA

2. Tải trọng do sàn S5 truyền về với tải hình thang

=3.14*1/2*(3.8+1.4)*1.2

=2.72*1/2*(3.8+1.4)*1.2

3. Trọng lượng thành sê nơ xây bằng tường gạch dày

100 cao 0.5m

=2.6*0.5*3.8

=2.28*0.5*3.8

Tổng cộng

1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300

=2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

=2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

GB

2. Trọng lượng do sàn S5 truyền về với tải hình thang

= 3.14*1/2*(3.8+1.4)*1.2

=2.72*1/2*(3.8+1.4)*1.2

3. Trọng lượng do sàn S4 truyền về tải hình tam giác

= 6.943*1/2*1.9*3.8

= 6.05*1/2*1.9*3.8

Tổng cộng

1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300:

=2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

GB’

=2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

2. Trọng lượng từ sàn S4 truyền về với tải hình tam

giác

= 2*6.943*1/2*1.9*3.8

=2*6.05*1/2*1.9*3.8

Tổng Cộng

1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x300

=2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

=2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

GC

2. Trọng lượng từ sàn S6 truyền về với tải hình thang

=3.14*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2

=2.72*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2

3. Trọng lượng do sàn S4 truyền về với tải hình tam

giác

=6.943*1.9*3.8*1/2

= 6.05*1/2*1.9*3.8

Tổng Cộng

GD1. Trọng lượng bản thân dầm dọc 200x3004.6

4.2

9.8

8.5

4.94

19.344.33

17.034.6

4.2

9.8

8.5

25.06

21.8

39.4644.894.6

4.2

50.13

43.6

54.7347.84.6

4.2

7.87

6.82

25.06

37.5521.8

32.8ĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT IIGVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANG= 2*1.1*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

= 2*25*0.2*(0.3-0.08)*3.8/2

2. Tải trọng từ sàn S6 truyền vào với tải hình thang

=3.14*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2

=2.72*(3.8+2.1)*1/2*1.7/2

3. Trọng lượng thành sê nô xây bằng tường gạch dày

100 cao 0.5m

=2.6*0.5*3.8

=2.28*0.5*3.84.6

4.2

7.87

6.82

4.94

4.33Bảng 2-2. Hoạt tải 1 - tầng 2,4.

Kí hiệu

PhtPB= PCPB’HOẠT TẢI 1 - TẦNG 2,4

Loại tải trọng và cách tính

Hoạt tải từ sàn S1 truyền lên với tải hình thang

=2*200*3.8/2

=2*240*3.8/2

=2*70*3.8/2

Hoạt tải tập trung do sàn S1 truyền vào tải hình tam giác

=1/2*3.8*1.9*200

=1/2*3.8*1.9*240

=1/2*3.8*1.9*70

 Hoạt tải từ sàn S1 truyền vào tải hình thang

=2*1/2*(3.8+0.65)*1.9*200

=2*1/2*(3.8+0.65)*1.9*240

=2*1/2*(3.8+0.65)*1.9*7076091226672286625216912029591Bảng 2-3. Hoạt tải 1 - tầng 3.

Kí hiệu

PtgPA= PBPC=PDHOẠT TẢI 1 - TẦNG 3

Loại tải trọng và cách tính

 Hoạt tải phân bố từ sàn S2 truyền về dạng tam

giác với tung độ lớn nhất:

=2*1/2*2.4*300

=2*1/2*2.4*360

=2*1/2*2.4*100

 Hoạt tải do sàn S2 truyền về tải hình thang

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*300

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*360

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*100

 Hoạt tải do sàn S3 truyền về tải hình chử nhật

SVTH: PHAN MINH TÚ72086424093611233129691163323Trang 11=1/2*1.7*3.8*300

=1/2*1.7*3.8*360

=1/2*1.7*3.8*100

Bảng 2-4. Hoạt tải 1 - tầng mái.

Kí hiệu

PtgPA= PBPC=PDHOẠT TẢI 1 - TẦNG MÁI

Loại tải trọng và cách tính

 Hoạt tải phân bố từ sàn S5 truyền về dạng tam giác

=2*1/2*2.4*75

=2*1/2*2.4*97.5

 Hoạt tải do sàn S5 truyền về tải hình thang

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*75

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*97.5

 Hoạt tải do sàn S6 truyền về tải hình chử nhật

=1/2*1.7*3.8*75

=1/2*1.7*3.8*97.5180234234304.2242315Bảng 2-5. Hoạt tải 2 - tầng 2,4.

Kí hiệu

PtgPA= PBPC=PDHOẠT TẢI 2 - TẦNG 2,4

Loại tải trọng và cách tính

 Hoạt tải phân bố từ sàn S2 truyền về dạng tam

giác với tung độ lớn nhất:

=2*1/2*2.4*300

=2*1/2*2.4*360

=2*1/2*2.4*100

 Hoạt tải do sàn S2 truyền về tải hình thang

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*300

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*360

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*100

 Hoạt tải do sàn S3 truyền về tải hình chử nhật

=1/2*1.7*3.8*300

=1/2*1.7*3.8*360

=1/2*1.7*3.8*10072086424093611233129691163323Bảng 2-6. Hoạt tải 2 - tầng 3.

Kí hiệuHOẠT TẢI 2 - TẦNG 3

Loại tải trọng và cách tínhĐỒ ÁNKẾT CẤU BTCT II

PhtPB= PCGVHD: Th.S PHẠM TRÍ QUANGHoạt tải từ sàn S1 truyền lên với tải hình thang

=2*200*3.8/2

=2*240*3.8/2

=2*70*3.8/2

Hoạt tải tập trung do sàn S1 truyền vào tải hình tam giác

=1/2*3.8*1.9*200

=1/2*3.8*1.9*240

=1/2*3.8*1.9*70PB’ Hoạt tải từ sàn S1 truyền vào tải tam giác

=1/2*3.8*1.9*200*2

=1/2*3.8*1.9*240*2

=1/2*3.8*1.9*70*276091226672286625214441733505.4Bảng 2-7. Hoạt tải 2 - tầng mái.

Kí hiệu

PtgPA= PBPC=PDHOẠT TẢI 2 - TẦNG MÁI

Loại tải trọng và cách tính

 Hoạt tải phân bố từ sàn S5 truyền về dạng tam

giác với tung độ lớn nhất:

=2*1/2*2.4*75

=2*1/2*2.4*97.5

 Hoạt tải do sàn S5 truyền về tải hình thang

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*75

=1/2*(3.8+1.4)*1.2*97.5

 Hoạt tải do sàn S6 truyền về tải hình chử nhật

=1/2*1.7*3.8*75

=1/2*1.7*3.8*97.5180234234304242315Bảng 2-8. Tải trọng gió tác dụng vào khung trục 5.

Tần

g

1

2TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG VÀO KHUNG K5

Wo

B

qd

H(m) Z(m) ɣf

k

(daN/m) cd

ch

(m) (daN/m)

3.3

4.05 1.2 0.507

83

0.8 -0.6 3.8

153.4

3.3

7.35 1.2 0.596

83

0.8 -0.6 3.8

180.6SVTH: PHAN MINH TÚTrang 13qh

(daN/m)

-115.1

-135.4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×