1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Đánh giá sự không chắc chắn của dữ liệu

4 Đánh giá sự không chắc chắn của dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4 Đánh giá sự không chắc chắn của dữ liệuNUSAP phương pháp bắt đầu từ việc quan sát các nguồn và loại khơng chắc chắn là có ảnh hưởng

lớn trong việc xác định cách dễ dàng hay khó khăn, nó có thể được dùng để giảm hoặc loại bỏ khơng

chắc chắn3. Kết luậnKết quả là một khuôn khổ để đánh giá các quỹ

đạo tương lai tiềm năng của công nghệ và liên

quan đến các nhận thức của họ như là được

trình bày thơng qua sự tham gia của các bên

liên quan, trong khn khổ sử dụng mơ hình

thực hành tốt nhất, chất lượng dữ liệu và đánh

giá sự không chắc chắn.3. Kết luận

 Khuôn khổ sẽ được phát triển thông qua cam kết

với cộng đồng rộng lớn khác nhau các bên liên

quan; Thừa nhận rằng quá trình loại này là cần thiết để

đảm bảo rằng đánh giá đầy đủ về kinh tế, tác động

xã hội và môi trường Sử dụng thực tế tiếp theo của khuôn khổ này sẽ

cho phép hướng dẫn sự phát triển của công nghệ

và chuỗi cung ứngCÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚ Ý

LẮNG NGHE1. Phạm Tiến Đạt

2. Võ Thành Tín

3. Đỗ Minh LâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đánh giá sự không chắc chắn của dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×