1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Ảnh hưởng của hiện tượng nhấp nháy ánh sáng

2 Ảnh hưởng của hiện tượng nhấp nháy ánh sáng

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Diện tích chân đế nhỏ hơn (là diện tích 2 bàn chân) so với tư thế ngồi (là diện tích

của chân ghế) nên tư thế đứng kém bền vững hơn.

- Yêu cầu tiêu hao năng lượng lớn hơn

* Điều kiện để đảm bảo tư thế đứng tối ưu

- Giữ thân mình thẳng, chân đế phân bố đều cả 2 chân

- Có khả năng thay đổi được tư thế

- Có khả năng nghỉ ngắn ở tư thế ngồi

- Không sử dụng bàn đạp (khi cần phải dùng thì thì hạn chế số bàn đạp đến mức tối đa

và dễ thao tác).

- Có khơng gian vận động thích hợp

2. Lao động ngồi

Tư thế lao động ngồi là tư thế lao động chính phổ biến và thuận lợi hơn so với

tư thế đứng, tuy nhiên cần phải có ghế ngồi tốt phù hợp với công việc và người lao

động. Ghế ngồi tồi, thiết kế không phù hợp sẽ gây nên các vấn đề cho cột sống, cho hệ

tuần hoàn, và các vấn đề về hô hấp.

* Những thuận lợi của lao động ngồi

- Ít mệt mỏi hơn so với lao động đứng; chỉ cần chống đỡ cho thân để duy trì tư thế

ngồi

- Có mức độ vững chắc cao

- Có khả năng tốt hơn thực hiện những cơng việc đòi hỏi chính xác và tinh xảo

- Sử dụng được cả 2 chân để thao tác điều khiển bằng chân

- Thao tác điều khiển chân được chính xác

- Phát huy lực lớn trong điều khiển bằng chân

* Những bất lợi của lao động ngồi

- Ngồi làm việc lâu và liên tục gây nên mệt mỏi (như bất kỳ tư thế kéo dài nào)

- Có thể gây ra đau vùng thắt lưng ( khi ngồi xuống xương chậu sẽ quay ra sau tạo nên

thế gù – kyphosis- của cột sống ngược lại với thế ưỡn lưng – lordosis- khi đứng

thẳng).

* Điều kiện để đảm bảo tư thế ngồi tối ưu

- Có khả năng thay đổi được tư thếTrang 68- Ghế ngồi tốt (có hình dáng và kích thước thích hợp phù hợp với cơng việc, có khả

năng điều chỉnh được chiều cao, có tựa lưng...).

- Có tỷ lệ chiều cao giữa ghế ngồi và mặt bàn làm việc thích hợp

- Có kích thước vùng vận động cho chân thích hợp

- Có giá kê chânCHƯƠNG VIII. Danh mục TCVN về ECGƠNƠMI

1. TCVN 7112:2002._ Ecgơnơmi. Mơi trường nóng. Đánh giá stress nhiệt đối vớingười lao động bằng chỉ số WBGT

2. TCVN 7113-2:2002._ Ecgônômi. Nguyên lý ecgônômi liên quan tới gánh nặngtâm thần. Phần 2: Nguyên tắc thiết kế

3. TCVN 7213-1:2002._ Ecgônômi. Yêu cầu Ecgônômi đối với cơng việc văn

phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (VDT).

4. TCVN 7113:2003._ Ecgônômi. Nguyên lý ecgônômi liên quan đến gánh nặng

tâm thần. Thuật ngữ và định nghĩa chung

5. TCVN 7302-2:2003._ Thiết kế ecgơnơmi đối với an tồn máy. Phần 2: Nguyêntắc xác định các kích thước yêu cầu đối với các vùng thao tác

6. TCVN 7302-3:2003._ Thiết kế ecgơnơmi đối với an tồn máy. Phần 3: Số liệu

nhân trắc.

7. TCVN 7318-3:2003._ Yêu cầu về ecgônômi đối với cơng việc văn phòng có sử

dụng thiết bị hiển thị (VDT). Phần 3: Yêu cầu về hiển thị.

8. TCVN 7318-4:2003._ u cầu ecgơnơmi đối với cơng việc văn phòng có sửdụng thiết bị hiển thị (VDT). Phần 4: Yêu cầu về bàn phím.

9. TCVN 7438:2004._ Ecgơnơmi. Mơi trường nhiệt ơn hoà. Xác định các chỉ số

PMV, PPD và đặc trưng của điều kiện tiện nghi nhiệt.

10. TCVN 7439:2004._ Ecgônômi. Đánh giá căng thẳng nhiệt bằng phép đo các

thông số sinh lý.

11. TCVN 7488:2005._ Ecgônômi. Phép đo cơ bản cơ thể người dùng cho thiết kếkỹ thuật.

12. TCVN 7489:2005._ Ecgônômi. Ecgônômi môi trường nhiệt. Đánh giá ảnh

hưởng của môi trường nhiệt bằng thang đánh giá chủ quan.

13. TCVN 7490:2005._ Ecgônômi. Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh.

14. TCVN 7491:2005._ Ecgơnơmi. Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học

Trang 6915. TCVN 7302-1:2007._ Thiết kế Ecgơnơmi đối với an tồn máy. Phần 1: Nguyêntắc xác định các kích thước yêu cầu đối với khoảng hở để toàn thân người tiếp

cận vào trong máy.

16. TCVN 7633:2007._ Nguyên tắc lựa chọn và sử dụng người thử để thử nghiệm

nhân trắc các sản phẩm và thiết kế công nghiệp

17. TCVN 7114-1:2008._ Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà

18. TCVN 7114-3:2008._ Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3: Yêu cầu

chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà

19. . TCVN 7212:2009._ Ecgônômi môi trường nhiệt. Xác định mức chuyển hóa

20. TCVN 7321:2009._ Ecgơnơmi mơi trường nhiệt. Xác định bằng phương pháp

phân tích và giải thích stress nhiệt thơng qua tính tốn căng thẳng nhiệt dự đốn

21. TCVN 7437:2010._ Ecgônômi. Nguyên lý Ecgônômi trong thiết kế hệ thống

làm việc.

22. TCVN 8497:2010._ Ecgônômi môi trường nhiệt. Thuật ngữ và ký hiệu.

23. TCVN 7113-3:2011._ Ecgônômi. Nguyên lý ecgônômi liên quan đến gánh nặngtâm thần. Nguyên lý và yêu cầu liên quan đến các phương pháp đo và đánh giá

gánh nặng tâm thần.

24. TCVN 8953:2011._ Ecgônômi. Thiết kế tiếp cận sử dụng. Tín hiệu thính giác

đối với sản phẩm tiêu dùng

25. TCVN 8954:2011._ Ecgônômi. Thiết kế tiếp cận sử dụng. Mức áp suất âm của

tín hiệu thính giác đối với sản phẩm tiêu dùng

26. TCVN 8955:2011._ Ecgônômi. Thiết kế tiếp cận sử dụng. Quy định kỹ thuật về

tương phản độ chói liên quan đến độ tuổi đối với ánh sáng màu

27. TCVN 8956:2011._ Ecgônômi. Thiết kế tiếp cận sử dụng. Chấm và vạch xúc

giác trên sản phẩm tiêu dùng.

28. TCVN 9060:2011._ An toàn máy. Yêu cầu về nhân trắc cho thiết kế các vị trí

làm việc tại máy.Trang 70TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Bí quyết thành công của người quản lý - Trung tâm thông tin kinh tế và khoa học kỹ

thuật công nghiệp - Hà Nội 1990.

2. Nguyễn Đình Chỉnh. Tâm lý học xã hội. NXB GD 1998.

3. Phạm Tất Dong. Tâm lý học lao động. Tài liệu dùng cho học viên cao học. Viện

khoa học giáo dục 1979.

4. Nhiều tác giả. Cơ sở khoa học của việc dạy lao động cho học sinh. NXB GD 1973

– 1974 (hai tập).

5. Ghen Buốc - Những cơ sở của việc tổ chức lao động có khoa học NXB Giáo dục 1973.

6. M.I. Vinôgrađốp. Sinh lý học lao động. NXB Y học 1975.

7. Ngơ Cơng Hồn - Tâm lý học xã hội trong quản lý, NXB Đại học Quốc Gia - 1997.

8. Trần Hiệp ( chủ biên ) - Tâm lý học xã hội NXB Khoa học xã hội - Hà Nội 1990.

9. Nguyễn Văn Lê. Khoa học lao động. NXB Lao Động 1975.

10. Nguyễn Văn Lê. Ecgơnơmíc tập 1 đến tập 4. NXB Lao Động 2000.

11. Đào Thị Oanh. Tâm lý học lao động. NXB ĐHQG Hà Nội 1999.

12. V.A. PrômNicốp, I.D. Lađanốp. Tuyển chọn và quản lý công nhân viên chức ở

Nhật Bản. NXB Sự thật Hà Nội 1991.

13. Trần Trọng Thuỷ. Tâm lý học lao động. Tài liệu dùng cho học viên cao học Tâm lý

học. Hà Nội 1996.

14. Tào liêu tập huấn tư vấn nghề cho học sinh phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo

1992.

15. M.G.Ia posevki, Tâm lý học lao động ( tiếng Nga) - Nhà xuất bản Giáo dục 1998.Trang 71Trang 72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Ảnh hưởng của hiện tượng nhấp nháy ánh sáng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×