1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Cách tiếp cận tổng thể:

1 Cách tiếp cận tổng thể:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1 Cách tiếp cận tổng thểCác phương pháp hỗ trợ:Phân tích quyết định nhiều tiêu chí (MCDA) và xây dựng quyết định (DETR, 2000) được sử dụng để tích hợpPhương pháp tiếp cận vòng đời sẽ được áp dụng để bao gồm tất cả các giai đoạn trong chu trình nhiên liệu

từ sản xuất / thu hoạch nguyên liệu, thông qua việc xử lý trước (đầm, sấy, vv), lưu trữ, vận chuyển và

chuyển đổi sang tàu chở năng lượng ( an energy carrier).2.1 Cách tiếp cận tổng thểHai cách tiếp cận khác nhau sẽ được sử dụng để phát triển các kịch bản:Đánh giá nhu cầu tiềm năng của năng lượng sinh học qua phân tích phân khúc thị trường của 3 lĩnh vực

(nhiệt, điện, và vận tải), và xác định việc lựa chọn cung cấp năng lượng sinh học và khả năng cung cấp cho

nhu cầu đó.Sử dụng một mơ hình tối ưu hố năng động, theo định hướng quy trình, tối ưu hóa chi phí thấp nhất

(MARKet Allocation— MARKAL ) .2.1 Cách tiếp cận tổng thểSo sánh giữa hai cách tiếp cận này sẽ cho thấy sự phát triển trong tương lai của kịch

bản năng lượng.Backcasting có thể được sử dụng cùng với phân tích phân khúc thị trường để phát

triển công nghệ và tỷ lệ mong muốn thông qua các công nghệ năng lượng sinh học

theo thời gian.2.2 Phân tích quyết định đa tiêu chí sử dụng các nhóm liên lạc của chuyên gia và các bên liên quanCác bước chi tiết trong việc thực hiện MCDA:Thiết lập bối cảnh quyết địnhThiết kế hệ thống kỹ thuật - xã hội để thực hiện MCDAXem xét bối cảnh thẩm địnhXác định các lựa chọn để được đánh giáXác định mục tiêu và tiêu chíXác định tiêu chí để đánh giá hậu quả của từng phương ánTổ chức các tiêu chí bằng cách nhóm chúng theo các mục tiêu cấp cao và thấp hơn trong một hệ thống

phân cấp'Ghi điểm': đánh giá hiệu suất mong muốn của mỗi lựa chọn so với tiêu chí. Sau đó đánh giá giá trị kết hợp

với hậu quả của mỗi lựa chọn cho từng tiêu chí2.2 Phân tích quyết định đa tiêu chí sử dụng các nhóm liên lạc của chuyên gia và các bên liên quanCác bước chi tiết trong việc thực hiện MCDA:Mơ tả các hậu quả của các lựa chọnĐánh số các lựa chọn theo các tiêu chíKiểm tra tính nhất qn của điểm trên mỗi tiêu chí'Trọng số': gán trọng số cho mỗi tiêu chí để phản ánh tầm quan trọng tương đối của họ đối với quyết địnhKết hợp các trọng số và điểm số cho mỗi lựa chọn để thu được một giá trị tổng thểTính các điểm số tổng thể được đánh giá ở mỗi cấp độ trong hệ thống phân cấpTính các điểm số tổng thể2.2 Phân tích quyết định đa tiêu chí sử dụng các nhóm liên lạc của chuyên gia và các bên liên quanCác bước chi tiết trong việc thực hiện MCDA:Kiểm tra kết quảPhân tích độ nhạyTiến hành phân tích độ nhạy cảm: các ưu tiên khác hoặc trọng lượng ảnh hưởng đến thứ tự tổng thể của

các lựa chọnXem xét những lợi thế và bất lợi của các lựa chọn đã chọn và so sánh các cặp lựa chọnTạo các lựa chọn mới có thể tốt hơn so với những người được xem xét ban đầuLặp lại các bước trên cho đến khi thu được mơ hình 'cần thiết’2.2 Phân tích quyết định đa tiêu chí sử dụng các nhóm liên lạc của chuyên gia và các bên liên quanThành phần thử nghiệm của nghiên cứu này sẽ bao gồm

các cuộc hội nghị về quyết định với các tổ chức đa dạng

và theo từng thời điểm để khám phá khả năng đạt được

sự đồng thuận nếu các bên liên quan tham gia vào việc

xác định các tiêu chí thực hiện , hơn là áp đặt chấp nhận

các tiêu chí bởi một số công cụ đánh giá của chuyên gia.2.3 Thu thập và mơ hình hóa dữ liệuSử dụng đánh giá vòng đời LCA và LCIA để chỉ ra cách phát triển các tiêu chí mơi trường

trong khn khổ MCDA.Để giữ phân tích hệ thống LCA ở mức có thể quản lý được và giúp giải thích các kết quả, cần

phân chia toàn bộ hệ thống năng lượng sinh học thành foreground và background2.3 Thu thập và mơ hình hóa dữ liệuForeground: Tập hợp các q trình mà sự lựa chọn hoặc phương thức của bạn bị ảnh hưởng

trực tiếp bởi các quyết định dựa trênBackground :Tất cả các q trình khác tương tác với tiền cảnh, thường là bằng cách cung cấp

hoặc nhận vật liệu hoặc năng lượng. Một điều kiện đầy đủ (nhưng khơng cần thiết) cho một q

trình hoặc một nhóm các quy trình để được trong background.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Cách tiếp cận tổng thể:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×