1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH WCA

KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH WCA

Tải bản đầy đủ - 0trang

III.ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG ĐẾN

SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG1. KHÁI NIỆM

2. THỰC TRẠNG

3. ĐÁNH GIÁ

4. KẾT LUẬN1. KHÁI NIỆM ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

 Tậphợp tổng thể về các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Biểuhiện thông qua các cơng cụ và phương tiện lao động, q trình côngnghệ, môi trường lao động và sự sắp xếp, bố trí tác động qua lại của chúng

trong mối quan hệ với con người.

 Tạonên một điều kiện nhất định cho con người trong q trình lao động. Đánhgiá, phân tích điều kiện lao động phải tiến hành đánh giá, phân tíchđồng thời trong mối quan hệ tác động qua lại của tất cả các yếu tố trên.2.THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

Ngành Xây dựng là ngành sử dụng nhiều lao động,

chiếm từ 9 12%, có khi tới 20% lực lượng lao động của

mỗi quốc gia.Một số điều kiện làm việc như nhiệt độ, bụi, tiếng ồn số

mẫu không đạt tiêu chuẩn vẫn chiếm tỉ lệ cao. Bệnh viện

cũng đã khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 1.690

lượt người, trong đó 11 trường hợp mắc bệnh điếc do

tiếng ồn.Ngồi điều kiện làm việc và mơi trường lao động chưa

đạt chuẩn theo quy định, thì thiết bị, máy móc, cơng cụ

lao động khơng đảm bảo an tồn vẫn đưa vào sử dụng

và người lao động không được trang bị đầy đủ các

phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động sản xuất.

Đây đều là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động

và bệnh tật, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH WCA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×