1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Thương mại điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Amazon cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đối với các sản phẩm mà bạn bán.

Amazon cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đối với các sản phẩm mà bạn bán.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bộ phận dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới của Amazon phụ trách giải đáp thắc

mắc của khách hàng, hoàn tiền và hàng trả lại đối với các đơn hàng trên thị trường

của Amazon, 24 giờ một ngày, 7 ngày mỗi tuần.2.3.3 Chi phí cho FBA

Phí thực hiện FBA cho các đơn đặt hàng Amazon.com

Bạn có thể sử dụng loại danh mục và cấp kích thước sản phẩm để tính phí

Fulfillment by Amazon (FBA). Đầu tiên xác định tầng kích thước cho sản phẩm

của bạn. Khi bạn biết bậc kích thước của sản phẩm, hãy sử dụng các bảng bên dưới

để xác định mức phí nào sẽ được áp dụng. Sau đó tính trọng lượng vận chuyển (chi

tiết

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201112670?

ref_=asvn_fba_pricing_b_fees&ld=NSGoogle_null ).

Trong thời gian giới hạn, người bán trên Amazon Business cung cấp giảm giá số

lượng cho ưu đãi kinh doanh FBA có thể đủ điều kiện để được giảm giá. Để biết

thêm thơng tin, hãy xem Biểu phí bán hàng trên Amazon Business .

Phí Fulfillment by Amazon (FBA) là một khoản phí cố định cho mỗi đơn vị, dựa

trên kích thước và trọng lượng của sản phẩm. Trước tiên, xác định cấp kích thước

cho sản phẩm của bạn (tiêu chuẩn hoặc quá khổ). Khi bạn biết bậc kích thước của

sản phẩm, hãy sử dụng các bảng bên dưới để xác định mức phí nào sẽ được áp

dụng. Sau đó tính trọng lượng vận chuyển (chi tiết bên dưới).

Chú thích:

Bạn có thể sử dụng Cơng cụ tính doanh thu FBA để ước tính phí thực hiện FBA

cho các mục cụ thể đã được liệt kê trên Amazon. Nó cũng cung cấp cho bạn một so

sánh thời gian thực giữa phí thực hiện FBA và chi phí tự thực hiện các đơn đặt

hàng.2.4 Quảng cáo sản phẩm

Các giải pháp quảng cáo của Amazon cho phép bạn tiếp cận và gắn kết người mua

sắm ở mọi giai đoạn trên hành trình của họ, từ nhận biết đến mua và sau đó nữa.

Quảng cáo xuất hiện ngay ở nơi khách hàng nhìn thấy chúng, chẳng hạn như trang

đầu tiên trong kết quả tìm kiếm hoặc trang thông tin chi tiết về sản phẩm. Bạn đặt

giá thầu đối với các từ khóa liên quan. Nếu giá thầu của bạn thắng và quảng cáo

của bạn phù hợp với tìm kiếm thì quảng cáo đó sẽ được hiển thị với người mua

sắm.Amazon có ba giải pháp quảng cáo. Hãy tận dụng cả ba giải pháp này để tăng tối

đa hiệu suất của bạn.*

Sponsored Products (Quảng cáo được Tài trợ)

Sponsored Products ads (Quảng cáo được Tài trợ) là quảng cáo chỉ trả tiền cho mỗi

lần nhấp chuột nhắm vào mục tiêu theo từ khóa, để quảng bá danh sách sản phẩm

riêng biệt trên trang kết quả tìm kiếm và trang chi tiết sản phẩm, tăng doanh số và

khả năng hiển thị sản phẩm trên Amazon.

Sponsored Brands

Sponsored Brands là quảng cáo trả cho mỗi nhấp chuột nhắm vào mục tiêu theo từ

khóa để thể hiện danh mục sản phẩm và thương hiệu của bạn. Với logo thương

hiệu, tiêu đề tùy chỉnh và tối đa 3 danh sách sản phẩm của bạn, những quảng cáo

này sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Amazon Stores (Cửa hàng Amazon)

Amazon Stores (Cửa hàng Amazon) là các điểm đến mua sắm kiểu đa trang có thể

được tùy chỉnh, cho phép các thương hiệu riêng biệt giới thiệu câu chuyện về

thương hiệu và sản phẩm của mình. Cửa hàng khơng cần có trải nghiệm trang web

và hồn tồn miễn phí để sử dụng.

*Tùy thuộc vào u cầu về tính đủ điều kiện2.4.1 Lợi ích khi quảng cáo trên Amazon

 Tăng doanh số

Người mua sắm trên Amazon luôn sẵn sàng mua hàng. Quảng cáo giúp bạn

nhắm đến những khách hàng đang tìm mua các sản phẩm như sản phẩm của

bạn.

 Giúp người mua sắm khám phá ra sản phẩm

Quảng cáo giúp tăng khả năng thương hiệu và sản phẩm của bạn được nhìn

thấy bởi người mua. Quảng cáo xuất hiện ở những vị trí có khả năng được

nhìn thấy cao, chẳng hạn như trên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên hoặc trên

các trang thơng tin chi tiết về sản phẩm.

 Kiểm sốt chi phí

Chỉ trả phí cho các lượt nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được. Báo cáo

chiến dịch theo dõi hiệu suất và mức chi tiêu cho quảng cáo, vì vậy bạn cóthể tìm hiểu quảng cáo nào đang hoạt động hiệu quả và tinh chỉnh chiến dịch

của mình.

Trước khi bắt đầu quảng cáo, hãy xem lại một số tài liệu của chúng tôi như Hướng

dẫn mới giúp nhà quảng cáo sử dụng Sponsored Products hiệu quả (Sản phẩm

được tài trợ kĩ càng hơn-https://services.amazon.com/advertising/new-advertisersuccess-guide.html?ref_=asvn_sp_ovr_b_gs&ld=NSGoogle_null)

hoặc Ebook hỗ trợ (https://m.media-amazon.com/images/G/01/SSPA-AcquisitionMktg/2018_advertising_best_practices_su._TTH_.pdf?

ref_=asvn_sp_ovr_b_guide&ld=NSGoogle_null ) về phương pháp quảng cáo tốt

nhất năm 2018. Các tài liệu này cung cấp mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho thành

công, chẳng hạn như những bước cần thực hiện trước khi bắt đầu và cách thiết lập

chiến dịch Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) đầu tiên.

 Đăng nhập vào Seller Central (Quản lý bán hàng)

 Chọn sản phẩm bạn muốn quảng cáo.

 Quyết định giá thầu cho lượt nhấp và các từ khóa mục tiêu.2.4.2 Cách hoạt động của quảng cáo

-Tạo chiến dịch

 Khi tạo chiến dịch quảng cáo, bạn cần chọn những sản phẩm mà bạn

muốn quảng cáo, mức giá mà bạn sẵn sàng đấu thầu đối với một lượt

nhấp, ngân sách và lượng thời gian diễn ra chiến dịch. Bạn nên sử

dụng ngân sách tối thiểu hàng ngày là $10 và chạy chiến dịch mà

khơng có ngày kết thúc để người mua sắm có thể tìm ra sản phẩm bất

cứ lúc nào họ tìm kiếm trên Amazon.

 Chọn từ khóa cho quảng cáo để nhắm mục tiêu bằng cách thủ công

hoặc sử dụng tùy chọn tự động có sẵn cho Sponsored Products (Sản

phẩm được tài trợ). Chiến lược quảng cáo mạnh thường sử dụng cả

hai tùy chọn này.

- Người mua sắm nhìn thấy quảng cáo của bạn

 Quảng cáo Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) chạy ngay lập

tức, còn Sponsored Brands và Cửa hàng Amazon tiến hành đánh giá

kiểm duyệt. Dựa trên mức độ liên quan và giá thầu, quảng cáo được

hiển thị cho người dùng có cụm từ tìm kiếm phù hợp ở vị trí dễ nhìnthấy, chẳng hạn như trang kết quả tìm kiếm đầu tiên và trên trang

thông tin chi tiết về sản phẩm.

 Khi người mua sắm nhấp vào quảng cáo Sponsored Products (Sản

phẩm được tài trợ), họ sẽ được đưa tới trang thông tin chi tiết về sản

phẩm. Sponsored Brands sẽ đưa người mua sắm tới Cửa hàng

Amazon hoặc một trang đích tùy chỉnh hiển thị sản phẩm của bạn.- Đo lường thành công

 Sử dụng các báo cáo để tự xem tình hình hoạt động của chiến dịch,

chẳng hạn như tiền lãi mà bạn nhận được đối với mỗi đô la chi tiêu và

lưu lượng truy cập Cửa hàng Amazon của bạn. Các thông tin chi tiết

này sẽ giúp bạn đo lường hiệu suất và tối ưu hóa.

Phí cho hai loại quảng cáo này thế nào?

-Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) và Sponsored Brands sử dụng mơ

hình giá dựa trên đấu giá và tính phí theo lượt nhấp. Bạn đặt giá thầu là số tiền tối

đa mà bạn sẵn sàng trả khi người mua sắm nhấp vào sản phẩm của bạn. Giá thầu

càng cạnh tranh thì khả năng quảng cáo của bạn được hiển thị khi phù hợp với tìm

kiếm của người mua sắm trên Amazon càng cao.

-Theo mặc định, chi phí quảng cáo được khấu trừ trực tiếp vào số dư trong tài

khoản người bán trên Amazon của bạn. Chúng tôi chỉ tính phí khi quảng cáo của

bạn được nhấp vào.

-Chúng tơi khơng tính phí tạo Cửa hàng Amazon.2.4.3 u cầu dành cho người bán

Tài khoản

-Bạn phải có một tài khoản đang hoạt động dành cho người bán chuyên nghiệp và

để sử dụng Sponsored Brands và Cửa hàng Amazon, bạn phải đăng ký vào Danh

sách thương hiệu của Amazon.

Vận chuyển

-Đối với Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) và Sponsored Brands, bạn

phải có khả năng vận chuyển tới tất cả các địa chỉ ở Hoa Kỳ.

Buy Box (Ô mua hàng)-Các sản phẩm mà bạn quảng cáo bằng Sponsored Products (Sản phẩm được tài

trợ) phải đủ điều kiện để giành được Buy Box (Ô mua hàng).* Sponsored Brands

sẽ được hiển thị cho người mua sắm bất kể ai giành được Buy Box (Ô mua hàng).

* Nếu bạn tạo quảng cáo cho một danh sách sản phẩm không đủ điều kiện để giành

được Buy Box (Ơ mua hàng) thì quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho người

mua sắm trên Amazon. Quảng cáo không đủ điều kiện sẽ bị gắn cờ trong

Campaign Manager (Trình quản lý chiến dịch) trong tab Advertising (Quảng cáo)

của Seller Central (Quản lý bán hàng).

Danh mục đủ điều kiện

-Đối với Sponsored Products (Sản phẩm được tài trợ) và Sponsored Brands ở Hoa

Kỳ, danh sách sản phẩm phải mới và thuộc một hoặc nhiều danh mục hiện có được

nêu : Thiết bị, Máy tính, Nhà & bếp, Nghệ thuật, Vật ni, Giày dép, Ơ tơ, Thực

phẩm, sản phẩm ngồi trời, Sản phẩm cho trẻ, Điện thoại di động, Hành lý & Phụ

kiện du lịch, Sản phẩm làm đẹp, Phim, Ti-vi, Thể thao, Máy ảnh & Ảnh, Âm nhạc,

Dụng cụ & Cải tạo nhà cửa, Thắp sáng, Nhạc cụ, Đồ chơi & Trò chơi, Quần áo &

Phụ kiện, Văn phòng phẩm, Trò chơi điện tử & Bảng điều khiển trò chơi điện tử,

Đồ trang sức, Sức khỏe & Chăm sóc cá nhân, Đồng hồ đeo tay

Sản phẩm người lớn, sản phẩm đã qua sử dụng hoặc sản phẩm tân trang không đủ

điều kiện để quảng cáo.2.5 Hỗ trợ tư vấn từ các nhà, cung cấp dịch vụ cho Amazon

Global Sellers tại Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Amazon cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đối với các sản phẩm mà bạn bán.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×