1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Địa lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của ngành thương mại

Vai trò của ngành thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Vai trò của ngành thương mại

 Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng

 Thương mại có vai trò điều tiết sản xuất, hướngdẫn tiêu dùng

Thương mại góp phần tạo ra giá trị thặng dư (hàngtiền- hàng)

TM có ý nghĩa lớn đối với sự phân cơng lao động

theo lãnh thổ giữa các vùng trong nước và quốc tế.

Ngành nội thương thống nhất thị trường trong

nước.

Ngành ngoại thương gắn thị trường trong nước với

thế giới.Biểu đồ xuất nhập khẩu của Việt Nam từ năm

1997-2005 (Tỷ USD)Liên hệ và nhận xét tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam

từ năm 1997- 2005.ở Việt Nam

 Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh

trong thời gian qua Tình trạng nhập siêu vẫn còn kéo dài nhưng cán cân

XNK đã dần được cải thiện phản ảnh sản xuất và tiêu dùng của nước ta dần dần

đáp ứng với thị trường thế giới4. Một số tổ chức thương mại trên thế giới Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

 Các hiệp ước liên minh khu vực:Liên minh Châu Âu (EU),

Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA)

Diễn đàn hợp tác Châu Á- TBD (APEC)

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOUR)

Các nước vùng núi Andet (ANDEAN)Tổ chức thương mại thế giới- WTO

(World Trade Organisation)

- Ra đời ngày 15/11/1994, hoạt động chính thức

vào ngày 1/1/1995. Tiền thân của WTO là hiệp

định chung về thương mại và thuế quan

(GATT) được thành lập từ năm 1947

- Với 150 thành viên, hiện nay, WTO là tổ chức

quốc tế duy nhất đưa ra các quy tắc, luật lệ

điều tiết quan hệ thương mại giữa các quốc

gia. Khối lượng giao dịch giữa các thành

viên WTO hiện chiếm trên 98% giao dịch

thương mại quốc tế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của ngành thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×