1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU

ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU

Cách xử lý

từ dữ liệu chỉ thị sang dữ liệu chỉ sốwi = trọng số của mỗi chỉ thị

ri = dữ liệu chỉ thị đã quy đổi194. ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU

C1: w1 = w2 = w3 = w4 =

0.25C2: w2 = w3 = w4 = 0.1

w1 = 0.7C3: w1 = w3 = w4 = 0.1

w2 = 0.7

w1: kinh tế w2: môi trường

w3: năng lượng w4: kn tái tạoC4: w1 = w2 = w4 = 0.1

w3 = 0.7C5: w1 = w2 = w3 = 0.1

w4 = 0.7

20C5: w1 = w4 = 0.2

w2 = w3 = 0.34. ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU

1. Trọng số như nhau4. Trọng tâm vào yt NLCNG, E100, E85 là sự lựa chọn tốt

vì mối liên hệ của các chỉ thị khi

xem xét đơn tiêu chíVì hiệu suất nhiên liệu cao nên

CNG, CD, CG tỏ ra là sự lựa chọn

ưu việt hơn2. Trọng tâm vào yt KT5. Trọng tâm vào KNTTCNG, E100, E85 cho kết quả tốt vì

chi phí vòng đời thấpE100 cho kết quả tốt nhất. CD và

CG cho kết quả thấp nhất vì sự

phụ thuộc vào NLHT3. Trọng tâm vào yt MTCD, E100, E85 có lượng phát phải

khí nhà kính thấp trong vòng đời,

E100 (từ sắn) có lượng phát thải

CO2 thấp nhất trong gđ nguyên

liệu cb vì sự quang hợp của cây

sắn6. Phân bố tt khác nhau[ CD

CNG

M85

E85

E100]

[0.196 0.195 0.109 0.186 0.25 ]

Sự khác biệt không lớn

=> ko cần đánh giá đa tiêu chí để có

kết quả tốt nhất

215. KẾT LUẬN

Về pp đánh giá đa tiêu chí

Chỉ thị bền vững xét đến 4 mặt của sự bền vững

Là một công cụ hữu ích cho người ra quyết định, biết được phương diện

nào đang có vấn đề cần phải ưu tiên giải quyếtMặt trái của đánh giá đa tiêu chí

Các dữ liệu chỉ số tính tốn được tùy thuộc vào trọng số đã đặt vào đâuVề các đối tượng nghiên cứu

-CNG và E100: 2 loại nhiên liệu tiềm năng nếu xem xét trong

các điều kiện đã trình bày trong nghiên cứu

CG và M85: có tiềm năng là các giải pháp chấp nhận được,

tùy vào điều kiện địa phương

E85 và E100: 2 loại năng lượng tái tạo mới22CẢM ƠN THẦY

VÀ CÁC BẠN

ĐÃ CHÚ Ý

THEO DÕI!23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×