1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Một số biện pháp khắc phục:

III. Một số biện pháp khắc phục:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Chỉ sử dụng những thiết bị điện có điện áp thấp

dưới 12V khi làm việc bên trong các bồn kim loại

hay các vùng ẩm ướt, các thiết bị phải là loại

phòng nổ

- Đặc các biển báo xung quanh khu vực làm việc15- Phải có người trực ngay tại lối vào khu vực làm việc,

đảm bảo cho người trực và người làm việc bên trong ln

có thể liên lạc với nhau một cách tin cậy và dễ dàng

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị an tồn, phòng hộ cho

cả người làm việc và người trực bên ngoài.16Về y tế:

--Kiểm tra sức khỏe định kì

Giám định khả năng lao động và bố trí làm việc

Đảm bảo các chất độc luôn ở nồng độ cho phép

Bồi dưỡng chế độ bằng hiện vật, đối với công nhân thường

xuyên tiếp xúc với chất độc hại

Chu cấp chi phí định kì hàng tháng/năm.17Thiết bị và an tồn:- Dây an tồn ơm sát người- Dây treo- Móc, nối

18- Qui tắc khẩn cấp:

 cơ lập_ thơng báo_ trợ

giúp_ an tồn cứu hộ

 -Giá khung treo tời nâng1920Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Một số biện pháp khắc phục:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×