1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Địa lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số tổ chức thương mại trên thế giới

Một số tổ chức thương mại trên thế giới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổ chức thương mại thế giới- WTO

(World Trade Organisation)

- Ra đời ngày 15/11/1994, hoạt động chính thức

vào ngày 1/1/1995. Tiền thân của WTO là hiệp

định chung về thương mại và thuế quan

(GATT) được thành lập từ năm 1947

- Với 150 thành viên, hiện nay, WTO là tổ chức

quốc tế duy nhất đưa ra các quy tắc, luật lệ

điều tiết quan hệ thương mại giữa các quốc

gia. Khối lượng giao dịch giữa các thành

viên WTO hiện chiếm trên 98% giao dịch

thương mại quốc tế.WTO có 3 mục tiêu sau: Thúc đẩy tăng trưởng thương mại hàng hoá và dịch

vụ trên thế giới phục vụ cho sự phát triển ổn định,

bền vững và bảo vệ môi trường;

 Thúc đẩy sự phát triển các thể chế thị trường, giải

quyết các bất đồng và tranh chấp thương mại giữa

các nước thành viên; bảo đảm cho các nước đang

phát triển và đặc biệt là các nước kém phát triển

nhất được thụ hưởng thụ những lợi ích thực sự từ

sự tăng trưởng của thương mại quốc tế,khuyến

khích các nước này ngày càng hội nhập sâu rộng

hơn vào nền kinh tế thế giới;

 Nâng cao mức sống, tạo công ăn, việc làm cho

người dân các nước thành viên, bảo đảm các

quyền và tiêu chuẩn lao động tối thiểu được tôn

trọng.WTO thực hiện 5 chức năng sau: Thống nhất quản lý việc thực hiện các hiệp định và thoả

thuận thương mại đa phương và nhiều bên; giám sát, tạo

thuận lợi, kể cả trợ giúp kỹ thuật cho các nước thành viên

thực hiện các nghĩa vụ thương mại quốc tế của họ

Là khuôn khổ thể chế để tiến hành các vòng đàm phán

thương mại đa phương trong khn khổ WTO, theo quyết

định của Hội nghị Bộ trưởng WTO.

Là cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên

liên quan đến việc thực hiện các hiệp định thuơng mại đa

phương và nhiều bên.

Là cơ chế kiểm điểm chính sách thương mại của các

nước thành viên, bảo đảm thực hiện mục tiêu thúc đẩy tự

do hoá thương mại và tuân thủ các quy định của WTO.

Thực hiện việc hợp tác với các tổ chức kinh tế quốc tế

khác như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới

trong viêc hoạch định những chính sách và dự báo về

những xu hướng phát triển tương lai của kinh tế toàn

cầu.WTO được xây dựng trên 4 nguyên

tắc:Tối huệ quốc (MFN)

Đãi ngộ quốc gia

Mở cửa thị trường

Cạnh tranh công bằngTác động của WTO với kinh tế xã hội Việt Nam

 Quá trình tự do hố thương mại mang lại nhiều lợi ích chung cho

nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam chuyển biến hết sức tích cực

trong năm 2007 như tăng trưởng GDP tăng 8,48%, xuất khẩu đạt

21,5%, sản lượng công nghiệp tăng mạnh với mức 10,6%, số vốn

cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt con số kỷ lục lến 20,3 tỷ

USD, thị trường chứng khoán phát triển mạnh với tỷ lệ vốn hoá

lên đến hơn 40% GDP. Việt Nam đang và ngày càng thu hút

lượng lớn các nhà đầu tư lớn trên thế giới tới đầu tư, và trở

thành một trong những quốc gia đang bứt phá mạnh mẽ về kinh

tế.

 Tuy nhiên, cũng đặt ra những thách thức cho Việt Nam bởi lạm

phát tăng cao, cán cân xuất - nhập khẩu luôn mất cân đối khi

Việt Nam trở thành nước nhập siêu, áp lực cạnh tranh ngày càng

tăng, Độ mở cửa càng lớn thì mức độ giao thoa và tác động của

tình hình kinh tế bên ngồi đến chúng ta càng lớn, càng tức thời.

(Đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên tại

Hội thảo “Tác động từ việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế

giới đến kinh tế và xã hội Việt Nam” diễn ra tại Hà Nội tháng 4/08)EUNAFTAAPECASEANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số tổ chức thương mại trên thế giới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×