1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chế độ nghỉ ngơi trong 1 ngày đêm

Chế độ nghỉ ngơi trong 1 ngày đêm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sự căng thẳng - Khơng đáng kể1%thần kinh- Trung bình3 - 4%Tốc độ làm việc- Lớn

- Vừa phải5%

1%- Trung bình2%- Cao

- Bị hạn chế3 - 4%

1%- Không thuận tiện2%- Chật chội3%Tư thế lao động- Rất khơng thuận tiện

Tính đơn điệu - Khơng đáng kể4%

1%của lao động- Trung bình2%

3%Về khí hậu- Cao

Tuỳ theo bức xạ nhiệt (>20 độ c)

độ ẩm tương đối > 70%

Nhiệt độ < - 5 độ c

Trong giới hạn tiêu chuẩn sức khoẻ1 - 5%Độ nhiễm bẩn - Nồng độ bụi không độc từ 35 - 50% cho phép1%của khơng khíTiếng

xuấtồn-từ 15 - 60%1%-từ 61 -70%2%-từ 71 - 85%4%- Trên 85% có bảo hộ lao động5%- Nồng độ chất độc tới 35%2%-36 - 50%3%-51 -70%4%trên 70%

sản - Tần số thấp 60 - 70%db (đêxiben)5%Trung bình 55 - 65 db

Cao50 - 60 db- Tần số thấp 71 - 80 db

Trung bình 66 - 75 db

Trang 231%Cao62 - 70 db2%- Tần số thấp 81 - 85 db

Trung bình 76 - 85 db

Cao71 - 75 db3%- Tần số thấp 91 - 100 db

Trung bình 86 - 90 db

Cao

Sự rung chuyểnĐộ chiếu sáng76 - 85 db- Cao4%

1%- Nhanh2%- Rất mạnh dưới 50% thời gian của ca3%trên 50%

- Thấp 31 - 48 lux4%

1%- Dưới 30 lux hay tù mù2%Tổng số thời gian nghỉ tính bằng cách cộng các số % đó lại. Quy định thời gian

giải lao để đề phòng và thanh tốn mệt mỏi xuất phát từ tính chất của lao động:

Tính chất công việc

Nhẹ về thể lực, căng thẳngThời gian nghỉ

Hai lần mỗi lần 5 phút vàoNội dung nghỉ

Thể dục sản xuất 2 lần/ 1thần kinh vừa phải2 giờ sau khi bắt đầu làm,ngàyvào 1 giờ 30 trước khi kết

Công việc trung bình vềthúc

Nghỉ 2 lần, mỗi lần 10Thể dục sản xuất 2 lần/thể lực và căng thẳng thầnphút, vào 2 giờ khi bắt đầungày, mỗi lần 5 phútkinh vừa phảilàm , vào 1 giờ 30 trướckhi kết thúc

Công việc không đòi hỏi 4 lần nghỉ, mỗi lần 5 phút, Thể dục sản xuất 2 lần

thể lực đáng kể, nhưng cứ sau 1 giờ 30 lại có giải trong ngày, 2 lần còn lại

khơng thuận lợi về tính đơn laovận động nhẹđiệu tư thế và vận tốc làm

việc

Cơng việc đòi hỏi thể lực 3 lần nghỉ, mỗi lần 10 phútNghỉ yên tĩnh hoặc khởilớn hay sự căng thẳng thầnđộng nhẹ

Trang 24kinh lớn

Cơng việc có mức độ căng Mỗi giờ đều có giải lao, 2 Thể dục sản xuất 2 lần/

thẳng lớn, với các điều kiện làn giải lao 10 phút(sáng 1 ngày

khơng thuận lợilần, chiều 1 lần), các lần

nghỉ còn lại nghỉ từ 3 đến 5phút

Cơng việc đòi hỏi thể lực Mỗi giờ giải lao 8 - 10 phút Nghỉ yên tĩnh ở các địa

lớn, khơng có các điều kiệnđiểm dành riêngthuận lợi

Thực hiện trong các điều Nghỉ 5 phút trong nửa giờNhư trênkiện thuận lợi nhưng tốc độ

cao và căng thẳng thần

kinh

Đòi hỏi thể lực lớn, thực Nghỉ 12 - 15 phút trong Như trên

hiện trong điều kiện đặc mỗi giờ giải lao

biệt không thuận lợiLao động trong điều kiện Nghỉ 5 phút một lần vào Tập thể dục hô hấp

thuận lợi nhưng phải chú ý sáng, 2 lần vào chiều

căng thẳng

Lao động đòi hỏi sự căng Mỗi giờ nghỉ 5 phútTập các động tác hoạt độngthẳng lớn các chức năng tưtoàn bộ hệ cơduy

3. Chế độ lao động nghỉ ngơi hàng tuần và hàng đêm

Sau 5 hay 6 ngày làm việc, sự hoạt động của cơ bắp và thần kinh trở nên căng

thẳng nên cần có thời gian nghỉ để khơi phục lại khả năng lao động. Đó là ngày nghỉ

hàng tuần

Hàng năm, mỗi người lao động lại được bố trí một số ngày nghỉ theo chế độ hiện

hành của nhà nước quy định. Nội dung nghỉ ngơi hàng năm phải do cá nhân người lao

động sắp xếp. Nhưng muốn đảm bảo cho các ngày nghỉ có đầy đủ giá trị, cần hướng

Trang 25dẫn cho mọi người tranh thủ nghỉ ngơi ở ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên. Bởi vì

thiên nhiên mang lại cho họ những cảm xúc thích thú và khoan khối. Đối với người

lao động trí óc lại càng có ý nghĩa vì thiên nhiên đã kích thích năng lực sáng tạo và

làm cho cơ thể con người thêm vững chắc.

IV. CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

Trong quá trình lao động con người chịu sự tác động của nhiều yếu tố:

- Yếu tố tâm sinh lý: Bao gồm các trọng tải về thể lực, trọng tải thần kinh tâm lý,

vận tốc, nhịp độ lao động…

- Yếu tố vệ sinh sức khoẻ: Bao gồm các điều kiện khí tượng, tiếng ồn, chấn động

bức xạ…trong mơi trường lao động

- Yếu tố thẩm mỹ: Bao gồm việc trình bày bên trong và bên ngoài của khu vực

lao động, sử dụng âm nhạc trong lao động…

Tập hợp các yếu tố trên được coi là điều kiện lao động. Các yếu tố hợp thành các

điều kiện lao động tác động đến con người có những mức độ khác nhau, vì vậy trong

lao động “sự nặng nhọc” cũng có mức độ khác nhau. Người ta quy ước chia công việc

thành 6 loại nặng nhọc sau:

Loại thứ nhất: Là những cơng việc được thực hiện trong các điều kiện

thuận lợi về mặt sinh lý đối với con người. Do điều kiện ấy mà con người

giữ vững được sức khoẻ tăng khả năng lao động và lao động có năng suấtcao

• Loại thứ hai: Là những công việc được thực hiện trong các điều kiện ít

thuận lợi hơn, nhưng khơng gây ra những sự thay đổi lớn về mặt sinh lý

của người lao động sau khi công việc kết thúc, các chức năng cơ thể được

phục hồi nhanh

Loại thứ ba: Là loại cơng việc gây ra những biến đổi nghiêm trọng về sinh

lý, tạo nên một trạng thái trung gian( giữa trạng thái bình thường và trạngthái có biến đổi về mặt sinh lý của người lao động)

• Loại thứ tư: Là loại cơng việc gây nên những biến đổi sâu sắc hơn về sinh

lý của người lao động, làm giảm nhiều khả năng lao động

• Loại thứ năm: Là những cơng việc gây ra những trạng thái bệnh lý, khă

năng làm việc giảm đi rõ rệt nhưng sau một thời gian nghỉ ngơi dài trạngTrang 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chế độ nghỉ ngơi trong 1 ngày đêm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×