1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Sơ đồ tính toán

a. Sơ đồ tính toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hồng HưngĐể xác định nội lực trong các thanh giàn ta phải đưa tải trọng về tác

dụng vào mắt giàn. Gọi các điểm nút là 1; 2; 3; 4; 5 ; 6 ứng với các lực Pi.1W22W3W5W8

90.46 m 1.4 mW667P22P33P44P55782.35 m4

5W7

W97.5 m3W411.7 mW1P11.6 m0.5 mXác định Pi theo nguyên tắc phân phối đòn bẩy, áp lực nước phân bố

giữa hai mắt giàn được chuyển thành lực tập trung Pi đặt tại mắt giàn. Để đơn

giản, biểu đồ áp lực nước được phân thành các hình tam giác và hình chữ nhật.

(ở đây áp lực nước phải nhân với bề rộng B = 3.3 m - khoảng cách giữa hai

giàn ngang )8P696Hình 4:Sơ đồ tải trọng trên giàn ngang.

Ví dụ xác định P3:

Wi – Diện tích hình số iKết quả tính tốn ghi trong bảng 3

Bảng 3

W1W2W3W4W5W6W7W8W923,7663,3642,24217,1491,12237,9332,3499,433,5P1P2P3P4P5P6SVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :12Đồ án mơn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hồng Hưng

(Đơn vị kN)7,9261,6198,78299,06191,4152,05Kiểm tra li:b. Xác định nội lực trong các thanh giàn.

S dụng phần mềm Sap2000 để tính nội lực cho các mt gin ta c bng 5Ký hiệu

thanh

giànNội lực

(KN)Trạng thái

chịu lực12

16,97

23

16,97

34

80,97

45

15,55

56

15,55

17

18,73

87

89,35

Bng 5

89

130,4

96

54,32

27

61,6

37

71,44

38

230,52

SVTH :Vũ Kim Chung

52C-TL1

48

252,72

49

216,97

59

191,41chÞu kÐo

chÞu kÐo

chÞu kÐo

chÞu kÐo

chÞu kÐo

chÞu nÐn

chÞu nén

chịu kéo

chịu nén

chịu nén

chịu kéo

chịu nén

chịu nén

chịu nén

chịu nénChiều

dài

thanh

(cm)

170

160

235

140

46

187,6

176,6

375

160,7

79,3

178,6

154 Trang :13

281

208

154Đồ án mơn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hồng Hưngc. Chọn tiết diện thanh giàn.

Ta chọn hai thanh đại diện: 1 thanh có nội lực lớn nhất, 1 thanh có chiều

dài tính tốn lớn nhất .

* Chọn tiết diện cho thanh chịu kéo lớn nhất.

Thanh 89 có nội lực lớn nhất và dài nhất:N89 = 130,4 KN ; l = 375 cm.- Diện tích yêu cầu của thanh chịu kéo:

Fyc N

13040 6, 09cm 2 .

 R 1.2140Tuy nhiên tiết diện các thanh được chọn khơng được nhỏ hơn thép góc số hiệu

L63 x 6 nên ta sẽ chọn thép là 2L63x6

F1  7, 28cm 2 � F  2 F1  2.7, 28  14,56cm 2 .

rx  rx1  1,93cm � x lox 375 194,3

rx 1,93Chọn   8mm , tra bảng ta có ry = 2,9 cm

xloy375

� y  129,3

ry

2,9Kiểm tra tiết diện chọn:y

Hình 7.13- Theo điều kiện bền

 N

13040 895, 6daN / cm 2 �R  2140daN / cm 2

Fth

14, 56- Theo điều kiện độ cứng:� max  max  x ;  y   194,3 �gh  400

Vậy với thanh chịu kéo 89 chọn tiết diện 2L63x6 là đảm bảo khả năng chịu

lực và khả năng chống ăn mòn ( dùng thép có độ dầy ít nhất 6mm). Thanh

76 còn là thanh đứng của dàn chịu trọng lượng nên cần kiểm tra bổ sung.

* Chọn tiết diện cho thanh chịu nén lớn nhất.

Tính cho thanh chịu nén lớn nhất đồng thời có chiều dài tính tốn lớn nhất là

thanh 48, có: N48 = 252,72 KN ; l = 281 cm.

- Giả thiếtgt 100   0,6.SVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :1465Đồ án môn học Kết cấu thép

Fyc - Diện tích u cầu:GVHD:TS Vũ Hồng HưngN

25272 19, 68cm 2 .

 R 0, 6.2140- Bán kính quán tính yêu cầu:

rxyc 

ryyc lx

0,8.281 2, 25cm

gt

100

ly

100281

 2,81cm.

100- Chọn tiết diện gồm hai thanh thép góc L đều cạnh ghép lại: 2L75x7 có các

đặc trưng hình học:

F1  10,1cm 2 � F  2 F1  2.10,1  20, 2cm 2 .

rx  2, 29cm.Chọn  8mm � ry  3, 4cm.- Kiểm tra tiết diện chọn:

lx 0,8.281 98,17

rx

2, 29x 

y 

ly

ry281

 82, 65

3, 4max  max  x ;  y   98,17 � min  0, 616 N

25272 2030,99daN / cm 2  R  2140daN / cm 2 .

min .F 0, 616.20, 2Vậy đối với các thanh chịu nén ta chọn tiết diện 2L75x7.

Ta có bảng lựa chọn tiết diện thanh dàn:Ký hiệu

thanhNội lực

(kN)12

23

34

45

56

17

8716,97

16,97

80,97

15,55

15,55

18,73

89,35Trạng tháiChiều

dài

(cm)L0x

(cm)Loy

(cm)Số hiệu

thépchịu kéo

chịu kéo

chịu kéo

chịu kéo

chịu kéo

chịu nén

chịu nén170

160

235

140

46

187.6

176.6170

160

235

140

46

150.08

141.28170

160

235

140

46

187.6

176.62L63x6

2L63x6

2L63x6

2L63x6

2L63x6

2L75x7

2L75x7SVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :15Đồ án môn học Kết cấu thép

89

96

27

37

38

48

49

59130,4

54,32

61,6

71,44

230,52

252,72

216,97

191,41chịu kéo

chịu nén

chịu nén

chịu kéo

chịu nén

chịu nén

chịu nén

chịu nénGVHD:TS Vũ Hồng Hưng

375

160.7

79.3

178.6

154

281

208

154375

128.56

63.44

142.88

123.2

224.8

166.4

123.2375

160.7

79.3

178.6

154

281

208

1542L63x6

2L75x7

2L75x7

2L63x6

2L75x7

2L75x7

2L75x7

2L75x75. Tính tốn dầm chính

Thiết kế dầm chính chịu tải trọng phân bố đều = = 122.5 (kN/m)

= n = 1.1122.5=134.75 (kN/m)

Sơ đồ tính tốn

qmax

xLo = 12 m

c = 0.3mc = 0.3m

ySử dụng phần mềm SAP2000 ta có biểu đồ nội lực tác dụng lên dầmSVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :16Đồ án mơn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hồng HưngLựa chọn kích thước mặt cắt ngang dầm

Wyc = = =11828 (cm3)

Khơng có thép định hình thỏa mãn yêu cầu trên, nên ta thiết kế dầm thép tổ hợp

Xác định kích thước cơ bản của mặt cắt ngang dầm ( chiều cao h )

 Xác định chiều cao dầm chính:

Dựa vào điều kiện kinh tế và điều kiện độ cứng đối với dầm đơn, chịu lực phân bố

đều, có tiết diện đối xứng:

-Theo điều kiện kinh tế:Trong đó:k = 1.5;hkt =

= 120→ hkt = = 128.64 (cm)

-Theo điều kiện độ cứng, chiều cao nhỏ nhất của dầm:Trong đó: no = 600,E = 2.1106 daN/cm2qtc = 122.5 kN/m,n = 1.1→ = 153.41 (cm)

Có h = max ( hkt, hmin )

→ Chọn h = 154 cm

→ hb=0.95 154 = 146.3 (cm)

→ Chọn hb = 145 cm (bội số của 50 mm)

-Chiều dày bản bụng.

(mm)

+ Từ điều kiện chịu cắt:Chọn  b 8mm.

Xác định kích thước bản cánh (Hình 6)

Chiều dày bản cánh lấy theo kinh nghiệm:

(cm)

Như vậy ở trên chọn là hợp lý

SVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :17Đồ án môn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hồng Hưng Chiều cao của dầm chính:

Khoảng cách trung tâm giữa hai bản cánh:

Xác định bề rộng của bản cánh:

bc 2.J c

 c .hc2 ;Chọn

Kiểm tra: = = 0.08 (cm), thỏa mãn

- Vì dầm chính hàn vào bản mặt nên tiết diện tính tốn phải có bản mặt

cùng tham gia chịu uốn với dầm chính. Bề rộng b của bản mặt cùng tham gia

chịu lực với dầm chính, chọn kích thước như sau:

b = bc + 50. bm = 24 + 50.0,8 = 64 (cm)Đặc trưng hình học của dầm chính:Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm theo

bm

yc

yb

bc=h

h

btiết diện tính tốn (hình 6).

a/ Xác định các đặc trưng hình họcFbmGọi yc là khoảng cách từ trục x (trục quán tínhxx

oHình 6chính trung tâm của tiết diện tính tốn) đến

trục xo (trục quán tính chính trung tâm của dầm I đối xứng).SVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :18Đồ án môn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hoàng Hưng23

b bm

�h  J x  J  FI . y 

 Fbm � bm  yc �

12

� 2I

x2

c264 �0.83

�153  0,8� J x  1269145.67  308 �10.96 

 51.2 ��

 10,96 �  1528767(cm4 )

12

� 22- Kiểm tra kích thước dầm chính đã chọn theo điều kiện về ứng suất pháp.

Ta thấy

Vậy tiết diện dầm chính vừa chọn thỏa mãn điều kiện về ứng suất pháp.

b. Thay đổi tiết diện dầm chính.1450870Để tiết kiệm thép và để giảm bớt bề rộng rãnh van nên dùng dầm chính

có chiều cao thay đổi (Hình 7). Trong cửa van vì u cầu giàn ngang khơng

thay đổi nên điểm đổi tiết diện phải bắt đầu từ vị trí giàn ngang ngồi cùng ở

hai bên.Hình 7Chiều cao tiết diện dầm chính tại gối dầm lấy bằng:c. Kiểm tra ứng suất tiếp.

- Kiểm tra ứng suất tiếp tại tiết diện đầu dầm chính theo cơng thức sau:

 max Qmax .S xo

 Rc .

J xo . bTrong đó:

o+ J x - Mơmen qn tính của tiết diện tính tốn đầu dầm.

o+ S x - Mơmen tĩnh của tiết diện tính tốn đầu dầm.

- Tính tốn các đặc trưng hình học của tiết diện tính tốn tại gối dầm

SVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :19Đồ án môn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hồng Hưng(hình 8).

Ta có:640

408X

870yc

x0408240Hình 8Vậy dầm chính khơng bị phá hoại do ứng suất tiếp.

d. Kiểm tra độ võng.

-Khi kiểm tra độ võng cần xét tới dầm chính thay đổi tiết diện.-Điều kiện kiểm tra độ võng:Vậy dầm chính thỏa mãn về điều kiện độ võng.

e. Kiểm tra ổn định cục bộ của bản bụng dầm.

Độ mảnh của bản bụng dầm chính nên bản bụng của dầm cần được gia cố

bằng các sườn chống đứng với khoảng cách a  2hb (hình 9). Khoảng cách giữaSVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :20Đồ án mơn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hồng Hưngcác sườn đứng ở phần tiết diện không đổi là 1.5 m, còn ở phần tiết diện thay

đổi ta lấy là 1.65 m- Kiểm tra ổn định cục bộ của mỗi ô bản bụng dầm chính theo công thức sau:

22 b   b 



     m 0,72.

  th    th Trong đó:

+ b: ứng suất pháp tại mép nén của bản bụng dầm.

b M ( )

. yb

Jx

.M: là mơmen lấy tại tâm của hình vng có cạnh là h b lệch về phía mơ

men lớn.

Đối với ơ hình thang số 1; 2 (Hình 9) ta coi như là hình chữ nhật có chiều cao

bằng chiều cao trung bình ở giữa ơ.

Xác định các giá trị ứng suất:

+ b: ứng suất pháp trung bình trong bản bụng dầm.

b Q

hb . b với Q là lực cắt tại giữa ô kiểm tra.SVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1Trang :21Đồ án mơn học Kết cấu thépGVHD:TS Vũ Hồng Hưng+ th - ứng suất pháp tới hạn.b  

K o  f ();  c. c . c 

hb   b 3Cánh nén hàn với bản mặt nên c     30  K o 7,46 , tra bảng 4.7, trang

81, GT kết cấu thép

+ th: ứng suất tiếp tới hạn.

.

d : cạnh ngắn ô chữ nhật.

 : tỷ số giữa cạnh dài và cạnh ngắn.

-Tính tốn ví dụ ơ bản bụng số 4

Ứng suất pháp tại mép nén của bản bụng dầm.

b M ( )

. yb

Jx

=-Ứng suất pháp trung bình trong bản bụng dầm

b Q

hb . b =- Ứng suất pháp tới hạn-Ứng suất tiếp tới hạn:

Ta có:

Kết quả tính tốn ghi trong bảng 6.

Bảng 6

ơd

(cm)M

(KNm)41452628.473145Q

(KN)101.0

6

303.1

2330.33

9bσthyb(-)

(cm)(daN/2)61.541058.187.122270.8261.54939.28261.372270.82σbSVTH :Vũ Kim Chung 52C-TL1(daN/cm2 (daN/cm2

)

)́́ μ

1.0

3

1.0

3(daN/cm2

)Hệ

số

K653.080.48653.080.58thTrang :22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Sơ đồ tính toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×