1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Đề thi >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân độ sâu của bỏng

Phân độ sâu của bỏng

Tải bản đầy đủ - 0trang

bỏng sâu

Bỏng độ 3

Phá hủy lớp tb đáy, lan tới trung bì

Hay nhiễm khuẩn

Gặp: bỏng axitBỏng độ 4

Phá hủy da, tới cơ xơng, cả một

vùng bị cháy đen

Gặp: bỏng điện cao thế, sét

đánh, cháy nhàBỏng trung gian:Giữa giới hạn bỏng nông sâu

Tổn thơng một phần lớp tb đáy

Có thể thành bỏng độ 2, hoặc thành

bỏng sâu

Gặp: bỏng nớc sôi, chỗ có quần áochẩn đoán độ sâu của bỏng

thử cảm giác vùng da bị

hoại tử bỏng: dùng kim

nhọn, tăm bông

+nếu bỏng thợng bì:

đau sẽ tăng

+bỏng trung bì: còn

đau nhng giảm

+bỏng sâu: không biết

đau-Cặp rút lông ở vùng hoại tử bỏng: nếu không

đau, rút rễ là bỏng sâu.

-Nghiệm pháp tuần hoàn vùng bỏng: đặt vòng

vải của dụng cụ đo HA lên phía trên của vùng

chi bị bỏng. Bơm không khí đến 80-90

mmHg để 10 phút. Nếu là bỏng nông màu sẽ

tím dần. Nếu là bỏng sâu sẽ không thay đổi

màu sắc.( do tắc mạch).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân độ sâu của bỏng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×