1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Thương mại điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cách bán hàng trên Amazon

2 Cách bán hàng trên Amazon

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chi phí bán hàng trên Amazon

-Phí theo từng mặt hàng

 Gói bán hàng chun nghiệp: khơng có phí theo mặt hàng

 Gói bán hàng cá nhân: phí $0,99 cho mỗi mặt hàng bán được

 Khi bán được một mặt hàng, Amazon sẽ thu số tiền mà người mua thanh

toán (bao gồm giá của mặt hàng đó và phí vận chuyển, phí gói q hoặc mọi

khoản phí khác). Amazon áp dụng phí vận chuyển cho sản phẩm đa phương

tiện (sách, âm nhạc, video, DVD, phần mềm và trò chơi điện tử) mà Người

bán chuyên nghiệp bán được và cho tất cả các sản phẩm mà Người bán cá

nhân bán được. Chỉ Người bán chuyên nghiệp mới được phép cung cấp dịch

vụ gói q.

-Phí vận chuyển (Hồn thiện đơn hàng)

 Khi bạn tự hồn thiện đơn hàng, Amazon áp dụng phí vận chuyển cho sản

phẩm đa phương tiện (sách, âm nhạc, video, DVD, phần mềm và trò chơiđiện tử) mà Người bán chuyên nghiệp bán được và cho tất cả các sản phẩm

mà Người bán cá nhân bán được. Amazon tính các khoản phí vận chuyển

này dựa trên danh mục sản phẩm và dịch vụ vận chuyển mà người mua đã

chọn rồi chuyển số tiền đó cho bạn.

 Đối với sản phẩm do Amazon hồn thiện đơn hàng cho bạn thì ngồi phí

Bán hàng trên Amazon, Amazon sẽ tính phí cho bạn đối với dịch vụ hoàn

thiện đơn hàng, lưu kho và các dịch vụ tùy chọn. Hãy xem trang Phí hồn

thiện đơn hàng bởi Amazon để biết thêm thông tin hoặc tìm hiểu thêm về

dịch vụ Fulfillment by Amazon (Hồn thiện đơn hàng bởi Amazon).

-Phí giới thiệu

 Người bán thanh tốn phí giới thiệu đối với từng mặt hàng bán được. Mặt

hàng thuộc nhiều danh mục có phí giới thiệu tối thiểu theo từng mặt hàng

(tức là người bán sẽ thanh tốn một trong hai phí là phí giới thiệu hoặc phí

giới thiệu tối thiểu mỗi mặt hàng, tùy phí nào lớn hơn).

-Phí đóng giao dịch biến đổi

 Đối với từng mặt hàng đa phương tiện bán được, Người bán cá nhân và

Người bán chun nghiệp cũng phải thanh tốn phí đóng giao dịch biến đổi.

 Đăng ký và bắt đầu lên danh sách bán hàng trên Amazon

 Tạo tài khoản trên Quản lý bán hàng (Seller Central), giao diện Web nơi bạn

cũng có thể quản lý tài khoản bán hàng trên Amazon của mình.

Sau khi đăng ký xong các bạn chỉ cần thực hiện quy trình 4 bước đơn giản để Bán

hàng trên Amazon.

-Lên danh sách

 Bạn có thể thêm lần lượt từng sản phẩm vào catalog Amazon Marketplace.

Nếu đã đăng ký Tài khoản bán hàng trên Amazon chuyên nghiệp, bạn có thể

thêm hàng loạt các mặt hàng với số lượng lớn bằng cách sử dụng các công

cụ thao tác hàng loạt.

 Hai cách để lên danh sách sản phẩm:

+Lên danh sách những sản phẩm đã có trên Amazon.com Chỉ rõ số lượng

sản phẩm mà bạn có để bán, trạng thái của (các) sản phẩm và tùy chọn vận

chuyển

+Lên danh sách những sản phẩm chưa có trên Amazon.com a) Xác định

UPC/EAN và SKU

 Liệt kê thuộc tính sản phẩm - ví dụ như tiêu đề, mơ tả-Bán hàng trên Amazon

 Sau khi bạn lên danh sách mặt hàng, khách hàng có thể nhìn thấy các mặt

hàng đó trên Amazon.com. Với các lợi ích như 1 lần nhấp và lòng tin của

hàng triệu thương hiệu, Amazon giúp khách hàng mua hàng nhanh chóng, dễ

dàng mà khơng phải lo lắng. Hãy đảm bảo rằng khi khách hàng nhìn thấy

sản phẩm thì sản phẩm đó phải chính xác và hồn chỉnh, bao gồm hình ảnh

có chất lượng cao về sản phẩm.

-Vận chuyển

 Amazon thông báo cho bạn khi khách hàng đặt hàng. Hãy sử dụng dịch vụ

Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) để giao phó cơng việc vận chuyển

cho Amazon hoặc bạn cũng có thể tự chuyển hàng.

 Tìm hiểu thêm về Fulfillment by Amazon (Hồn thiện đơn hàng bởi

Amazon)

-Nhận thanh tốn

 Amazon gửi tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn theo khoảng

thời gian định kỳ và thông báo cho bạn rằng khoản thanh toán đã được gửi.2.3 Hoàn thiện đơn hàng (FBA)

2.3.1 Lợi ích

-Hãy yên tâm tập trung kinh doanh, việc ship hàng đã có Amazon lo liệu. Amazon

FBA là một trong các mạng hoàn thiện đơn hàng tiên tiến nhất thế giới. Với dịch

vụ Amazon FBA, bạn lưu trữ sản phẩm trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng của

Amazon và Amazon nhận hàng, đóng gói, ship hàng và cung cấp dịch vụ khách

hàng đối với các sản phẩm này. Amazon FBA có thể giúp bạn mở rộng kinh doanh

và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

-Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian ship hàng và phát triển hoạt động kinh doanh nhờ

các lợi ích của Amazon FBA. Các sản phẩm của bạn đủ điều kiện để được hưởng

dịch vụ ship hàng MIỄN PHÍ hai ngày của Amazon Prime, MIỄN PHÍ tiền ship

hàng và các lợi ích khác. Các thành viên Prime đều thích sử dụng dịch vụ shiphàng MIỄN PHÍ trong 2 ngày và tất cả các khách hàng của Amazon.com đều được

MIỄN PHÍ tiền ship hàng đối với đơn hàng đủ điều kiện.

-Khi bạn lên danh sách sản phẩm cho Amazon FBA, các sản phẩm đó cũng đủ điều

kiện để ship hàng miễn phí. Danh sách Amazon FBA được hiển thị cùng với logo

Prime để khách hàng biết rằng Amazon xử lý cơng việc đóng gói, ship hàng, dịch

vụ khách hàng và hàng trả lại. Khi tăng sức cạnh tranh với Amazon FBA, bạn có

thể tăng cơ hội giành được Buy Box (Ơ mua hàng). Ngồi ra, khi đăng ký tài

khoản người bán trên Amazon.com, bạn có thể bán hàng trên các thị trường của

Amazon ở Canada và Mexico. Amazon FBA phụ trách dịch vụ khách hàng và hàng

trả lại cho các đơn hàng trên Amazon.com.

-Trung tâm hồn thiện đơn hàng Amazon FBA được xây dựng có tính đến mặt

hàng của bạn và khơng quy định số lượng thiết bị tối thiểu mà bạn phải gửi.

Amazon xử lý thông tin để tiết kiệm thời gian cho bạn, vì vậy bạn có thể tập trung

vào hoạt động kinh doanh của mình.

-Bạn có thể hồn thiện đơn hàng từ các kênh khác. Với dịch vụ Multi-Channel

Fulfillment (Hoàn thiện đơn hàng đa kênh), bạn có thể ship hàng và hồn thiện đơn

hàng từ các kênh bán hàng khác bằng cách sử dụng hàng lưu trữ trong trung tâm

hoàn thiện đơn hàng của Amazon FBA. Nhất thể hóa nguồn hàng để hợp lý hóa các

hoạt động hồn thiện đơn hàng. Bạn quản lý hàng thông qua một giao diện người

dùng trực tuyến và bạn có thể yêu cầu Amazon trả lại hàng của bạn trong trung tâm

hoàn thiện đơn hàng bất cứ lúc nào.

-Tiết kiệm chi phí và đơn giản. Thanh tốn khi bạn đang di chuyển—Amazon tính

phí bạn đối với không gian lưu kho và các đơn hàng mà Amazon hồn thiện. Chi

phí vận chuyển được bao gồm trong các khoản phí, Amazon khơng tính thêm phí

đối với dịch vụ ship hàng MIỄN PHÍ trong hai ngày, MIỄN PHÍ phí ship hàng của

Amazon Prime đối với đơn hàng đủ điều kiện. Amazon có thể tính phí đối với dịch

vụ Bán hàng trên Amazon và các dịch vụ tùy chọn.2.3.2 Cách hoạt động

Với các bước làm nhanh và đơn giản này, FBA có thể giúp bạn xua tan gánh lo về

hồn thiện đơn hàng đồng thời giúp bạn mở rộng kinh doanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cách bán hàng trên Amazon

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×