1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Rối loạn hành vi tác phong gây nguy hiểm: - Bản thân: Tự sát, bỏ ăn. - Cộng đồng: Đánh người, đập phá, đốt nhà.

Rối loạn hành vi tác phong gây nguy hiểm: - Bản thân: Tự sát, bỏ ăn. - Cộng đồng: Đánh người, đập phá, đốt nhà.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TỰ SÁT:Là hành động mang cái chết cho bản

thân.Nguyên nhân:

- Người thường:

+ Thất vọng.

+ Đau khổ.

+ Chán nản, buồn rầu.

+ Cảm giác cuộc đời khơng lối thốt

+ Bị nghi ngờ oan uổng, gặp ở tuổi trẻ- Tâm thần học:

+ Trầm cảm nặng trong loạn thần hướng

trầm cảm.

+ Ảo giác, hoang tưởng của tâm thần phân

liệt.Để đánh giá khả năng thực hiện

người ta phân loại ra 3 mức độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rối loạn hành vi tác phong gây nguy hiểm: - Bản thân: Tự sát, bỏ ăn. - Cộng đồng: Đánh người, đập phá, đốt nhà.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×