1. Trang chủ >
  2. Mầm non - Tiểu học >
  3. Lớp 5 >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM :

II.NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019- So sánh hai số thập phân.

- Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

Phần các phép tính đối với số thập phân gồm:

- Cộng hai số thập phân.

- Tổng nhiều số thập phân.

- Trừ hai số thập phân.

- Nhân một số thập phân với một số tự nhiên .

- Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…

- Nhân một số thập phân với một số thập phân .

- Chia một số thập phân cho một số tự nhiên .

- Chia một số thập phân cho 10,100,1000,…

- Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên thương tìm được là một số thập

phân.

- Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

- Chia một số thập phân cho một số thập phân.

- Giải toán về tỉ số phần trăm.

1.2.Thực tế giảng dạy nội dung Số thập phân:

Qua thực tế giảng dạy các năm qua, thực tế dự giờ thăm lớp của các giáo

viên trong nhà trường, tôi thấy việc dạy các bài trong môn Tốn nói chung và

trong chương Số thập phân nói riêng còn có nhiều vấn đề bất cập từ phía giáo

viên và học sinh trong quá trình dạy và học như sau:

1.2.1. Đối với giáo viên:

- Chưa xác định hết nội dung, trọng tâm bài giảng.

- Khi dạy giáo viên chủ yếu còn lệ thuộc vào Sách giáo khoa để truyền thụ

kiến thức cho học sinh mà không biết cách khai thác bài như thế nào cho hiệu

quả.Giáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn7Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019- Cách khai thác bài của giáo viên vẫn chủ yếu theo truyền thống đó là cung

cấp kiến thức chứ chưa giúp học sinh tự tìm ra kiến thức mới cho mình.

- Giáo viên chưa khai thác được vốn sống, vốn kinh nghiệm, vốn kiến thức có

sẵn của học sinh trong việc khai thác bài mới.

-Việc vận dụng các phương pháp dạy học cũng như hình thức dạy học chưa

phù hợp, chưa khơi dậy được tính tích cực học tập của học sinh.

- Giáo viên phần lớn chưa phân loại được các đối tượng học sinh trong lớp

mình phụ trách để giảng dạy.

- Khơng khí lớp học nặng nề, không sôi nổi.

1.2.2.Đối với học sinh:

- Bị động trong tiếp thu kiến thức, tri thức các em tiếp nhận được chóng quên.

- Vận dụng vào thực hành thường máy móc khơng sáng tạo.

- Các em khơng say mê môn học.

1.2.3. Kết quả khảo sát thực tế:

Cụ thể qua khảo sát tình hình thực tế ở trường vào đầu mỗi năm học ở nội

dung Số thập phân, tôi đã thu được kết quả như sau:

Bảng 1

Năm họcSĩ số

học2017-2018

2018-2019sinh

34

37Số học sinh tự chiếmSố học sinh thụ độnglĩnh kiến thức

SL

TL %SLTL%8

1026

2776,5

72,023,5

27,0Bảng 2

Năm họcSĩ sốSố học sinh vậnSố học sinh vận dụng kiếnhọcdụng kiến thức tốtthức hạn chếsinhvào thực hành

SL

TL %

2017-2018

34

9

26,4

2018-2019

37

11

29,7

Giáo viên thực hiện : Phan Văn LấnSL

25

26TL%

73,6

70,38Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019Với thực tế như vậy tôi thấy việc khai thác bài của giáo viên trong giảng dạy nói

chung và trong dạy học mơn Tốn nói riêng là một vấn đề cực kỳ quan trọng, nó

quyết định sự thành bại của người thầy giáo trong quá trình giảng dạy. Chính vì

vậy việc tìm ra giải pháp nhằm giúp người giáo viên nâng cao hiệu quả giảng

dạy Tốn nói chung và trong dạy học phần Số thập phân trong chương trình

Tốn Lớp 5 nói riêng là một việc làm thiết yếu.

2. Nội dung cần giải quyết:

Nội dung trọng tâm của đề tài này là :

a. Làm tốt công tác chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

b. Nắm vững nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học và trên cơ sở đó xác định

trọng tâm của bài.

c. Nắm vững các đối tượng học sinh trong lớp để có kế hoạch giảng dạy phù

hợp.

d. Biết cách xây dựng kế hoạch dạy học một cách khoa học.

e. Giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo

định hướng đổi mới phương pháp .

f. Tổ chức tốt các hình thức học tập.

g. Phải tạo khơng khí thoải mái trong tiết học

h. Trao đổi nội dung ,chương trình và phương pháp dạy học đến phụ huynh

học sinh nhằm phối hợp hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.

3. Các biện pháp đã thực hiện:

Để nâng cao hiệu quả khi dạy học Tốn Lớp 5 nói chung và trong chương Số

thập phân nói riêng tơi đã thực hiện một số nội dung sau:

3.1.Làm tốt công tác chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Để có giờ dạy tốt, việc chuẩn bị bài của giáo viên đóng vai trò rất quan trọng.

Chuẩn bị bài của giáo viên không chỉ là chuẩn bị về đồ dùng dạy học mà giáo

viên còn phải chuẩn bị về cả nội dung, phương pháp dạy học để từ đó xác định

rõ cho mình là: Dạy cái gì? Dạy ai? Dạy nội dung này để làm gì? Dạy như thế

Giáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn9Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019nào? Muốn dạy hay trước hết giáo viên phải nắm chắc nội dung cần dạy, nắm

vững kiến thức hiểu được ý đồ Sách giáo khoa. Giáo viên có nắm vững kiến

thức, hiểu đối tượng học sinh thì mới có thể đưa ra phương pháp thích hợp và

chuẩn bị tổ chức cho học sinh học tập có hiệu quả.

3.2.Nắm vững nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học và trên cơ sở đó xác

định trọng tâm của bài.

Việc nắm vững mục tiêu, yêu cầu và xác định rõ trọng tâm của bài dạy là

một vấn đề cực kỳ quan trọng trong quá trình giảng dạy. Nó giúp cho giáo viên

tự tin, làm chủ được tiết dạy và nó còn giúp cho giáo viên biết cách khai thác bài

có chiều sâu và đạt hiệu quả cao.

Ví dụ:Khi dạy bài “ Cộng hai số thập phân ”Mục tiêu: Biết: + Cộng hai số thập phân.

+ Giải bài toán với phép cộng các số thập phân.

Với mục tiêu trên thì trọng tâm của bài dạy là: Học sinh nắm được cách đặt

tính và tính về cộng hai số thập phân và vận dụng thực hành vào giải tốn có lời

văn.

3.3.Nắm vững các đối tượng học sinh trong lớp để có kế hoạch giảng dạy

phù hợp.

Trước hết giáo viên nắm đựợc trình độ đối tượng học sinh trong lớp để khi

giảng dạy giáo viên có kế hoạch phù hợp với từng đối tượng. Bởi vì trong q

trình dạy học của mình người giáo viên phải ln coi học sinh là nhân vật trung

tâm. Trong đó giáo viên là người tổ chức và hướng dẫn mọi hoạt động của học

sinh. Giáo viên khơng còn là người chỉ truyền đạt thông tin mà là người tổ chức

và định hướng hoạt động của học sinh, huy động vốn hiểu biết về kinh nghiệm

của bản thân để các em tự chiếm lĩnh tri thức mới. Trong giờ dạy, giáo viên nói

ít, làm mẫu ít nhưng thường xun làm việc với cá nhân học sinh hoặc nhóm

học sinh. Từ đó giáo viên nắm được khả năng học của từng học sinh, phát triển

năng lực và sở trường của cá nhân. Mọi học sinh đều phải hoạt động, độc lập

suy nghĩ và làm việc theo hướng dẫn của giáo viên. Học sinh có nhiều cơ hội để

Giáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn10Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019bộc lộ khả năng của cá nhân. Dạy học như vậy tạo cho học sinh thói quen làm

việc tự giác, chủ động, biết tự đánh giá kết quả học tập của bản thân và của các

bạn. Tạo cho học sinh niềm tin, niềm vui trong học tập. Từ đó các em có hứng

thú trong học tập, tự tin vào khả năng của bản thân và dần hình thành phương

pháp tự học, tự nghiên cứu độc lập và sáng tạo, tự phát hiện ra các tình huống có

vấn đề trong học tập và trong cuộc sống.

3.4.Biết cách xây dựng kế hoạch dạy học một cách khoa học.

Bài soạn của giáo viên là một kế hoạch dạy học trong một tiết học, không

quan trọng là dài hay ngắn, không phải chép lại những gì có trong Sách giáo

khoa mà thực chất là kế hoạch tổ chức các hoạt động học cho học sinh. Đó là

những hoạt động học mà mà học sinh cần và có thể thực hiện được. Những hoạt

động này phát huy vốn kinh nghiệm, vốn kiến thức sẵn có của các em, những

điều gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của các em, các em tham gia hoạt động

học một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và hứng thú. Khi đó học sinh là nhân vật trung

tâm, học sinh phải được hoạt động, tự tìm tòi, phát hiện, hình thành kiến thức,

giáo viên chỉ là người tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập cho học sinh.

Đây là phần quyết định sự thành bại của một tiết dạy.

Minh họa về một số kế hoạch bài giảng khi dạy chương Số thập phân

trong chương trình Tốn lớp 5 có hiệu quả:

Ngoài việc nắm vững kiến thức, xác định đúng mục tiêu và làm tốt cơng tác

chuẩn bị thì người giáo viên cần xây dựng cho mình một kế hoạch thật hoàn hảo

để khai thác bài được tốt . Cụ thể:

Ví dụ : Khi dạy bài “ Khái niệm Số thập phân”

Khái niệm Số thập phân được dạy trong 2 tiết ( Tiết 1 giới

thiệu khái niệm về số thập phân đơn giản, Tiết 2 giới thiệu khái

niệm số thập phân – các thành phần của số thập phân). Trên cơ

sở những kiến thức đã có về số tự nhiên, cấu tạo thập phân của

số, số đo độ dài, phân sơ, từ đó học sinh thấy được sự mở rộng

tập hợp số tự nhiên sang tập hợp số mới, thấy được số thập

Giáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn11Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019phân với hình thức ghi tiện dụng của nó là những phân số đặc

biệt có mẫu số là 10,100,1000… Giải pháp mà Sách giáo khoa

sử dụng để hình thành kiến thức cho học sinh đó là đưa ra một

số ví dụ về các độ dài khác nhau rồi yêu cầu đưa về cùng một

đơn vị đo. Trên cơ sở đó người giáo viên cần khai thác bài như

sau để mang lại hiệu quả cao trong phần cung cấp kiến thức

cho học sinh. Cụ thể:

Hoạt động dạy

1.Khởi động :

- Giáo viên nhận xét bàiHoạt động học

- Hát

-VBT bài 31tập

- Giáo viên cho học sinh

sửa bài sai nhiều

 Giáo viên nhận xét .

2.Hoạt động hình thành kiến thức“Khái niệm số thậpmới :

phân”.

Hôm nay, chúng ta tìm hiểu thêm 1 kiến thức mới

rất quan trọng trong chương trình toán lớp 5: Số thập

phân tiết học đầu tiên là bài “Khái niệm số thập

phân”.

Các hoạt động:

Giúp học sinh nhận biết- Hoạt động cá nhânkhái niệm ban đầu về số

thập phân (dạng đơn giản)

Phương pháp: Đàm thoại,-Quan sát bảng phụthực hànhGiáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn12Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.-Giáo viên kẻ sẵn khung bảng nhưm

0

0

0Sách giáo khoa ( chỉ ghi các đơn vị đo

độ dài, chưa ghi số vào bảng)

-Giáo viên lần lượt ghi vào bảngNăm học 2018-2019dm

1

0

0cmmm1

01dòng thứ nhất 0; 1- Giáo viên chốt lại:Yêu cầu học sinh đọc và cho biết cóCó 0 m1dm tức là có 1dmmấy mét và mấy đề-xi -mét? ( Có 01dm bằng phần mấy của mét?mét và 1 đề-xi-mét)

( 1dm bằng một phần mười mét)1dm hay1

m viết thành 0,1m

10-Giáo viên ghi bảng : 0,1

-Giới thiệu dòng thứ 2

1cm hay1

m viết thành 0,01m

100- Giáo viên ghi bảng

1mm bằng phần mấy của m ?1dm =1

m (ghi bảng con)

10- Học sinh nêu 0m0dm1cm là 1cm

1cm =1

m ( ghi bảng con )

100- Học sinh nêu 0m0dm0cm1mm là

1mm1

m viết thành 0,001m

1000

1

1

1

- Các phân số thập phân ,

,

10 100 10001mm hayđược viết thành các số nào ?

-Giáo viên giới thiệu cách đọc và viềt

0,1 đọc là không phẩy một

- Vậy số 0,1 viết dưới dạng phân số

thập phân nào ?

- 0,01; 0,001 giới thiệu tiếp

- Giáo viên đọc lại 0,1 ; 0,01 ; 0,001

- Giáo viên giới thiệu 0,1 ; 0,01 ;1mm =1

m

1000- Các phân số thập phân đó được viết

thành 0,1; 0,01; 0,001

- Học sinh đọc nhiều lần.

0,1 =1

10-Đọc lại : 0,01 và 0,001

- Học sinh đọc lại.

- Học sinh nhắc lại0,001 gọi là Số thập phân

-Giáo viên và học sinh cùnh thực hiện hết bài tập b.

- Giáo viên theo dõi , nhận xét.

-Học sinh nhận ra và đọc các số thập

3.Hoạt động luyện tập :

Phương pháp : Thực hành, đàm thoại

Giáo viên thực hiện : Phan Văn Lấnphân 0,5 ; 0,07 ; 0,007

- Cá nhân và lớp.13Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm. Bài 1 a và b

- Giáo viên gợi ý : Nhận xét.

- Tổ chức học sinh sửa bài

 Bài 2

- Nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài

- Nhận xét ,sửa sai

4.Hoạt động vận dụng :

Phương pháp: thực hành Bài tập 3

- Hỏi lại các số thập phân vừa học

- Tổ chức thi đua đọc ,viết các phân số

thập phân và số thập phânNăm học 2018-2019-Đọc kết quả nhận xét trong biểu đồ.

- Học sinh tự làm bài, nhận xét

- Mỗi học sinh đọc 1 số.

-Ghi thành Số thập phân vào . …

- Đọc đề bài

- Làm vào vở

- Mỗi bạn đọc 1 bài.

- Nhóm 4 -Điền Số thập phân vào

nháp. Các nhóm trình bày, sửa sai.

- Thi đua 4 nhóm đọc và viết các số :

7 8

9

9

;

;

;2

10 100 1000 10005. Hoạt động tìm tòi mở rộng :

- Làm thêm bài tập-Tự cho phân số thập phân, đọc rồi- Nhận xét, Dặn dò.viết số thập phân.

Xem nội dung bài tiếp theo.3.5.Giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo

định hướng đổi mới phương pháp .

Phương pháp dạy học toán là cách thức tổ chức các hoạt động học tốn cho

học sinh, đó là định hướng đổi mới phương pháp dạy học sâu sắc nhất ở tiểu

học. Dạy học trong đổi mới giáo dục phổ thơng là dạy học sinh tự tìm tòi, phát

hiện kiến thức mới, là dạy cách học cho học sinh. Giáo viên cần căn cứ vào

chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và sách giáo khoa để thiết kế các

hoạt động dạy học nhằm tổ chức cho học sinh cùng tham gia, thực hiện nhiệm

vụ học tập, giúp các em hình thành kiến thức qua chính các hoạt động đó. Giáo

viên khơng áp đặt, thơng báo kiến thức sẵn có mà tổ chức hướng dẫn, tìm tòi,

phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức. Giáo viên tổ chức sao cho mọi học sinh đều

tham gia hoạt động học, sao cho học sinh thấy tự mình phát hiện, tìm ra kiến

thức chứ khơng phải nhìn vào sách giáo khoa hay nghe giáo viên thơng báo kết

quả sẵn có trong sách giáo khoa. Giáo viên hướng dẫn để học sinh sử dụng vốn

hiểu biết của mình để hình thành kiến thức mới một cách nhẹ nhàng, động viênGiáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn14Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019học sinh tập suy nghĩ, tập diễn đạt, thực hiện hoạt động học tập theo cách riêng

của mình.

Trong dạy học có rất nhiều phương pháp và hình thức dạy học, song khơng

có phương pháp hay hình thức dạy học nào là vạn năng , vì thế khi sử dụng giáo

viên cần phải chú ý:

- Không quá lạm dụng bất cứ một phương pháp hay hình thức dạy học nào.

- Cần biết phối hợp nhuần nhuyễn các phương pháp và hình thức dạy học

trong quá trình giảng dạy.

- Phải biết lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng

học sinh lớp mình giảng dạy.

Sau đây là một số phương dạy học đã đươc tơi sử dụng trong dạy học mơn

Tốn nói chung và trong dạy nội dung Số thập phân nói riêng:

3.5.1.Phương pháp trực quan:

Nhận thức của trẻ từ 6 đến 11 tuổi còn mang tính cụ thể , gắn với các hình

ảnh và hiện tượng cụ thể, trong khi đó kiến thức của mơn tốn lại có tính trừu

tượng và khái qt cao. Sử dụng phương pháp này giúp học sinh có chỗ dựa cho

hoạt động tư duy, bổ xung vốn hiểu biết, phát triển tư duy trừu tượng và vốn

hiểu biết.

Ví dụ: khi dạy giải toán ở lớp Năm, giáo viên có thể cho học sinh quan

sát mơ hình hoặc hình vẽ, sau đó lập tóm tắt đề bài qua, rồi mới đến bước chọn

phép tính.

3.5.2.Phương pháp thực hành luyện tập:

Sử dụng phương pháp này để thực hành luyện tập kiến thức, kỹ năng giải

toán từ đơn giản đến phức tạp ( Chủ yếu ở các tiết luyện tập ). Trong q trình

học sinh luyện tập, giáo viên có thể phối hợp các phương pháp như: gợi mở vấn đáp và cả giảng giải - minh hoạ.

3.5.3.Phương pháp gợi mở - vấn đáp:Giáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn15Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019Đây là phương pháp rất cần thiết và thích hợp với học sinh tiểu học, rèn

cho học sinh cách suy nghĩ, cách diễn đạt bằng lời, tạo niềm tin và khả năng học

tập của từng học sinh.

3.5.4.Phương pháp giảng giải - minh hoạ:

Giáo viên hạn chế dùng phương pháp này. Khi cần giảng giải - minh hoạ

thì giáo viên nói gọn, rõ và kết hợp với gợi mở - vấn đáp. Giáo viên nên phối

hợp giảng giải với hoạt động thực hành của học sinh ( Ví dụ: Bằng hình vẽ, mơ

hình, vật thật...) để học sinh phối hợp nghe, nhìn và làm.

3.5.5.Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng:

Giáo viên sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để biểu diễn các đại lượng đã cho ở

trong bài và mối liên hệ phụ thuộc giữa các đại lượng đó. Giáo viên phải chọn

độ dài các đoạn thẳng một cách thích hợp để học sinh dễ dàng thấy được mối

liên hệ phụ thuộc giữa các đại lượng tạo ra hình ảnh cụ thể để giúp học sinh suy

nghĩ tìm tòi giải tốn.

3.5.6.Phương pháp động viên, khuyến khích, khen thưởng kíp thời,

đúng lúc,thường xuyên kiểm tra, đánh giá

Như chúng ta đã biết, tâm lý chung của học sinh là thích được tuyên dương,

khen thưởng, nhất là các em là được một số việc gì đó. Nên trong quá trình dạy

học người giáo viên cần chú trọng động viên, khuyến khích các em kịp thời.

Điều này tuy nhỏ nhưng lại góp phần rất lớn đối với việc tạo động lực và hứng

thú cho các em học bài.

3.6.Tổ chức tốt các hình thức học tập

3.6.1.Học cá nhân ( ở trên lớp).

- Học sinh hoạt động theo hướng dẫn của giáo viên.

- Học sinh tự học với tài liệu, đồ dùng học toán để chiếm lĩnh tri thức

mới, luyện tập thực hành theo khả năng của học sinh. Trong khi học cá nhân,

từng học sinh có thể hỏi ý kiến, trao đổi với giáo viên. Giáo viên cũng có thể

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra một số học sinh...

3.6.2.Học theo nhóm:

Giáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn16Kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh học tốt nội dung phần Số thập phân ở mơn Tốn lớp Năm.Năm học 2018-2019Tùy từng bài giáo viên có thể chia nhóm như sau:

- Nhóm hỗn hợp : Loại nhóm này thường hoạt động đều trong các tiết học

để các em có thể giúp đỡ lẫn nhau.

- Nhóm theo trình độ: Thường áp dụng vào các tiết thực hành.

Ở nhóm này giáo viên có thể phụ đạo học sinh chậm ,nhút nhát đồng thời

cũng bồi dưỡng học sinh năng khiếu bằng cách cho các em làm thêm một số bài

tốn nâng cao.

- Nhóm theo sở trường: Dành cho những đối tượng đặc biệt. Những hoạt

động của cá nhân hơp tác hoạt động thành nhóm ở mỗi học sinh được trao đổi

thảo luận với nhau, tự các em phát biểu ý kiến riêng của mình dưới sự giúp đỡ

của bạn bè và sự hướng dẫn của giáo viên các em đi đến thống nhất trong nhóm.

3.6.3.Học theo lớp:

Tất cả các ý kiến của các nhóm sẽ được trao đổi thảo luận rộng rãi hơn để

tìm ra những kết luận hợp lý. Tại đây người giáo viên sẽ được thể hiện rõ vai trò

trọng tài khoa học giúp các em phân biệt đúng hay sai, hợp lý hay chưa hợp lý,

nên làm theo cách này hay cách kia.

3.6.4.Tổ chức các trò chơi vào các tiết dạy học:

Thơng qua trò chơi học tập, các em học sinh hứng thú hơn, tiếp thu kiến

thức tự giác và tích cực hơn, tạo cho học sinh các cơ hội học tập đa dạng hơn.

Ngồi ra các trò chơi học tập còn góp phần rèn luyện các phẩm chất đạo đức

như: ý thức trách nhiệm cá nhân cao, dễ bỏ qua sai phạm của người khác, tôn

trọng kỷ luật, giúp đỡ đồng đội, gắn bó với đồng đội, tích cực hoạt động vì danh

dự của đồng đội.

Ví dụ một số trò chơi đã thực hiện :

* Trò chơi : Ai đúng?- Ai sai ? (Áp dụng cho các tiết học: Số thập phân; Đọc,

viết số thập phân)

Mục đích: Nắm vững cách đọc, cách viết, cấu tạo số thập phân.

Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị cho mỗi đội 10 tờ giấy khổ A 4 để trắng, 5 bút

dạ. GV phát cho mỗi em 2 tờ giấy và 1 bút dạ (chuẩn bị vào 1 tờ, ghi cách đọc

Giáo viên thực hiện : Phan Văn Lấn17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×