1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Địa lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở VN

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở VN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điểm,cụm công nghiệp

 Là một lãnh thổ công nghiệp trên đó có một

điểm dân cư và một hoặc hai xí nghiệp, nhà

máy được phân bố gần nguồn nhiên, nguyên

liệu để khai thác hay sơ chế nguyên liệu

 Ở Việt Nam có các điểm CN ở miền núi phía

Bắc, Tây Ngun

Khu vực dân cưXNCNKhu vực dân cư

XNCNĐiểm CN

www.themegallery.Giới thiệu

các cụm CN

và vai trò

của các

cụm đó?www.themegallery.Vai trò và đặc điểm các điểm, cụm công nghiệp

 Nằm gần nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc sơ chế

nguyên liệu hay cho nhu cầu của điểm dân cư

 Có tính cơ động, dễ đối phó với các sự cố và thay đổi

của trang thiết bị, thay đổi các mặt hàng sản xuất

 Tuy nhiên có nhiều hạn chế: đầu tư tốn kém,lãng phí

các chất phế thải do không tận dụng được

 Nhiều điểm, cụm công nghiệp tạo nên khu công

nghiệpwww.themegallery.Khu công nghiệp

 Liên hệ trong thực tiễn và sử dụng bản đồ,

tranh ảnh, hãy trình bày các đặc điểm của

khu công nghiệp?www.themegallery.www.themegallery.www.themegallery.Khu công nghiệp Nam Sách - Hải dươngwww.themegallery.Khu công nghiệp Phúc Điền –Hải Dươngwww.themegallery.Khu cơng nghiệp

 Khu cơng nghiệp tập trung nhiều xí nghiệp trên một

khu vực

 Do Chính phủ quyết định thành lập, có thế mạnh về

tự nhiên, kinh tế, xã hội và cơ sở hạ tầng để thu hút

đầu tư

 Có ranh giới địa lý xác định,

 Chuyên sản xuất công nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ,

 Khơng có dân cư sinh sống

 Các dạng KCN ở nước ta là khu chế xuất, khu công

nghệ cao

www.themegallery.Khu công nghiệp

Các dạng KCN ở nước taĐặc điểm?Khu chế xuấtĐặc điểm?Khu CN cao

Khu KT mởThực trạng phát triển?www.themegallery. Đặc điểmKhu chế xuấtLà một loại hình của đặc biệt của KCN tập trung

Chuyên sản xuất hàng hóa để xuất khẩu

Có ranh giới hành chính rõ rệt

Được hưởng quy chế pháp lý và ưu đãi đặc biệt Vai trò của KCX đối với sự phát triển KTXHThu hút đầu tư nước ngồi

Nắm bắt cơng nghệ mới

Thu ngoại tệ

Giải quyết việc làm cho người lao động Các KCX: Tân Thuận, Linh Trung…phát triển sớm và thành

công nhất ở VNwww.themegallery.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở VN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×