1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LỰA CHỌN CHỈ THỊ

LỰA CHỌN CHỈ THỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. LỰA CHỌN CHỈ THỊ

CHỈ THỊ KINH TẾ

Chỉ thị được sử dụng LCCCi : chi phí người tiêu dùng phải trả ở giai thứ i trong vòng đời sp

ĐVT: NDT/km ; 1 USD = 8.11 NDTCHỈ THỊ NĂNG LƯỢNG

NE: Hiệu suất năng lượng (MJ/MJ)

GE: Năng lượng thô khi đốt cháy

E: tổng năng lượng trong vòng đời sp

E = E1 + E2

E1: NL giai đoạn làm nguyên liệu cơ bản

E2: NL giai đoạn làm nhiên liệu103. LỰA CHỌN CHỈ THỊ

CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG113. LỰA CHỌN CHỈ THỊ

CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNGPhân chuồng, vận chuyển

Sử dụng nhiên liệu ht

Sử dụng nhiên liệu ethanol

Trong bài nghiên cứu này, chỉ thị môi trường

được chọn là GWP

CHỈ bao gồm CO2 từ nhiên liệu hóa thạch

123. LỰA CHỌN CHỈ THỊ

CHỈ THỊ MƠI TRƯỜNGHệ số GWP của khí thứ i13Lượng phát thải / km3. LỰA CHỌN CHỈ THỊ

CHỈ THỊ TÁI TẠO

--Cho thấy cách con người khai thác tài nguyên năng lượng

Nếu tài nguyên đó có tỷ lệ khai thác nhanh hơn tốc độ tạo thành ->

nó được xem như tài ngun khơng tái tạo và ngược lại

Trong vòng đời của ethanol (từ sắn), tài nguyên không tái tạo chủ

yếu được tiêu thụ là nhiên liệu hóa thạch

Chỉ thị NRDP để mô tả mức độ tiêu thụ một nguồn năng lượng

không tái tạo bởi 1 loại nhiên liệu nhất định

Cơng thức NRDPTrong đó : w = yếu tố cạn kiệt của 1 loại tài nguyên ko tái tạo

m = lượng tiêu thụ nhiên liệu

RC = tỷ lệ tái chế

RE = lượng còn lại của 1 loại tài nguyên ko tái tạo (tính

theo số năm cho đến khi sử dụng hết

143. LỰA CHỌN CHỈ THỊ

CHỈ THỊ TÁI TẠONhư vậy, NRDP khơng chỉ thể hiện lượng nhiên liệu hóa thạch được sử

dụng nhưng cũng xét đến sự cạn kiệt của các ngun liệu hóa thạch

khác nhau154. PHÂN TÍCH ĐƠN TIÊU CHÍ1. Xăng truyền thống

2. Diesel truyền thống

3. Khí nén thiên nhiên

4. M85 (85% methanol)

5. E85 (85% ethanol)

6. E100 (100% ethanol)164. PHÂN TÍCH ĐƠN TIÊU CHÍ

CNG (Khí nénCHỈ THỊ

KINH TẾCHỈ THỊ

MƠI TRƯỜNGGWP củathiên nhiên)E100, E85 vàlà lựa chọnCD thấp hơntốt nhấtnhững nhiên

liệu còn lại

SINGLE

CRITERIA

ANALYSISCD, CNG và

CD ưu thếCHỈ THỊ

NĂNG

LƯỢNGCHỈ THỊ KHẢ

NĂNG TÁI TẠO

E100 là lựa

chọn ưu việthơn về hiệu

suất sử dụngnhất về khảnăng lượngnăng tái tạo

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LỰA CHỌN CHỈ THỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×